Niðurstöður efnisorðaleitar

viðurlög


138. þing
  -> almenn hegningarlög (upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.). 16. mál
  -> almenn hegningarlög (kynferðisbrot). 45. mál
  -> almenn hegningarlög (samningur Sameinuðu þjóðanna um spillingu). 649. mál
  -> atvinnuleysistryggingar o.fl. (aukið eftirlit og þrengri reglur). 273. mál
  -> eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu (heildarlög). 115. mál
  -> endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga). 17. mál
  -> fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (frambjóðendur í forsetakosningum, lækkun nafnleyndargólfs o.fl.). 597. mál
  -> fjármálafyrirtæki (hertar reglur). 343. mál
  -> fjölmiðlar (heildarlög, EES-reglur). 423. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (viðurlög, heimavinnsla og aðilaskipti að greiðslumarki í mjólkurframleiðslu). 662. mál
  -> heilbrigðisstarfsmenn (heildarlög). 116. mál
  -> höfundalög (EES-reglur, takmarkanir á höfundarétti o.fl.). 523. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur, heildarlög). 255. mál
  -> lax- og silungsveiði (atkvæðisréttur eigenda eyðijarða í veiðifélögum). 165. mál
  -> lögskráning sjómanna (heildarlög). 244. mál
  -> mannvirki (heildarlög). 426. mál
  -> rannsókn samgönguslysa (heildarlög, EES-reglur). 279. mál
  <- 138 refsiákvæði
  -> sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (heildarlög). 448. mál
  -> skeldýrarækt (heildarlög). 522. mál
  -> skipulagslög (heildarlög). 425. mál
  -> umgengni um nytjastofna sjávar (skil á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum). 589. mál
  -> vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur). 229. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög). 259. mál
  -> vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum (heildarlög). 382. mál