Niðurstöður efnisorðaleitar

Evrópska efnahagssvæðið


138. þing
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleiki upplýsinga, gildissvið laganna o.fl., EES-reglur). 56. mál
  -> atvinnuleysistryggingar og húsaleigubætur (gildistími ákvæðis um hlutfallslegar atvinnuleysisbætur o.fl.). 554. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 127/2007 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál). 490. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 141/2007 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (rafhlöður og rafgeymar). 398. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2009 um breytingu á X. og XI. viðauka við EES-samning (þjónustuviðskipti). 396. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (aukning eignarhlutdeildar í fjármálageiranum). 397. mál
  -> ársreikningar, endurskoðendur og skoðunarmenn (breyting ýmissa laga og EES-reglur). 218. mál
  -> breytingar laga vegna frumvarps um þjónustuviðskipti á innri markaði EES (EES-reglur). 278. mál
  -> endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga). 17. mál
  -> erfðabreyttar lífverur (EES-reglur, upplýsingagjöf til almennings). 516. mál
  -> 138 Evrópska efnahagssvæðið
  <- 138 Evrópska efnahagssvæðið
  -> fjarskipti (lækkun jöfnunargjalds og EES-reglur um reiki). 57. mál
  -> fjármálafyrirtæki (hertar reglur). 343. mál
  -> fjölmiðlar (heildarlög, EES-reglur). 423. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2009. 461. mál
  -> grunngerð landupplýsinga (EES-reglur, heildarlög). 549. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur, réttindi hluthafa). 70. mál
  -> hlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningar (EES-reglur, minnihlutavernd o.fl.). 569. mál
  -> höfundalög (EES-reglur, takmarkanir á höfundarétti o.fl.). 523. mál
  -> Icesave og EES-samningurinn (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-33. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur, heildarlög). 255. mál
  -> ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög). 574. mál
  -> loftferðir (EES-reglur o.fl.). 567. mál
  -> raforkulög (flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.). 573. mál
  -> rannsókn samgönguslysa (heildarlög, EES-reglur). 279. mál
  -> réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur, aukin vernd launamanna). 556. mál
  -> skipan ferðamála (einfaldari málsmeðferð og EES-reglur). 68. mál
  -> skuldbindingar vegna EES-samningsins. 583. mál
  -> skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (EES-reglur, tímamörk í upplýsingagjöf). 484. mál
  -> stjórn vatnamála (EES-reglur, heildarlög). 651. mál
  -> upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur). 576. mál
  -> vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur). 229. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög). 259. mál
  -> viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (EES-reglur, heildarlög). 309. mál
  -> vörumerki (EES-reglur). 46. mál
  -> þátttaka í samstarfsáætlunum Evrópusambandsins. 699. mál
  -> þjónustuviðskipti á innri markaði EES (EES-reglur, heildarlög). 277. mál
  -> þýðingar á EES-efni. 27. mál