Niðurstöður efnisorðaleitar

sameiginlega EES-nefndin


135. þing
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn. 268. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn. 269. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2007, um breytingu á IV. viðauka við EES-samninginn (öruggt framboð raforku). 558. mál
  -> ársreikningar (EES-reglur o.fl.). 230. mál
  -> efni og efnablöndur (EES-reglur). 431. mál
  -> endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (EES-reglur, breyting ýmissa laga). 524. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur, rafræn skráning upplýsinga). 525. mál
  -> matvæli (EES-reglur, rekjanleiki umbúða). 326. mál
  -> meðhöndlun úrgangs (EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur). 327. mál
  -> staðfesting ákvörðunar nr. 20/2007 um breytingu á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og félagaréttur). 557. mál
  -> umferðarlög og vátryggingastarfsemi (EES-reglur). 76. mál