Niðurstöður efnisorðaleitar

eftirlit


138. þing
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleiki upplýsinga, gildissvið laganna o.fl., EES-reglur). 56. mál
  -> aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins (almenn greiðslujöfnun o.fl.). 69. mál
  -> aðgerðir vegna meintra brota á gjaldeyrisreglum. 326. mál
  -> atvinnuleysistryggingar o.fl. (aukið eftirlit og þrengri reglur). 273. mál
  -> brunavarnir (Byggingarstofnun). 427. mál
  -> eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu (heildarlög). 115. mál
  -> endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga). 17. mál
  -> Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála (heildarlög). 674. mál
  -> Fjármálaeftirlitið (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-144. mál
  -> fjármálafyrirtæki (hertar reglur). 343. mál
  -> framkvæmd grunnskólalaga. 678. mál
  -> gjaldeyrismál og tollalög (flutningur rannsókna til Seðlabanka Íslands). 645. mál
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir). 228. mál
  -> hlutaskrá og safnreikningar (gagnsæi eignarhalds hlutafélaga). 409. mál
  -> húsnæðismál (uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs). 634. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur, heildarlög). 255. mál
  -> jöklabréf og gjaldeyrishöft. 327. mál
  -> kostnaður við fiskveiðieftirlit hjá Fiskistofu. 322. mál
  -> loftferðir (EES-reglur o.fl.). 567. mál
  -> lögskráning sjómanna (heildarlög). 244. mál
  -> mannvirki (heildarlög). 426. mál
  -> sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (heildarlög). 448. mál
  -> sameining Fjármálaeftirlits og Seðlabanka. 213. mál
  -> samkeppnislög (aukið aðhald og eftirlit). 572. mál
  -> Schengen-samstarfið. 296. mál
  -> skeldýrarækt (heildarlög). 522. mál
  -> skipan ferðamála (gæðamál, tryggingarfjárhæðir). 575. mál
  -> skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (EES-reglur, tímamörk í upplýsingagjöf). 484. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (ársfundir, stjórnir og fjárfestingarstefna sjóða). 288. mál
  -> Stjórnarráð Íslands (siðareglur). 375. mál
  -> styrkir til útgáfumála og eftirlit með notkun fjár. 384. mál
  -> sveitarstjórnarlög (skil á fjármálaupplýsingum). 452. mál
  -> tekjuskattur (kyrrsetning eigna). 386. mál
  -> vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur). 229. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög). 259. mál
  -> Vinnumarkaðsstofnun (heildarlög). 555. mál
  -> vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum (heildarlög). 382. mál