Niðurstöður efnisorðaleitar

bankar, sparisjóðir og fjármálafyrirtæki


138. þing
  -> aðgerðir í skuldamálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1083. mál
  -> aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins (almenn greiðslujöfnun o.fl.). 69. mál
  -> aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins. 635. mál
  -> aðgerðir vegna meintra brota á gjaldeyrisreglum. 326. mál
  -> aðildarviðræður við ESB – skuldaaðlögun fyrirtækja – stjórnsýsluúttektir (störf þingsins). B-575. mál
  -> aðstoð til skuldsettra heimila (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-733. mál
  -> afnám verðtryggingar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-660. mál
  -> afskriftir af höfuðstól lána íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækja. 4. mál
  -> afskriftir lána. 710. mál
  -> afskriftir og fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja og eigenda þeirra hjá fjármálastofnunum (umræður utan dagskrár). B-634. mál
  -> afskriftir skulda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-207. mál
  -> afskriftir skulda og samkeppnisstaða fyrirtækja (umræður utan dagskrár). B-174. mál
  -> áhrif dóms Hæstaréttar um gengistryggingu lána, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra (skýrsla ráðherra). B-1126. mál
  -> áhrif fyrningar aflaheimilda. 123. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (aukning eignarhlutdeildar í fjármálageiranum). 397. mál
  -> beiðnir um heimild til greiðsluaðlögunar. 62. mál
  -> bifreiðalán í erlendri mynt (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-883. mál
  -> breytingar á fyrirvörum við Icesave-samninginn o.fl. (störf þingsins). B-95. mál
  -> bréf forsætisráðherra til forseta Íslands (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-524. mál
  -> dómstólar (tímabundin fjölgun dómara). 307. mál
  -> efnahagur Byggðastofnunar. 690. mál
  -> eigendur banka. 192. mál
  -> eiginfjárframlag ríkisins í Landsbankanum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-65. mál
  -> eignarhlutur ríkisins í Íslandsbanka hf., Arion banka hf. og NBI hf.. 336. mál
  -> embætti sérstaks saksóknara og meðferð sakamála (verksvið embættisins). 511. mál
  -> endurheimtur á innstæðum Icesave-reikninganna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-51. mál
  -> endurkoma fyrri stjórnenda í viðskiptalífið (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-565. mál
  -> endurreisn sparisjóðakerfisins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-218. mál
  -> endurreisn Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta. 120. mál
  -> endurskipulagning skulda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-142. mál
  -> fjárfestingar lífeyrissjóða. 696. mál
  -> fjárhagsleg endurskipulagning rekstrarhæfra fyrirtækja (umræður utan dagskrár). B-238. mál
  -> fjárhagsleg endurskipulagning sparisjóðakerfisins, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra (skýrsla ráðherra). B-839. mál
  -> fjárhagsstaða heimilanna (umræður utan dagskrár). B-1011. mál
  <- 138 fjármál
  -> Fjármálaeftirlitið (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-144. mál
  <- 138 fjármálafyrirtæki
  -> fjármálafyrirtæki (lengri frestur til að höfða riftunarmál). 258. mál
  -> fjármálafyrirtæki (hertar reglur). 343. mál
  -> fjármálafyrirtæki (upplýsingaskylda fyrirtækja í eigu fjármálafyrirtækja). 564. mál
  -> fjármálafyrirtæki (laun í slitafresti). 711. mál
  -> fjárveitingar til framkvæmda – réttindi skuldara – fjármálakreppa í Grikklandi o.fl. (störf þingsins). B-873. mál
  -> fjöldi fullnustugerða. 702. mál
  -> frestun nauðungarsölu og flýtimeðferð einkamála. 392. mál
  -> Færeyingar og EFTA – verklagsreglur bankanna – Icesave o.fl. (störf þingsins). B-604. mál
  -> gengistryggð bílalán. 37. mál
  -> gengistryggð lán (umræður utan dagskrár). B-592. mál
  -> gengistryggð lán (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1154. mál
  -> gengistryggð lán hjá Byggðastofnun. 642. mál
  -> gengistryggðar og verðtryggðar eignir og skuldir bankanna. 41. mál
  -> gjald fyrir ónýttar yfirdráttarheimildir. 471. mál
  -> gjaldþrotaskipti (víðari heimild til að leita greiðsluaðlögunar). 563. mál
  -> gjaldþrotaskipti o.fl. (frestir til riftunar ráðstafana þrotamanna). 197. mál
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir). 228. mál
