Niðurstöður efnisorðaleitar

fjárlög, ríkisreikningur


138. þing
  -> aðgangseyrir að Listasafni Íslands. 241. mál
  -> aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingakerfum ríkisins. 220. mál
  -> aðildarumsókn að ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-968. mál
  -> aðkeypt þjónusta, ráðgjöf og sérverkefni á vegum ráðuneyta. 679. mál
  -> áform ríkisstjórnarinnar í skattamálum (umræður utan dagskrár). B-213. mál
  -> álag á Landspítalanum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-355. mál
  -> ályktun Samfylkingarinnar í Garðabæ – fjárlagagerð – skattamál o.fl. (störf þingsins). B-330. mál
  -> áminningar vegna eyðslu umfram fjárheimildir. 280. mál
  -> breytingar á skattkerfinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-179. mál
  -> dómstólaráð. 186. mál
  -> endurgreiðslur lyfjakostnaðar. 225. mál
  -> fjáraukalög 2009. 10. mál
  -> fjárframlög til háskóla. 451. mál
  -> fjárframlög til ÍSÍ og KSÍ. 242. mál
  -> fjárhagsstaða dómstóla (umræður utan dagskrár). B-201. mál
  -> fjárlagagerð (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-206. mál
  -> fjárlög 2010. 1. mál
  -> fjármögnun Atvinnuleysistryggingasjóðs. 301. mál
  -> fjármögnun endurbóta á Suðurlandsvegi. 101. mál
  -> fjármögnun Fæðingarorlofssjóðs. 302. mál
  -> fjárreiður ríkisins (áminningarkerfi). 552. mál
  <- 138 fjárreiður ríkisins og ríkisfyrirtækja
  -> fjárveitingar til fangelsismála. 206. mál
  -> fjárveitingar til framkvæmda – réttindi skuldara – fjármálakreppa í Grikklandi o.fl. (störf þingsins). B-873. mál
  -> fjöldi starfa hjá ríkinu. 60. mál
  -> forvarnir og viðbrögð við kynbundnu ofbeldi. 80. mál
  -> framkvæmd fjárlaga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-593. mál
  -> Framkvæmdasjóður fatlaðra. 109. mál
  -> framkvæmdir á Vestfjarðavegi. 110. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara). 342. mál
  -> framlög til menningarmála. 134. mál
  -> fyrirhugaðar skattahækkanir (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-180. mál
  -> fækkun opinberra starfa. 35. mál
  -> greiðslur, styrkir og ferðir. 261. mál
  -> heilbrigðisstofnanir á Blönduósi og Sauðárkróki. 373. mál
  -> heildarkostnaður ríkissjóðs af breytingum á heitum ráðuneyta. 551. mál
  -> héraðsdómarar og rekstur dómstóla. 185. mál
  -> hugmyndir um sparnað í ríkisrekstri (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1016. mál
  -> Icesave, AGS og efnahagsmál – öryggismál sjómanna – nýjar ríkisstofnanir o.fl. (störf þingsins). B-679. mál
  -> jafnvægi í ríkisfjármálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-840. mál
  -> jöfnunarsjóður íþróttamála. 105. mál
  -> kostnaður ríkissjóðs vegna reglugerðar nr. 190/2010. 475. mál
  -> kostnaður vegna bankahrunsins fyrir ríkissjóð. 462. mál
  -> kostnaður vegna tafa á lausn Icesave-málsins. 480. mál
  -> kostnaður við aðildarumsóknarferlið að Evrópusambandinu. 481. mál
  -> kostnaður við fiskveiðieftirlit hjá Fiskistofu. 322. mál
  -> kostnaður við framkvæmd nýrra laga um leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. 54. mál
  -> kostnaður við ríkisábyrgð og áfallnar skuldbindingar. 709. mál
  -> kostnaður við skilanefndir banka. 119. mál
  -> kostnaður við umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 29. mál
  -> kostnaður við verktaka, styrkþega og sendinefndir. 290. mál
  -> lánsfjárþörf ríkissjóðs (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-736. mál
  -> lífeyrisskuldbindingar ríkis og sveitarfélaga. 700. mál
  -> lokafjárlög 2008. 391. mál
  -> markaðar tekjur og ríkistekjur. 493. mál
  -> málefni Götusmiðjunnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-84. mál
