Niðurstöður efnisorðaleitar

upplýsingar og upplýsingatækni


138. þing
  -> aðgangur að gögnum þingmannanefndarinnar (um fundarstjórn). B-1247. mál
  -> aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingakerfum ríkisins. 220. mál
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleiki upplýsinga, gildissvið laganna o.fl., EES-reglur). 56. mál
  -> afgerandi lagaleg sérstaða Íslands varðandi tjáningar- og upplýsingafrelsi. 383. mál
  -> atvinnuleysistryggingar o.fl. (aukið eftirlit og þrengri reglur). 273. mál
  <- 138 atvinnuvegir
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 127/2007 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál). 490. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2009 um breytingu á X. og XI. viðauka við EES-samning (þjónustuviðskipti). 396. mál
  -> birting skjala og annarra upplýsinga um ákvörðun um stuðning Íslands við innrásina í Írak. 289. mál
  -> Danice-verkefnið. 208. mál
  -> eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu (heildarlög). 115. mál
  -> fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (frambjóðendur í forsetakosningum, lækkun nafnleyndargólfs o.fl.). 597. mál
  -> fjármálafyrirtæki (hertar reglur). 343. mál
  -> fjármálafyrirtæki (upplýsingaskylda fyrirtækja í eigu fjármálafyrirtækja). 564. mál
  -> fjölmiðlar (heildarlög, EES-reglur). 423. mál
  -> gagnaver í Reykjanesbæ (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-966. mál
  -> gjaldeyrismál og tollalög (flutningur rannsókna til Seðlabanka Íslands). 645. mál
  -> grunngerð landupplýsinga (EES-reglur, heildarlög). 549. mál
  -> happdrætti (hert auglýsingabann). 512. mál
  -> heilbrigðisstarfsmenn (heildarlög). 116. mál
  -> heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ. 320. mál
  -> hlutafélög (gagnsæ hlutafélög). 499. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn). 71. mál
  -> hlutaskrá og safnreikningar (gagnsæi eignarhalds hlutafélaga). 409. mál
  -> höfundalög (EES-reglur, takmarkanir á höfundarétti o.fl.). 523. mál
  -> lausn Icesave-deilunnar – gagnaver í Reykjanesbæ – breytingar á ríkisstjórn (störf þingsins). B-1176. mál
  -> lögskráning sjómanna (heildarlög). 244. mál
  -> netundirskriftir vegna Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-354. mál
  -> niðurhal hugverka. 254. mál
  -> notkun á frjálsum og opnum hugbúnaði hjá A-hluta ríkissjóðs. 194. mál
  -> opin gögn og rafrænn aðgangur að þeim. 169. mál
  -> opinn aðgangur að gögnum opinberra stofnana. 94. mál
  -> ólöglegt niðurhal hugverka. 162. mál
  <- 138 rafræn málsmeðferð
  -> rafræn sjúkraskrá. 231. mál
  <- 138 rafræn upplýsingatækni
  -> rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (skilafrestur skýrslu, meðferð á Alþingi o.fl.). 286. mál
  -> rannsókn á fjárhagsstöðu skuldugra heimila (heildarlög). 570. mál
  -> rannsókn samgönguslysa (heildarlög, EES-reglur). 279. mál
  -> sameiginlegar reglur fyrir fjármálafyrirtæki (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-865. mál
  -> sameining Þjóðskrár og Fasteignaskrár Íslands. 508. mál
  -> sanngirnisbætur (heildarlög). 494. mál
  -> sjálfvirk afsláttarkort. 444. mál
  -> skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (EES-reglur, tímamörk í upplýsingagjöf). 484. mál
  -> staðan á fjölmiðlamarkaði (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-321. mál
  -> starfsumhverfi gagnavera (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1189. mál
  -> Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (rafræn kröfuskrá). 681. mál
  -> stuðningur við fyrirhugað gagnaver (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-401. mál
  -> sveitarstjórnarlög (skil á fjármálaupplýsingum). 452. mál
  <- 138 tölvutækni og tölvusamskipti
  -> upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra. 657. mál
  -> upplýsingaaðgengi og textavarp. 599. mál
  -> úrræði gegn ólöglegu niðurhali hugverka. 253. mál
  -> Vefmyndasafn Íslands. 537. mál
  -> Verne Holdings – ummæli forseta Íslands – aðgangur að upplýsingum o.fl. (störf þingsins). B-837. mál
  -> viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (EES-reglur, heildarlög). 309. mál
  -> þingsköp Alþingis (eftirlitshlutverk Alþingis, þingnefndir o.fl.). 686. mál
  -> þjónustuviðskipti á innri markaði EES (EES-reglur, heildarlög). 277. mál