Niðurstöður efnisorðaleitar

verslun, viðskipti


136. þing
  -> aðgerðir til að bregðast við fjárhagsvanda íslenskra heimila og atvinnulífs. 419. mál
  -> aðstoð við VBS og Saga Capital (störf þingsins). B-903. mál
  -> afnám tóbakssölu í fríhöfnum. 73. mál
  -> almenn notkun íslensks merkis fyrir ábyrgar fiskveiðar. 430. mál
  -> arðgreiðslur í atvinnurekstri (umræður utan dagskrár). B-842. mál
  -> arðgreiðslur og laun hjá Íslandspósti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-895. mál
  <- 136 atvinnuvegir
  -> ábyrgðarmenn (heildarlög). 125. mál
  -> áfengisauglýsingar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-92. mál
  -> áfengisauglýsingar og viðbrögð við dómi Hæstaréttar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-94. mál
  -> áfengislög (auglýsingar). 47. mál
  -> áfengislög (auglýsingar). 54. mál
  -> áhrif gjaldeyrishafta á samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja (umræður utan dagskrár). B-967. mál
  -> áhrif markaðsvæðingar á samfélagsþjónustu. 66. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2007, um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 361. mál
  -> álit Samkeppniseftirlitsins um Bændasamtökin (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-796. mál
  -> ársreikningar (heimild til færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðli). 212. mál
  -> ársreikningar, endurskoðendur og skoðunarmenn (breyting ýmissa laga og EES-reglur). 245. mál
  -> bókhald (hlutverk endurskoðenda og skoðunarmanna o.fl.). 244. mál
  -> breyting á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinn (niðurfelling sektar eða ákæru til að greiða fyrir rannsókn afbrots). 359. mál
  -> breytingar á ýmsum lögum um óréttmæta viðskiptahætti (EES-reglur). 414. mál
  -> eftirlit með hlutum, tækni og þjónustu sem hefur hernaðarlega þýðingu (heildarlög). 229. mál
  -> einkavæðing í heilbrigðisþjónustu (störf þingsins). B-224. mál
  -> embætti sérstaks saksóknara (rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja). 141. mál
  -> embættismenn og innherjareglur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-203. mál
  -> endurhverf viðskipti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-269. mál
  -> endurskipulagning þjóðhagslega mikilvægra atvinnufyrirtækja (stofnun hlutafélags, heildarlög). 411. mál
  -> endurskoðun á samkeppnislögum. 265. mál
  -> endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (EES-reglur, breyting ýmissa laga). 258. mál
  -> erfðabreyttar lífverur (upplýsingar til almennings, EES-reglur). 458. mál
  -> erlent eignarhald á íslenskum fyrirtækjum. 447. mál
  -> fiskmarkaðir og hvalveiðar. 392. mál
  -> fjármálafyrirtæki (kaup viðskiptabanka á hlutabréfum). 14. mál
  -> fjármálafyrirtæki (sparisjóðir). 90. mál
  -> fjármálafyrirtæki (kynjahlutföll í stjórnum). 111. mál
  -> fjármálafyrirtæki (slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda). 409. mál
  -> fjármálafyrirtæki, verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir (réttur viðskiptavina til upplýsinga). 345. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2008. 436. mál
  -> frumvarp um endurskipulagningu þjóðhagslega mikilvægra atvinnufyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-894. mál
  -> gjaldeyrismál (takmörkun gjaldeyrisviðskipta). 189. mál
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofn eftirlitsgjalds). 28. mál
  -> heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði (breytt staða íslenskra banka). 80. mál
  -> heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði (kyrrsetning eigna). 176. mál
  -> hlutafélög með gagnsætt eignarhald og bann við lánveitingum og krosseignarhaldi. 375. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur). 145. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn). 356. mál
  -> Íslandsstofa (heildarlög). 455. mál
  -> íslenskt viðskiptaumhverfi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-590. mál
  -> kaup Exista á bréfum í Kaupþingi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-834. mál
  -> lyfjalög (gildistaka greinar um smásölu). 203. mál
  -> lyfjalög (gildistaka greinar um smásölu). 445. mál
  -> markaður fyrir hvalkjöt. 319. mál
  -> málefni Ríkisútvarpsins (umræður utan dagskrár). B-333. mál
  -> niðurfelling skulda sjávarútvegsfyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-387. mál
  -> norrænn markaður fyrir heilbrigðisþjónustu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-115. mál
  -> opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og verðbréfaviðskipti (gagnsæi í störfum Fjármálaeftirlitsins). 358. mál
  -> óundirbúnar fyrirspurnir á dagskrá (um fundarstjórn). B-715. mál
  -> raforkulög (frestun gildistöku ákvæða um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi). 398. mál
  -> rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (rannsóknarnefnd á vegum Alþingis). 180. mál
  -> reglur um skilaskyldu á ferskum matvörum. 363. mál
  -> Ríkisendurskoðun (bættur aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum). 416. mál
  -> Ríkisútvarpið ohf. (hækkun sérstaks gjalds, auglýsingatekjur, eftirlit o.fl.). 218. mál
  -> sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs). 37. mál
  -> sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (frestun innheimtu eftirlitsgjalds). 371. mál
  -> sala Morgunblaðsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-664. mál
  -> samkeppnisstaða framleiðslufyrirtækja á landsbyggðinni. 332. mál
  -> samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga. 32. mál
  -> samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu. 177. mál
  -> samstarf um nýtt lagaumhverfi fyrir fjármálakerfið (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-124. mál
  -> skaðabótalög (frádráttarreglur). 438. mál
  -> skylda lánastofnana í meirihlutaeigu ríkisins til að leita tilboða í innleyst fyrirtæki. 194. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (greiðsla séreignarsparnaðar, fjárfestingarstefna, EES-reglur o.fl.). 219. mál
  -> staða á fjölmiðlamarkaði á Íslandi (umræður utan dagskrár). B-130. mál
  -> staða minni hluthafa í hlutafélögum. 364. mál
  -> staða og starfsumhverfi íslenskrar verslunar (umræður utan dagskrár). B-649. mál
  -> starfsemi viðskiptabankanna – Icesave-deilan (störf þingsins). B-569. mál
  -> strandsiglingar (uppbygging). 39. mál
  -> tekjuskattur (styrkari skattframkvæmd og hömlur gegn skattundanskoti). 366. mál
  -> tillögur nefndar um endurreisn bankakerfisins. 320. mál
  -> tollalög og gjaldeyrismál (útflutningsviðskipti í erlendum gjaldmiðli). 462. mál
  -> tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur (greiðsludreifing aðflutningsgjalda). 365. mál
  -> tóbakssala í fríhöfnum. 74. mál
  -> tóbaksvarnir (EES-reglur, varúðarmerking og auglýsingar). 162. mál
  -> umgengni um nytjastofna sjávar (útflutningur óunnins afla). 120. mál
  -> upplýsingaskylda fyrirtækja, félaga og stofnana í eigu íslenska ríkisins (upplýsingar um afskriftir skulda). 426. mál
  -> útflutningur hvalafurða. 284. mál
  -> vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur). 225. mál
  -> veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum). 157. mál
  -> verð á áfengi. 251. mál
  -> verðbréfaviðskipti (yfirtökureglur). 53. mál
  -> verslun með áfengi og tóbak (álagning ÁTVR). 209. mál
  -> visthönnun vöru sem notar orku (heildarlög, EES-reglur). 335. mál
  -> vörumerki (EES-reglur). 415. mál
  -> þróun raforkuverðs í dreifbýli og þéttbýli. 325. mál