  -> meðferð sakamála (frestun á stofnun embættis héraðssaksóknara). 83. mál
  -> nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála. 3. mál
  -> nefndir og ráð á vegum ríkisins. 479. mál
  -> nemar í dreifnámi, fjarnámi og staðnámi. 140. mál
  -> niðurskurður hjá grunnskólum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-283. mál
  -> niðurskurður í Norðvesturkjördæmi. 372. mál
  -> notkun á frjálsum og opnum hugbúnaði hjá A-hluta ríkissjóðs. 194. mál
  -> orð forsætisráðherra um skattamál (um fundarstjórn). B-74. mál
  -> persónukjör – atvinnumál – fjárheimildir ríkisstofnana (störf þingsins). B-153. mál
  -> rekstrarheimildir nýrra hjúkrunarrýma. 620. mál
  -> ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta (Icesave-reikningar). 76. mál
  <- 138 ríkisfjármál
  -> ríkisfjármál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-583. mál
  -> ríkisfjármál og samstarf við AGS (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-864. mál
  <- 138 ríkisreikningur
  <- 138 ríkistekjur
  -> ríkisútgjöld og skattar – heilbrigðisþjónusta – vinnulag á þingi – fjárlagagerð – styrkir ESB (störf þingsins). B-411. mál
  -> sérverkefni fyrir forsetaembættið á núverandi kjörtímabili. 222. mál
  -> skattar og fjárlagagerð 2011 (umræður utan dagskrár). B-925. mál
  -> skýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármálastjórn 50 ríkisstofnana. 470. mál
  -> skýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármálastjórn ráðuneyta og skil rekstraráætlana. 602. mál
  -> skýrsla Ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga til ágúst 2009. 600. mál
  -> sparnaður af breytingum á héraðsdómstólum, sýslumannsembættum og lögreglu. 184. mál
  -> staða landsbyggðarinnar (umræður utan dagskrár). B-107. mál
  -> staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar (lækkun framlaga). 374. mál
  -> styrkir til framkvæmda í fráveitumálum. 127. mál
  -> styrkir til stjórnmálaflokka – sjávarútvegsmál – beiðni um utandagskrárumræðu o.fl. (störf þingsins). B-751. mál
  -> styrkir til útgáfumála og eftirlit með notkun fjár. 384. mál
  -> svar við fyrirspurn – skattamál – nauðungarsölur – vinnubrögð við fjárlög (störf þingsins). B-365. mál
  -> tekjustofnar ætlaðir til vegagerðar. 615. mál
  -> tilkynning forseta um staðfestingu á endurskoðuðum ríkisreikningi fyrir árið 2009 (tilkynningar forseta). B-1143. mál
  -> tillögur starfshóps um heilbrigðismál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-358. mál
  -> umfjöllun fjárlaganefndar og utanríkismálanefndar um skýrslur Ríkisendurskoðunar (tilkynningar forseta). B-369. mál
  -> ummæli í utandagskrárumræðu – loftslagsráðstefna – þjóðgarðurinn Snæfellsjökull – lán OR (störf þingsins). B-162. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 622. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 623. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 624. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 625. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 626. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 627. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 629. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 630. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 631. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 632. mál
  -> umsókn um aðild að Evrópusambandinu. 633. mál
  -> umönnunarbætur. 106. mál
  -> uppbygging dreifnáms og fjarnáms. 139. mál
  -> þjóðhagsáætlun 2010. 2. mál
  -> þjónusta á landsbyggðinni. 72. mál
  -> þjónustu- og öryggisstig löggæslu á Íslandi (umræður utan dagskrár). B-710. mál