  -> greiðsluaðlögun einstaklinga (heildarlög). 560. mál
  -> greiðsluaðlögun einstaklinga (heildarlög). 670. mál
  -> greiðslubyrði af Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-85. mál
  -> greiðslujöfnunarvísitala (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-35. mál
  -> heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi (uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna). 517. mál
  -> hlutaskrá og safnreikningar (gagnsæi eignarhalds hlutafélaga). 409. mál
  -> húsnæðislán. 153. mál
  -> húsnæðismál (uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs). 634. mál
  -> höfuðstóll íbúðalána og verðtrygging (almenn niðurfærsla). 534. mál
  -> höfuðstólslækkun gagnvart fyrirtækjum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-867. mál
  -> Icesave – veggjöld – málefni RÚV o.fl. (störf þingsins). B-546. mál
  -> Icesave og EES-samningurinn (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-33. mál
  -> Icesave-tilboð Breta og Hollendinga fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. 571. mál
  -> Icesave, AGS og efnahagsmál – öryggismál sjómanna – nýjar ríkisstofnanir o.fl. (störf þingsins). B-679. mál
  -> inneignir íslenskra ríkisborgara á Icesave-reikningum. 299. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur, heildarlög). 255. mál
  -> íbúðalán í eigu Seðlabankans. 191. mál
  -> kostnaður vegna bankahrunsins fyrir ríkissjóð. 462. mál
  -> kostnaður við lækkun höfuðstóls verðtryggðra lána í íslenskum krónum til heimila. 463. mál
  -> kostnaður við skilanefndir banka. 119. mál
  -> krafa innlánstryggingarsjóðs (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-208. mál
  -> krafa innlánstryggingarsjóðs (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-219. mál
  -> kröfur fjárfesta á Tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta. 300. mál
  -> launakjör hjá opinberum fyrirtækjum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1020. mál
  -> launakröfur á hendur Landsbanka (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-257. mál
  -> lausn Icesave-deilunnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-82. mál
  -> lausn Icesave-deilunnar – gagnaver í Reykjanesbæ – breytingar á ríkisstjórn (störf þingsins). B-1176. mál
  -> lánssamningar í erlendri mynt. 122. mál
  -> lánveitingar til Saga Capital, VBS fjárfestingarbanka og Askar Capital. 694. mál
  -> lög um greiðsluaðlögun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-247. mál
  -> lög um greiðslujöfnun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-220. mál
  -> lögfræðiálit um lögmæti gengistryggðra lána. 416. mál
  -> lögfræðiálit um lögmæti gengistryggðra lána. 647. mál
  -> málefni banka og sparisjóða – staða námsmanna – atvinnumál og lífeyrissjóðir (störf þingsins). B-707. mál
  -> málefni lífeyrissjóðanna og Landsbankans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1155. mál
  -> málefni VBS fjárfestingarbanka. 695. mál
  -> meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán). 682. mál
  -> nauðungarsala (frestun uppboðs). 90. mál
  -> nauðungarsala (frestun uppboðs). 389. mál
  -> nauðungarsölur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-965. mál
 >> 138 nefnd níu þingmanna til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis
  -> orð seðlabankastjóra um innstæðutryggingar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-843. mál
  -> persónukjör – skattahækkanir – verklagsreglur bankanna – niðurfærsla húsnæðislána o.fl. (störf þingsins). B-193. mál
  -> rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008 (munnleg skýrsla þingmanns). B-773. mál
  -> rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu. 665. mál
  -> rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja. 504. mál
  -> rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins á stórfelldu skattundanskoti. 478. mál
  -> ráðstöfun hlutafjár ríkisbankanna o.fl. (störf þingsins). B-380. mál
  -> Reykjavíkurflugvöllur – verklagsreglur bankanna – Suðvesturlína o.fl. (störf þingsins). B-268. mál
  -> ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta (Icesave-reikningar). 76. mál
  -> ríkislán til VBS og Saga Capital (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-659. mál
  -> rýmkun heimilda til útgreiðslu séreignarsparnaðar. 420. mál
