Niðurstöður efnisorðaleitar

umhverfismál


136. þing
  -> almenningssamgöngur (heildarlög). 44. mál
  -> eiturefni og hættuleg efni (flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir, EES-reglur). 456. mál
  -> erfðabreyttar lífverur (upplýsingar til almennings, EES-reglur). 458. mál
  -> fiskmarkaðir og hvalveiðar. 392. mál
  -> framkvæmdir við Gjábakkaveg. 76. mál
  -> framkvæmdir við Vestfjarðaveg. 75. mál
  -> friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja. 146. mál
  -> friðlýsing vatnasviðs Skjálfandafljóts. 34. mál
  -> fundur í umhverfisnefnd – umhverfismál (störf þingsins). B-994. mál
  -> hagkvæmni lestarsamgangna. 86. mál
  -> hagsmunir Íslands í loftslagsmálum. 370. mál
  -> hvalveiðar (umræður utan dagskrár). B-553. mál
  -> innsöfnun, endurnýting og endurvinnsla. 367. mál
  -> íslenska ákvæðið og fundur um loftslagsmál í Kaupmannahöfn (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-250. mál
  -> kolvetnisstarfsemi (breyting ýmissa laga). 152. mál
  -> kortlagning vega og slóða á hálendinu. 344. mál
  -> kynningarstarf vegna hvalveiða. 435. mál
  -> leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (umsagnarréttur sveitarfélaga). 317. mál
  -> losun brennisteinsvetnis af manna völdum í andrúmslofti. 29. mál
  -> losunarheimildir á koltvísýringi í flugi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-861. mál
  -> lögleiðing ákvæða Árósasamningsins. 269. mál
  -> meðhöndlun úrgangs (flutningur úrgangs milli landa, EES-reglur). 457. mál
  -> mengunarmælingar við Þingvallavatn. 78. mál
  -> mælingar á brennisteinsvetni í andrúmslofti. 105. mál
  -> náttúruvernd (gjaldtökuheimild). 362. mál
  -> náttúruvernd við Mývatn og Laxá. 184. mál
  -> náttúruverndaráætlun 2009–2013. 192. mál
  -> norðurskautsmál 2008. 428. mál
  -> óundirbúnar fyrirspurnir á dagskrá (um fundarstjórn). B-715. mál
  -> rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða (flutningur verkefna til umhverfisráðuneytis). 61. mál
  -> samráð Vestur-Norðurlanda um sjálfbæra nýtingu lifandi náttúruauðlinda. 223. mál
  -> strandsiglingar (uppbygging). 39. mál
  -> stuðningur ríkisins við fráveitur. 272. mál
  -> svar ráðherra (um fundarstjórn). B-105. mál
  -> sæstrengir í friðlandi Surtseyjar. 77. mál
  -> tilskipanir Evrópusambandsins um losun koltvísýrings. 391. mál
  -> tæringaráhrif brennisteinsvetnis í andrúmslofti. 104. mál
  -> umhverfismat. 204. mál
  -> umhverfismat vegna framkvæmda við álver á Bakka (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-57. mál
  -> umhverfisstefna Alþingis. 88. mál
  -> umræða um hagsmuni Íslands í loftslagsmálum (um fundarstjórn). B-745. mál
  -> undirbúningur álversframkvæmda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-388. mál
  -> uppbygging og rekstur fráveitna (heildarlög). 187. mál
  -> uppbygging orkufrekra fyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-390. mál
  -> vatnalög (frestun gildistöku laganna). 23. mál
  -> vegaframkvæmdir í Mýrdal (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-826. mál
  -> veiðar á hrefnu og langreyði. 299. mál
  -> vinnsla hvalafurða. 334. mál
  -> virðisaukaskattur, vörugjald o.fl. (framlenging ákvæða um lækkun gjalda af vistvænum ökutækjum). 247. mál
  -> vistakstur. 95. mál
  -> visthönnun vöru sem notar orku (heildarlög, EES-reglur). 335. mál
  -> þingmál um veiðar á hrefnu og langreyði (um fundarstjórn). B-808. mál
  -> þingsályktunartillaga um hvalveiðar (um fundarstjórn). B-604. mál
  -> þjóðgarðurinn á Þingvöllum (undanþága frá lögum um frístundabyggð). 386. mál
  -> Þríhnjúkahellir. 68. mál