Niðurstöður efnisorðaleitar

utanríkismál


138. þing
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleiki upplýsinga, gildissvið laganna o.fl., EES-reglur). 56. mál
  -> aðild að Evrópusambandinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-594. mál
  -> aðild að fríverslunarbandalagi Norður-Ameríku og Mexíkó. 50. mál
  -> aðild að samningi Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu. 652. mál
  -> aðild Íslands að ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1052. mál
  -> aðildarumsókn að ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-968. mál
  -> aðildarumsókn að ESB og staða Grikkja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-880. mál
  -> aðildarumsókn Íslands að ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1018. mál
  -> aðildarviðræður við ESB – skuldaaðlögun fyrirtækja – stjórnsýsluúttektir (störf þingsins). B-575. mál
  -> aðkoma Íslands að stríðsrekstri í Írak og Afganistan. 568. mál
  -> afturköllun umsóknar Íslands um aðild að Evrópusambandinu. 669. mál
  -> almenn hegningarlög (upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.). 16. mál
  -> almenn hegningarlög (samningur Sameinuðu þjóðanna um spillingu). 649. mál
  -> Alþjóðahvalveiðiráðið (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1085. mál
  -> Alþjóðaþingmannasambandið 2009. 455. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 127/2007 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál). 490. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 141/2007 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (rafhlöður og rafgeymar). 398. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2009 um breytingu á X. og XI. viðauka við EES-samning (þjónustuviðskipti). 396. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (aukning eignarhlutdeildar í fjármálageiranum). 397. mál
  -> álit framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. 417. mál
  -> árás ísraelsks herskips á skipalest með hjálpargögn (umræður utan dagskrár). B-981. mál
  -> árleg ráðstefna á Akureyri um málefni heimskautasvæðanna. 341. mál
  -> árlegur vestnorrænn dagur. 311. mál
  -> ársreikningar, endurskoðendur og skoðunarmenn (breyting ýmissa laga og EES-reglur). 218. mál
  -> birting skjala og annarra upplýsinga um ákvörðun um stuðning Íslands við innrásina í Írak. 289. mál
  -> breytingar á fiskveiðistjórnarkerfi samhliða aðildarviðræðum við Evrópusambandið. 240. mál
  -> breytingar á stofnanaumhverfi vegna ESB-aðildar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-699. mál
  -> breytingar laga vegna frumvarps um þjónustuviðskipti á innri markaði EES (EES-reglur). 278. mál
  -> bréf forsætisráðherra til forsætisráðherra Bretlands og Hollands (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-167. mál
  -> bréfaskipti milli forsætisráðherra Íslands, Bretlands og Hollands (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-284. mál
  -> brottvísun hælisleitenda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-113. mál
  -> eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu (heildarlög). 115. mál
  -> eftirlit og björgunarstörf á Norður-Atlantshafi. 52. mál
  -> endurskoðun AGS og lausn Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-820. mál
  -> endurskoðun á samstarfsáætlun við AGS (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-671. mál
  -> endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga). 17. mál
  -> erfðabreyttar lífverur (EES-reglur, upplýsingagjöf til almennings). 516. mál
  -> ESB-þýðingar. 28. mál
  -> Evrópuráðsþingið 2009. 453. mál
  -> fjarskipti (lækkun jöfnunargjalds og EES-reglur um reiki). 57. mál
  -> fjármálafyrirtæki (hertar reglur). 343. mál
  -> fjölmiðlar (heildarlög, EES-reglur). 423. mál
  -> fríverslunarsamningar og aðrir viðskiptasamningar. 294. mál
  -> fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Lýðveldisins Kólumbíu o.fl.. 580. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2009. 461. mál
  -> fríverslunarviðræður. 368. mál
  -> fullgilding mansalsbókunar við Palermó-samninginn. 526. mál
  -> fundargerðir af fundum ráðherra með erlendum aðilum. 270. mál
  -> fundargerðir af fundum um Icesave-málið. 269. mál
  -> fundir við erlenda aðila um Icesave-málið. 282. mál
  -> fundir við erlenda aðila um Icesave-málið. 283. mál
  -> fundir við erlenda aðila um Icesave-málið. 285. mál
  -> Færeyingar og EFTA – verklagsreglur bankanna – Icesave o.fl. (störf þingsins). B-604. mál
