Niðurstöður efnisorðaleitar

opinberar stofnanir


138. þing
  -> aðgangseyrir að Listasafni Íslands. 241. mál
  -> aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingakerfum ríkisins. 220. mál
  -> aðsetur embættis ríkisskattstjóra. 36. mál
  -> ábyrgð á framkvæmd 22. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 492. mál
  -> áminningar vegna eyðslu umfram fjárheimildir. 280. mál
  -> ávinningur við sameiningu ríkisstofnana. 53. mál
  -> breytingar á stofnanaumhverfi vegna ESB-aðildar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-699. mál
  -> bygging nýs Landspítala við Hringbraut (heildarlög). 548. mál
  -> dagskrárgerð hjá Ríkisútvarpinu. 503. mál
  -> efnahagur Byggðastofnunar. 690. mál
  -> einkaréttur á póstþjónustu. 346. mál
  -> embætti sérstaks saksóknara og meðferð sakamála (verksvið embættisins). 511. mál
  -> endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga). 17. mál
  -> Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála (heildarlög). 674. mál
  -> fjárhagsstaða Landsvirkjunar og framtíðarhorfur (umræður utan dagskrár). B-98. mál
  -> fjárlagagerð (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-206. mál
  -> Fjármálaeftirlitið (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-144. mál
  -> fjárreiður ríkisins (áminningarkerfi). 552. mál
  -> fjölmiðlar (heildarlög, EES-reglur). 423. mál
  -> flutningur verkefna til sýslumannsins á Patreksfirði. 125. mál
  -> framkvæmdarvald ríkisins í héraði (tímabundin setning í sýslumannsembætti). 513. mál
  -> gjaldeyrismál og tollalög (flutningur rannsókna til Seðlabanka Íslands). 645. mál
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir). 228. mál
  -> hugmyndir um sparnað í ríkisrekstri (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1016. mál
  -> höfuðstöðvar FLUG-KEF ohf.. 407. mál
  -> Icesave, AGS og efnahagsmál – öryggismál sjómanna – nýjar ríkisstofnanir o.fl. (störf þingsins). B-679. mál
  -> innleiðing stefnu um vistvæn innkaup ríkisins. 429. mál
  -> Íslandsstofa (heildarlög). 158. mál
  -> jöfnun samkeppnisstöðu framleiðslufyrirtækja á landsbyggðinni með endurskoðun á reglum ÁTVR. 357. mál
  -> kostnaður vegna starfa erlendra sérfræðinga í Seðlabankanum. 264. mál
  -> kostnaður við dagskrárliði í ríkissjónvarpinu. 260. mál
  -> kostnaður við fiskveiðieftirlit hjá Fiskistofu. 322. mál
  -> lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög). 457. mál
  -> launakjör hjá opinberum fyrirtækjum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1020. mál
  -> lögreglulög (fækkun lögregluumdæma o.fl.). 586. mál
  -> Náttúruminjasafn Íslands. 6. mál
  -> netundirskriftir vegna Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-354. mál
  -> notkun á frjálsum og opnum hugbúnaði hjá A-hluta ríkissjóðs. 194. mál
  -> opin gögn og rafrænn aðgangur að þeim. 169. mál
  <- 138 opinber hlutafélög
  -> opinn aðgangur að gögnum opinberra stofnana. 94. mál
  -> rekstur ÁTVR árin 2002–2010. 607. mál
  -> rekstur Ríkisútvarpsins ohf.. 381. mál
  -> sameining Fjármálaeftirlits og Seðlabanka. 213. mál
  -> sameining Þjóðskrár og Fasteignaskrár Íslands. 508. mál
  -> Siglingastofnun Íslands (gjaldtökuheimild og sala sérhæfðrar þjónustu). 75. mál
  -> Skógrækt ríkisins. 43. mál
  -> skýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármálastjórn 50 ríkisstofnana. 470. mál
  -> skýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármálastjórn ráðuneyta og skil rekstraráætlana. 602. mál
  -> skýrsla umboðsmanns Alþingis 2008. 402. mál
  -> staða Íbúðalánasjóðs. 689. mál
  -> starfsemi skattstofa á landsbyggðinni. 126. mál
  -> Stjórnarráð Íslands (siðareglur). 375. mál
  -> stjórnsýslubreytingar vegna mögulegrar aðildar að Evrópusambandinu. 377. mál
  -> stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir. 650. mál
  -> sumarlokanir á heimilum og stofnunum. 587. mál
  -> sumarlokanir á heimilum og stofnunum fyrir aldraða og fatlaða. 588. mál
  -> tekjur og tekjustofnar Ríkisútvarpsins ohf.. 502. mál
  -> tekjuskattur o.fl. (landið eitt skattumdæmi o.fl.). 226. mál
  -> tilfærsla verkefna frá Umhverfisstofnun til Heilbrigðiseftirlits Austurlands. 360. mál
  -> umboðsmaður skuldara (heildarlög). 562. mál
  -> varnarmálalög (afnám Varnarmálastofnunar). 581. mál
  -> Vegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumála (heildarlög). 673. mál
  -> veittar áminningar og skipun tilsjónarmanna. 130. mál
  -> Vinnumarkaðsstofnun (heildarlög). 555. mál
  -> vistvæn innkaup. 428. mál
  -> vitamál (hækkun gjalds). 74. mál
  -> þjónustu- og öryggisstig löggæslu á Íslandi (umræður utan dagskrár). B-710. mál