Niðurstöður efnisorðaleitar

alþjóðasamningar


138. þing
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleiki upplýsinga, gildissvið laganna o.fl., EES-reglur). 56. mál
  -> aðild að samningi Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu. 652. mál
  -> afgreiðsla Icesave-málsins úr nefnd – vinnulag á Alþingi (störf þingsins). B-227. mál
  -> almenn hegningarlög (upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.). 16. mál
  -> almenn hegningarlög (samningur Sameinuðu þjóðanna um spillingu). 649. mál
  -> atvinnuleysistryggingar og húsaleigubætur (gildistími ákvæðis um hlutfallslegar atvinnuleysisbætur o.fl.). 554. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 127/2007 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál). 490. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 141/2007 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (rafhlöður og rafgeymar). 398. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2009 um breytingu á X. og XI. viðauka við EES-samning (þjónustuviðskipti). 396. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (aukning eignarhlutdeildar í fjármálageiranum). 397. mál
  -> ársreikningar, endurskoðendur og skoðunarmenn (breyting ýmissa laga og EES-reglur). 218. mál
  -> breytingar laga vegna frumvarps um þjónustuviðskipti á innri markaði EES (EES-reglur). 278. mál
  -> bréf forsætisráðherra til forsætisráðherra Bretlands og Hollands (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-167. mál
  -> bréfaskipti milli forsætisráðherra Íslands, Bretlands og Hollands (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-284. mál
  -> eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu (heildarlög). 115. mál
  -> endurskoðun AGS og lausn Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-820. mál
  -> endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga). 17. mál
  -> erfðabreyttar lífverur (EES-reglur, upplýsingagjöf til almennings). 516. mál
  -> 138 Evrópusambandið
  -> fjarskipti (lækkun jöfnunargjalds og EES-reglur um reiki). 57. mál
  -> fjármálafyrirtæki (hertar reglur). 343. mál
  -> fjölmiðlar (heildarlög, EES-reglur). 423. mál
  -> fríverslunarsamningar og aðrir viðskiptasamningar. 294. mál
  -> fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Lýðveldisins Kólumbíu o.fl.. 580. mál
  -> fullgilding mansalsbókunar við Palermó-samninginn. 526. mál
  -> fundargerðir af fundum ráðherra með erlendum aðilum. 270. mál
  -> fundargerðir af fundum um Icesave-málið. 269. mál
  -> fundir við erlenda aðila um Icesave-málið. 282. mál
  -> fundir við erlenda aðila um Icesave-málið. 283. mál
  -> fundir við erlenda aðila um Icesave-málið. 285. mál
  -> gengisáhætta innstæðutryggingarsjóðs (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-279. mál
  -> gerð samninga um flutning dæmdra manna. 95. mál
  -> gerð samninga um gagnkvæma vernd fjárfestinga. 176. mál
  -> grunngerð landupplýsinga (EES-reglur, heildarlög). 549. mál
  -> hagsmunir Íslands í loftslagsmálum. 9. mál
  -> heilbrigðisstarfsmenn (heildarlög). 116. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur, réttindi hluthafa). 70. mál
  -> hlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningar (EES-reglur, minnihlutavernd o.fl.). 569. mál
  -> hótanir, Evrópusambandið og Icesave. 303. mál
  -> höfundalög (EES-reglur, takmarkanir á höfundarétti o.fl.). 523. mál
  -> 138 Icesave
  -> Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-302. mál
  -> Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-940. mál
  -> Icesave og bréf frá Gordon Brown – orð forsætisráðherra um virkjanir (störf þingsins). B-269. mál
  -> Icesave og EES-samningurinn (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-33. mál
  -> Icesave-tilboð Breta og Hollendinga fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. 571. mál
  -> iðnaðarmálagjald (ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess). 661. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur, heildarlög). 255. mál
  -> ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög). 574. mál
  -> kynning á málstað Íslendinga í Icesave-málinu. 284. mál
  -> lausn Icesave-deilunnar – gagnaver í Reykjanesbæ – breytingar á ríkisstjórn (störf þingsins). B-1176. mál
  -> loftferðir (EES-reglur o.fl.). 567. mál
  -> Maastricht-skilyrði og upptaka evru. 464. mál
  -> málefni hælisleitenda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-67. mál
  -> málefni hælisleitenda á Íslandi. 201. mál
  <- 138 milliríkjasamningar
  -> niðurstaða Icesave-samninganna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-217. mál
  -> niðurstaða nefndar um fiskveiðikerfið – afstaða Sjálfstæðisflokksins til AGS o.fl. (störf þingsins). B-1182. mál
  -> raforkulög (flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.). 573. mál
  -> rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu. 665. mál
  -> rannsókn samgönguslysa (heildarlög, EES-reglur). 279. mál
  -> réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur, aukin vernd launamanna). 556. mál
  -> samningsmarkmið Íslands fyrir loftslagsráðstefnuna í Kaupmannahöfn (umræður utan dagskrár). B-73. mál
  -> samningsmarkmið varðandi landbúnað í viðræðum við Evrópusambandið. 565. mál
  -> samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2010. 542. mál
  -> samskipti ráðuneytisstjóra við AGS (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-339. mál
  -> Schengen-samstarfið. 296. mál
  -> skipan ferðamála (einfaldari málsmeðferð og EES-reglur). 68. mál
  -> skuldastaða þjóðarinnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-319. mál
  -> skuldbindingar vegna EES-samningsins. 583. mál
  -> skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (EES-reglur, tímamörk í upplýsingagjöf). 484. mál
  -> staða Icesave-samningsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-31. mál
  -> staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2010. 593. mál
  -> stjórn vatnamála (EES-reglur, heildarlög). 651. mál
  -> svar við fyrirspurn – skattamál – nauðungarsölur – vinnubrögð við fjárlög (störf þingsins). B-365. mál
  -> svör ráðherra við fyrirspurn (um fundarstjórn). B-934. mál
  -> umgjörð Icesave-samningsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-32. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 622. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 623. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 624. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 625. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 626. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 627. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 628. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 629. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 630. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 631. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 632. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 633. mál
  -> undirritun samkomulags um Icesave-skuldbindingar í júní 2009. 496. mál
  -> upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur). 576. mál
  -> útlendingar (dvalarleyfi fórnarlamba mansals). 509. mál
  -> vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur). 229. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög). 259. mál
  -> vextir af Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-256. mál
  -> viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (EES-reglur, heildarlög). 309. mál
  -> vörumerki (EES-reglur). 46. mál
  -> yfirlýsingar breskra og hollenskra ráðherra (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-300. mál
  -> þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010. 352. mál
  -> þjóðaratkvæðagreiðsla um ríkisábyrgð á skuldbindingum Landsbankans vegna Icesave-reikninganna. 338. mál
  -> þjónustuviðskipti á innri markaði EES (EES-reglur, heildarlög). 277. mál
  -> þýðing Lissabonsáttmálans. 432. mál
  -> þýðingar á EES-efni. 27. mál