Niðurstöður efnisorðaleitar

upplýsingar og upplýsingatækni


135. þing
  -> aðgerðir lögreglu gegn þeim sem nota netið í glæpsamlegum tilgangi. 235. mál
  -> aðgerðir til að auðvelda notkun á opnum hugbúnaði og hugbúnaðarstöðlum. 445. mál
  -> ársreikningar (EES-reglur o.fl.). 230. mál
  -> breyting á lögum er varða verðbréfaviðskipti (breyting ýmissa laga). 538. mál
  -> breytt fyrirkomulag á skráningu og þinglýsingu skipa (samræmdur þinglýsingargagnagrunnur). 521. mál
  -> dreifmenntaverkefni í grunnskólum Vestur-Barðastrandarsýslu. 567. mál
  -> efling rafrænnar sjúkraskrár. 29. mál
  -> einkarekstur og útvistun á starfsemi Landspítala (umræður utan dagskrár). B-346. mál
  -> endurskoðun laga um gagnagrunn á heilbrigðissviði. 573. mál
  -> framkvæmd fjarskiptaáætlunar. 649. mál
  -> Hagstofa Íslands og opinber hagskýrslugerð (heildarlög). 128. mál
  -> háhraðatengingar og starfsemi Fjarskiptasjóðs (umræður utan dagskrár). B-345. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur, rafræn skráning upplýsinga). 525. mál
  -> landupplýsingar. 399. mál
  -> lyfjalög (aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.). 464. mál
  -> meðferð sakamála (heildarlög). 233. mál
  -> nettæling. 171. mál
  -> netþjónabú. 244. mál
  -> neytendalán (efling neytendaverndar). 537. mál
  -> raforkulög (aðgengilegir orkusölusamningar). 43. mál
  -> rafræn eignarskráning verðbréfa (viðskipti með verðbréf í erlendri mynt). 476. mál
  <- 135 rafræn upplýsingatækni
  -> reglur um meðferð erfðaupplýsinga (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-113. mál
  -> sala eigna á Keflavíkurflugvelli (um fundarstjórn). B-168. mál
  -> sala upplýsinga um erfðamengi einstaklinga. 572. mál
  -> sala Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. á fasteignum á Keflavíkurflugvelli (skipun rannsóknarnefndar). 319. mál
  -> samgöngur til Eyja – sala eigna á Keflavíkurflugvelli (athugasemdir um störf þingsins). B-163. mál
  -> samræmd neyðarsvörun (heildarlög). 191. mál
  -> sjúkraskrár (heildarlög). 635. mál
  -> sjúkratryggingar (heildarlög). 613. mál
  -> skattlagning á tónlist og kvikmyndir. 150. mál
  -> skráning og mat fasteigna (starfsemi og fjármögnun Fasteignamats ríkisins). 529. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (verðbréfalán, EES-reglur o.fl.). 528. mál
  -> skýrsla forsætisráðherra um starfsemi Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar (skýrsla ráðherra). B-171. mál
  -> skýrsla frá Ríkisendurskoðun og ummæli þingmanns (tilkynningar forseta). B-170. mál
  -> stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar á Þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar ehf.. 627. mál
  -> tekjuhlið fjárlagafrumvarpsins (um fundarstjórn). B-161. mál
  -> tekjuskattur (birting skattskrár). 36. mál
  <- 135 tölvutækni og tölvusamskipti
  -> umferðarlög og vátryggingastarfsemi (EES-reglur). 76. mál
  -> umfjöllun fjárlaganefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar (tilkynningar forseta). B-503. mál
  -> uppbygging fjarskipta og háhraðanetstenginga. 86. mál
  -> upplýsingar um launakjör hjá RÚV (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-623. mál
  -> útlendingar (flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.). 337. mál
  -> vátryggingarsamningar (afmörkun á heimild til upplýsingaöflunar). 163. mál
  -> Veðurstofa Íslands (heildarlög). 517. mál
  -> Vefmyndasafn Íslands. 550. mál
  -> virðisaukaskattur (vef- og rafbækur). 361. mál
  -> Þjóðskjalasafn Íslands (rafræn gagna- og skjalasöfn o.fl.). 544. mál