Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar


138. þing
  -> aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins (almenn greiðslujöfnun o.fl.). 69. mál þskj. 103
  -> almannatryggingar o.fl. (breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs). 274. mál
  -> atvinnu- og orkumál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-66. mál
  -> atvinnu- og skattamál – samgöngur – lífeyrissjóðir (störf þingsins). B-122. mál
  -> atvinnustefna ríkisstjórnarinnar og skattahækkanir (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-260. mál
  -> auðlegðarskattur. 698. mál
  -> áform ríkisstjórnarinnar í skattamálum (um fundarstjórn). B-189. mál
  -> áform ríkisstjórnarinnar í skattamálum (umræður utan dagskrár). B-213. mál
  -> áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (öryggi frístundaskipa). 59. mál
  -> áhrif skattahækkana á eldsneytisverð. 636. mál
  -> breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl. (fyrirframgreiðslur tekjuskatts). 318. mál
  -> breyting á skattafrumvarpi ríkisstjórnarinnar (um fundarstjórn). B-426. mál
  -> breytingar á frítekjumarki (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-340. mál
  -> breytingar á skattkerfinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-179. mál
  -> brottfluttir einstaklingar með íslenskan ríkisborgararétt. 369. mál
  -> dagskrá fundarins (um fundarstjórn). B-307. mál
  -> efnahags- og skattstefna ríkisstjórnarinnar (umræður utan dagskrár). B-1196. mál
  -> einkaframkvæmdir í vegagerð og veggjöld (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-343. mál
  -> endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga). 17. mál
  -> Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála (heildarlög). 674. mál
  -> fjarskipti (lækkun jöfnunargjalds og EES-reglur um reiki). 57. mál
  <- 138 fjármál
  -> framhaldsskólar (gjaldtökuheimildir). 325. mál
  -> framkvæmd fjárlaga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-593. mál
  -> fríverslunarsamningar og aðrir viðskiptasamningar. 294. mál
  -> fundarstjórnarumræða og dagskrá fundarins (um fundarstjórn). B-190. mál
  -> fyrirhugaðar skattahækkanir (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-180. mál
  -> gagnaver í Reykjanesbæ (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-966. mál
  <- 138 gjaldtökuheimildir
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir). 228. mál
  -> greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri (skuldbreyting). 446. mál
  -> hafnalög (innheimta aflagjalds). 525. mál
  -> heimild til samninga um álver í Helguvík (gildistími samningsins og stimpilgjald). 89. mál
  -> heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ. 320. mál
  -> hjúskaparlöggjöf – samstarf við AGS – iðnaðarmálagjald o.fl. (störf þingsins). B-851. mál
  -> hækkun tryggingagjalds og afkoma sveitarfélaga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-322. mál
  -> Icesave – veggjöld – málefni RÚV o.fl. (störf þingsins). B-546. mál
  -> iðnaðarmálagjald (ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess). 661. mál
  -> iðnaðarmálagjald (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-863. mál
  -> Íslandsstofa (heildarlög). 158. mál
  -> ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög). 574. mál
  -> jafnvægi í ríkisfjármálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-840. mál
  -> kolefnisskattar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-183. mál
  -> laun og eignir skattgreiðenda og fjöldi þeirra. 252. mál
  -> lög um greiðsluaðlögun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-247. mál
  -> lög um greiðslujöfnun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-220. mál
  -> mannvirki (heildarlög). 426. mál
  -> markaðar tekjur og ríkistekjur. 493. mál
  -> málefni banka og sparisjóða – staða námsmanna – atvinnumál og lífeyrissjóðir (störf þingsins). B-707. mál
  -> meðhöndlun raf- og rafeindatækjaúrgangs. 614. mál
  -> nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála. 3. mál
  -> olíugjald og kílómetragjald (endurgreiðsla gjalds). 333. mál
  -> olíugjald og kílómetragjald (sala litaðrar olíu). 531. mál
  <- 138 opinber gjöld
  -> orð forsætisráðherra um skattamál (um fundarstjórn). B-74. mál
  -> persónukjör – skattahækkanir – verklagsreglur bankanna – niðurfærsla húsnæðislána o.fl. (störf þingsins). B-193. mál
  -> rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins á stórfelldu skattundanskoti. 478. mál