  -> gengisáhætta innstæðutryggingarsjóðs (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-279. mál
  -> gerð samninga um flutning dæmdra manna. 95. mál
  -> gerð samninga um gagnkvæma vernd fjárfestinga. 176. mál
  -> grunngerð landupplýsinga (EES-reglur, heildarlög). 549. mál
  -> gæsla hagsmuna Íslands í Norðurhöfum. 51. mál
  -> hagsmunir Íslands í loftslagsmálum. 9. mál
  -> handtaka og afhending manna milli Norðurlanda vegna refsiverðra verknaða (norræn handtökuskipun). 171. mál
  -> heillaóskir til litháísku þjóðarinnar. 431. mál
  -> heimsókn forseta Eistlands (tilkynningar forseta). B-1033. mál
  -> heimsókn forseta sænska þingsins (tilkynningar forseta). B-71. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur, réttindi hluthafa). 70. mál
  -> hlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningar (EES-reglur, minnihlutavernd o.fl.). 569. mál
  -> hótanir, Evrópusambandið og Icesave. 303. mál
  -> hvalveiðar Íslendinga og sjávarútvegsstefna ESB (um fundarstjórn). B-1110. mál
  -> höfundalög (EES-reglur, takmarkanir á höfundarétti o.fl.). 523. mál
  -> Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-302. mál
  -> Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-940. mál
  -> Icesave og bréf frá Gordon Brown – orð forsætisráðherra um virkjanir (störf þingsins). B-269. mál
  -> Icesave og EES-samningurinn (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-33. mál
  -> Icesave-tilboð Breta og Hollendinga fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. 571. mál
  -> Icesave, AGS og efnahagsmál – öryggismál sjómanna – nýjar ríkisstofnanir o.fl. (störf þingsins). B-679. mál
  -> iðnaðarmálagjald (ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess). 661. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur, heildarlög). 255. mál
  -> IPA-styrkir frá Evrópusambandinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1192. mál
  -> ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög). 574. mál
  -> kostnaður við aðildarumsóknarferlið að Evrópusambandinu. 481. mál
  -> kostnaður við umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 29. mál
  -> kynning á málstað Íslendinga í Icesave-málinu. 284. mál
  -> landbúnaður og aðildarumsókn að ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-640. mál
  -> launabónusar – Icesave – umsókn að ESB – kyndingarkostnaður (störf þingsins). B-235. mál
  -> lausn Icesave-deilunnar – gagnaver í Reykjanesbæ – breytingar á ríkisstjórn (störf þingsins). B-1176. mál
  -> lán og styrkir frá Evrópusambandinu. 118. mál
  -> loftferðir (EES-reglur o.fl.). 567. mál
  -> málefni aldraðra á Vestur-Norðurlöndum. 317. mál
  -> málefni hælisleitenda á Íslandi. 201. mál
  -> NATO-þingið 2009. 467. mál
  -> niðurstaða Icesave-samninganna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-217. mál
  -> niðurstaða nefndar um fiskveiðikerfið – afstaða Sjálfstæðisflokksins til AGS o.fl. (störf þingsins). B-1182. mál
  -> norðurskautsmál 2009. 459. mál
  -> Norræna ráðherranefndin 2008. 181. mál
  -> Norræna ráðherranefndin 2009. 458. mál
  -> norrænt samstarf 2009. 477. mál
  -> orð fjármálaráðherra um AGS og ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-320. mál
  -> raforkulög (flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.). 573. mál
  -> rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu. 665. mál
  -> rannsókn samgönguslysa (heildarlög, EES-reglur). 279. mál
  -> réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur, aukin vernd launamanna). 556. mál
  -> ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta (Icesave-reikningar). 76. mál
  -> ríkisútgjöld og skattar – heilbrigðisþjónusta – vinnulag á þingi – fjárlagagerð – styrkir ESB (störf þingsins). B-411. mál
  -> samkomulag milli Íslands og Grænlands um skipti á útsendum sendifulltrúum. 316. mál
  -> samninganefnd um aðildarviðræður við ESB. 295. mál
  -> samningsmarkmið Íslands fyrir loftslagsráðstefnuna í Kaupmannahöfn (umræður utan dagskrár). B-73. mál
  -> samningsmarkmið varðandi landbúnað í viðræðum við Evrópusambandið. 565. mál
  -> samningsstaða Íslands og úrslit þjóðaratkvæðagreiðslu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-658. mál
  -> samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2010. 542. mál
  -> samskipti íslenskra stjórnvalda og erindreka við fulltrúa bandarískra stjórnvalda (umræður utan dagskrár). B-608. mál
  -> samskipti ráðuneytisstjóra við AGS (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-339. mál
