Niðurstöður efnisorðaleitar

Evrópska efnahagssvæðið


135. þing
  -> aðild starfsmanna við samruna félaga yfir landamæri (EES-reglur, aðild starfsmanna að ákvörðunum). 533. mál
  -> atvinnuréttindi útlendinga o.fl. (tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.). 338. mál
  -> aukatekjur ríkissjóðs (lagatilvísanir og fjárhæð gjalds fyrir vegabréfaþjónustu). 234. mál
  -> áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (EES-reglur, öryggisstjórnun skipa). 401. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn. 268. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn. 269. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2007, um breytingu á IV. viðauka við EES-samninginn (öruggt framboð raforku). 558. mál
  -> ársreikningar (EES-reglur, endurskoðunarnefndir). 527. mál
  -> breyting á lögum er varða verðbréfaviðskipti (breyting ýmissa laga). 538. mál
  -> efni og efnablöndur (EES-reglur). 431. mál
  -> eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins (EES-reglur). 362. mál
  -> einkaleyfi handa Háskóla Íslands til útgáfu almanaks (brottfall laganna). 307. mál
  -> endurskoðendur (EES-reglur, heildarlög). 526. mál
  -> endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (EES-reglur, breyting ýmissa laga). 524. mál
  -> 135 Evrópska efnahagssvæðið
  <- 135 Evrópska efnahagssvæðið
  -> fjarskipti (EES-reglur). 523. mál
  -> framkvæmd EES-samningsins. 58. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2007. 448. mál
  -> frumvarp um matvæli (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-607. mál
  -> frumvarp um matvæli – löggæsla á Suðurnesjum – þjóðlendur (störf þingsins). B-560. mál
  -> geislavarnir (einfaldara eftirlit o.fl.). 353. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun reglna um greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé, EES-reglur o.fl.). 468. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur, rafræn skráning upplýsinga). 525. mál
  -> Ísland á innri markaði Evrópu. 350. mál
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna (búsetuskilyrði, EES-ríkisborgarar). 545. mál
  -> matvæli (EES-reglur, rekjanleiki umbúða). 326. mál
  -> málefni ljósmæðra – frumvarp um matvæli (störf þingsins). B-832. mál
  -> meðhöndlun úrgangs (EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur). 327. mál
  -> reglur Evrópusambandsins á sviði orkumála. 201. mál
  -> samkeppnislög (samruni fyrirtækja, EES-reglur). 384. mál
  -> samræmd neyðarsvörun (heildarlög). 191. mál
  -> sérstaða Íslands í loftslagsmálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-326. mál
  -> skipan Evrópunefndar. 598. mál
  -> skuldbindingar íslenskra sveitarfélaga í EES-samningnum. 341. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (verðbréfalán, EES-reglur o.fl.). 528. mál
  -> staðfesting ákvörðunar nr. 20/2007 um breytingu á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og félagaréttur). 557. mál
  -> tekjuskattur (hækkun viðmiðunarfjárhæða, greiðsla barnabóta o.fl.). 290. mál
  -> tóbaksvarnir (EES-reglur). 648. mál
  -> umferðarlög og vátryggingastarfsemi (EES-reglur). 76. mál
  -> ummæli þingmanns um EES-samninginn (athugasemdir um störf þingsins). B-120. mál
  -> upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur). 271. mál
  -> útlendingar (flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.). 337. mál
  -> viðurkenning á prófgráðum frá löndum utan EES. 222. mál
  -> þróun efnahagsmála í nokkrum ríkjum. 591. mál