Niðurstöður efnisorðaleitar

skólar


136. þing
  -> aðgengi að menntun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-361. mál
  -> ART-verkefnið (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-360. mál
  -> atvinnuleysistryggingar (bætur meðan á námi stendur). 287. mál
  -> áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (öryggi frístundaskipa). 101. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2007, um breytingu á VII. viðauka og bókun 37 við EES (gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi). 373. mál
  -> árleg ráðstefna á Akureyri um málefni heimskautasvæðanna. 464. mál
  -> bætt hljóðvist í kennsluhúsnæði. 87. mál
  -> efling náms- og starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum. 240. mál
  -> eiturefni og hættuleg efni (flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir, EES-reglur). 456. mál
  -> fjöldi háskólanema. 388. mál
  -> framhaldsfræðsla (heildarlög). 216. mál
  -> framhaldsskóli í Grindavík (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-239. mál
  -> grunnskólar (samræmd könnunarpróf). 421. mál
  -> Háskóli á Ísafirði. 46. mál
  -> Hólaskóli – Háskólinn á Hólum. 347. mál
  -> íslenskukennsla fyrir útlendinga. 150. mál
  -> íslenskur ríkisborgararéttur (próf og gjaldtökuheimild). 402. mál
  -> kennsla í fjármálum á unglingastigi. 331. mál
  -> Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-825. mál
  -> landgræðsluskóli Sameinuðu þjóðanna. 136. mál
  -> 136 Lánasjóður íslenskra námsmanna
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna (námsstyrkir). 35. mál
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna (aukinn sveigjanleiki, mánaðarlegar greiðslur o.fl.). 191. mál
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna. 389. mál
  -> leiðtogafundur NATO – stjórnlagaþing – atvinnumál námsmanna (störf þingsins). B-959. mál
  -> leikskólar og grunnskólar (réttur forsjárlausra foreldra til upplýsinga). 390. mál
  -> lögskráning sjómanna (heildarlög). 290. mál
  -> málefni háskólanema (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-416. mál
  -> málefni Hólaskóla – efnahagsmál og ESB (störf þingsins). B-599. mál
  <- 136 menntamál
  -> náms- og starfsráðgjafar (heildarlög). 305. mál
  -> náms- og starfsráðgjafar (heildarlög, EES-reglur). 422. mál
  -> niðurskurður í mennta- og heilbrigðismálum (störf þingsins). B-397. mál
  -> niðurstöður PISA-kannana (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1047. mál
  -> nýtt framhaldsskólapróf og fræðsluskylda. 148. mál
  -> Olweusar-verkefnið. 149. mál
  -> prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða. 59. mál
  -> prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímsson. 62. mál
  -> staða námsmanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-663. mál
  -> stjórn fiskveiða (frístundaveiðar). 429. mál
  -> störf nefndar um eflingu háskólastarfs á Vestfjörðum. 311. mál
  -> úthlutunarreglur Lánasjóðs íslenskra námsmanna. 199. mál
  -> úttekt á kjörum og réttindum námsmanna. 190. mál
  -> yfirdráttarlán námsmanna. 200. mál
  -> þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (heildarlög). 234. mál