  -> ráðningar án auglýsinga – breytingar á kosningalögum o.fl. (störf þingsins). B-194. mál
  -> ráðstafanir í skattamálum (breyting ýmissa laga, hækkun gjalda). 239. mál
  -> Reykjavíkurflugvöllur – verklagsreglur bankanna – Suðvesturlína o.fl. (störf þingsins). B-268. mál
  -> ríkisfjármál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-583. mál
  -> ríkisútgjöld og skattar – heilbrigðisþjónusta – vinnulag á þingi – fjárlagagerð – styrkir ESB (störf þingsins). B-411. mál
  -> sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (framlenging frestunar á gjaldtöku). 653. mál
  -> samkeppnislög (aukið aðhald og eftirlit). 572. mál
  -> sekt vegna óskoðaðra bifreiða (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-620. mál
  -> Siglingastofnun Íslands (gjaldtökuheimild og sala sérhæfðrar þjónustu). 75. mál
  -> sjómannaafsláttur og sveitarfélög. 304. mál
  -> sjúkratryggingar (gjaldtaka fyrir dvöl á sjúkrahóteli). 324. mál
  -> skattaáform ríkisstjórnarinnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-400. mál
  -> skattahækkanir – atvinnumál – ESB (störf þingsins). B-646. mál
  -> skattahækkanir og skuldir heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-244. mál
  -> skattamál, viðvera ráðherra og framhald kvöldfundar (um fundarstjórn). B-274. mál
  -> skattar og fjárlagagerð 2011 (umræður utan dagskrár). B-925. mál
  -> skattatillögur ríkisstjórnarinnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-243. mál
  -> skattgreiðslur af skuldaniðurfellingu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-756. mál
  -> skattlagning afskrifta (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-734. mál
  -> skattlagning á ferðaþjónustuna (umræður utan dagskrár). B-272. mál
  -> skattlagning orkusölu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-34. mál
  -> skattlagning séreignarsparnaðar (heildarlög). 230. mál
  -> skeldýrarækt (heildarlög). 522. mál
  -> skerðing skatttekna vegna gengistaps fyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-597. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og tryggingagjald (Starfsendurhæfingarsjóður). 591. mál
  -> staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl. (kyrrsetning eigna). 693. mál
  -> staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur (forgangskröfur). 445. mál
  -> starfsemi skattstofa á landsbyggðinni. 126. mál
  -> starfsumhverfi gagnavera (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1189. mál
  -> stimpilgjald og aukatekjur ríkissjóðs (undanþága stimpilgjalds við endurfjármögnun bílalána). 530. mál
  -> stjórn fiskveiða (byggðakvóti). 424. mál
  -> stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (heildarlög). 82. mál
  -> styrkir til stjórnmálaflokka – ríkisfjármál – fækkun ráðuneyta o.fl. (störf þingsins). B-1030. mál
  -> stöðugleikasáttmálinn (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-164. mál
  -> svar við fyrirspurn – skattamál – nauðungarsölur – vinnubrögð við fjárlög (störf þingsins). B-365. mál
  -> tekjur og tekjustofnar Ríkisútvarpsins ohf.. 502. mál
  -> tekjuskattur (stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki). 81. mál
  -> tekjuskattur (kyrrsetning eigna). 386. mál
  -> tekjuskattur (leiðrétting). 403. mál
  -> tekjuskattur (ívilnun vegna endurbóta og viðhalds íbúðarhúsnæðis). 506. mál
  -> tekjuskattur (skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda). 659. mál
  -> tekjuskattur o.fl. (landið eitt skattumdæmi o.fl.). 226. mál
  -> tekjustofnar ætlaðir til vegagerðar. 615. mál
  -> tekjuöflun ríkisins (breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs). 256. mál
  -> tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur (dreifing gjalddaga). 450. mál
  -> tryggingagjald. 491. mál
  -> umboðsmaður skuldara (heildarlög). 562. mál
  -> umhverfis- og auðlindaskattur (heildarlög, kolefnisgjald og skattur á raforku og heitt vatn). 257. mál
  -> upphæð persónuafsláttar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-299. mál
  -> úrvinnslugjald (hækkun gjalds). 515. mál
  -> vaxtabætur. 234. mál
  -> veiðar á ref og mink. 205. mál
  -> veiðieftirlitsgjald (strandveiðigjald). 371. mál
  -> veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður). 505. mál
  -> vinnubrögð á þingi – atvinnumál – skuldsetning og hagvöxtur (störf þingsins). B-311. mál
  -> virðisaukaskattur (bílaleigubílar). 460. mál
  -> vitamál (hækkun gjalds). 74. mál