  -> samstarf við bandarísk stjórnvöld vegna Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-595. mál
  -> samstarf við Færeyinga í aðildarviðræðum við ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-209. mál
  -> samvinna um nám og starfsþjálfun fyrir ungt fólk á Vestur-Norðurlöndum. 314. mál
  -> Schengen-samstarfið. 296. mál
  -> sendiherra Bandaríkjanna. 160. mál
  -> skattahækkanir – atvinnumál – ESB (störf þingsins). B-646. mál
  -> skipan ferðamála (einfaldari málsmeðferð og EES-reglur). 68. mál
  -> skipan rannsóknarnefndar um aðdraganda ákvörðunar um stuðning Íslands við innrásina í Írak. 367. mál
  -> skuldastaða þjóðarinnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-319. mál
  -> skuldbindingar vegna EES-samningsins. 583. mál
  -> skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (EES-reglur, tímamörk í upplýsingagjöf). 484. mál
  -> skýrsla sjávarútvegsráðherra Vestur-Norðurlanda um formlega samvinnu landanna á sviði sjávarútvegs. 313. mál
  -> staða Icesave-samningsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-31. mál
  -> staðan að lokinni þjóðaratkvæðagreiðslu, munnleg skýrsla forsætisráðherra (skýrsla ráðherra). B-668. mál
  -> staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2010. 593. mál
  -> stjórn vatnamála (EES-reglur, heildarlög). 651. mál
  -> svar við fyrirspurn – skattamál – nauðungarsölur – vinnubrögð við fjárlög (störf þingsins). B-365. mál
  -> svör ráðherra við fyrirspurn (um fundarstjórn). B-934. mál
  -> svör við spurningum Evrópusambandsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-112. mál
  -> umgjörð Icesave-samningsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-32. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 622. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 623. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 624. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 625. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 626. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 627. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 628. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 629. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 630. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 631. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 632. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 633. mál
  -> undanþágur frá reglum Evrópusambandsins. 414. mál
  -> undirbúningur aðildarviðræðna við Evrópusambandið. 85. mál
  -> undirritun samkomulags um Icesave-skuldbindingar í júní 2009. 496. mál
  -> uppgjör á eignum Landsbankans og Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-48. mál
  -> upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur). 576. mál
  -> utanríkis- og alþjóðamál. 611. mál
  -> útganga fulltrúa Íslands á allsherjarþingi SÞ. 131. mál
  -> útlendingar (þátttaka í samstarfi á ytri landamærum, framfærsla o.fl.). 585. mál
  -> varnarmálalög (afnám Varnarmálastofnunar). 581. mál
  -> vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur). 229. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög). 259. mál
  -> vestnorræn nemendaskipti milli menntastofnana á framhaldsskólastigi. 312. mál
  -> Vestnorræna ráðið 2009. 482. mál
  -> vestnorrænt tilraunaverkefni á sviði fjarkennslu á háskólastigi. 315. mál
  -> vextir af Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-256. mál
  -> vextir af Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-282. mál
  -> viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (EES-reglur, heildarlög). 309. mál
  -> vinna við aðildarumsókn að ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-402. mál
  -> vörumerki (EES-reglur). 46. mál
  -> yfirlýsingar breskra og hollenskra ráðherra (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-300. mál
  -> þátttaka í samstarfsáætlunum Evrópusambandsins. 699. mál
  -> þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010. 352. mál
  -> þjóðaratkvæðagreiðsla um ríkisábyrgð á skuldbindingum Landsbankans vegna Icesave-reikninganna. 338. mál
  -> þjónustuviðskipti á innri markaði EES (EES-reglur, heildarlög). 277. mál
  -> þróunarsamvinnuáætlun. 584. mál
  -> þvinganir gegn Ísraels ríki vegna mannréttindabrota í Palestínu. 337. mál
  -> þýðing á spurningum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. 25. mál
  -> þýðing Lissabonsáttmálans. 432. mál
  -> þýðingar á EES-efni. 27. mál
  -> ÖSE-þingið 2009. 454. mál