  -> sameiginlegar reglur fyrir fjármálafyrirtæki (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-865. mál
  -> samningar við kröfuhafa gamla Landsbankans og innstæðutryggingar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-996. mál
  -> samningsveð (fasteignaveðlán - lyklafrumvarpið). 7. mál
  -> Seðlabanki Íslands og samvinnufélög (innlánsstofnanir). 345. mál
  -> sérstakt fjárframlag til sparisjóða. 161. mál
  -> sértæk skuldaaðlögun. 412. mál
  -> skattgreiðslur af skuldaniðurfellingu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-756. mál
  -> skattlagning afskrifta (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-734. mál
  -> skilmálabreytingar veðtryggðra lánssamninga og kaupleigusamninga einstaklinga vegna bifreiðakaupa (greiðsluaðlögun bílalána). 646. mál
  -> skipan í stjórnir fyrirtækja á vegum NBI, Íslandsbanka, Nýja Kaupþings (Arion banka). 249. mál
  -> skipan í stjórnir fyrirtækja á vegum skilanefnda. 250. mál
  -> skipan nefndar til að rannsaka fall sparisjóða. 603. mál
  -> skipan skilanefnda bankanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-531. mál
  -> skipan umsjónaraðila með lífeyrissjóðum. 697. mál
  -> skipun nefndar sem kanni forsendur verðtryggingar á Íslandi. 676. mál
  -> skuldameðferð og skuldastaða sjávarútvegsfyrirtækja í íslenskum bönkum. 400. mál
  -> skuldameðferð sjávarútvegsfyrirtækja í bönkum. 310. mál
  -> skuldavandi heimila og fyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-639. mál
  -> skuldavandi heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-143. mál
  -> skuldavandi heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-529. mál
  -> skuldavandi heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-585. mál
  -> skuldavandi heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-755. mál
  -> skuldir heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-617. mál
  -> skuldir heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1167. mál
  -> skýrsla Ríkisendurskoðunar um Seðlabankann (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-357. mál
  <- 138 sparisjóðir
  -> staða fjármála heimilanna (umræður utan dagskrár). B-559. mál
  -> staða gjaldeyrismarkaðar og greiðslumiðlunar við útlönd frá 1. október 2008 til 31. janúar 2009. 666. mál
  -> staða heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1152. mál
  -> staða Icesave-samningsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-31. mál
  -> staða Íbúðalánasjóðs. 689. mál
  -> staða Íbúðalánasjóðs (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-844. mál
  -> staða skuldara – persónukjör – stuðningur við Icesave (störf þingsins). B-104. mál
  -> staða sparifjáreigenda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1019. mál
  -> staða sparisjóðanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-52. mál
  -> stimpilgjald og aukatekjur ríkissjóðs (undanþága stimpilgjalds við endurfjármögnun bílalána). 530. mál
  -> Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (rafræn kröfuskrá). 681. mál
  -> stofnfé í eigu sveitarfélaga. 472. mál
  -> styrkir til stjórnmálaflokka – sjávarútvegsmál – beiðni um utandagskrárumræðu o.fl. (störf þingsins). B-751. mál
  -> stærstu eigendur Íslandsbanka og Arion banka. 601. mál
  -> störf skilanefnda bankanna (umræður utan dagskrár). B-1025. mál
  -> svör við fyrirspurnum (um fundarstjórn). B-1026. mál
  -> tekjuskattur (skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda). 659. mál
  -> tímabundið úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota (ráðstöfun eignar til veðhafa). 672. mál
  -> tímabundin greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði (ný úrræði fyrir einstaklinga í greiðsluerfiðleikum). 561. mál
  -> tímabundin greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði (ótímabundin úrræði, fyrirsvar laganna o.fl.). 671. mál
  -> umboðsmaður skuldara (heildarlög). 562. mál
  -> umfjöllun þingsins um hæstaréttardóma (tilkynningar forseta). B-1112. mál
  -> umgjörð Icesave-samningsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-32. mál
  -> ummæli Mats Josefssons (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-205. mál
  -> ummæli sem féllu í umræðum um störf þingsins (um fundarstjórn). B-384. mál
  -> umræður á þingi – skaðabætur vegna bankahruns – hvalveiðar o.fl. (störf þingsins). B-929. mál
  -> uppboðsmeðferð (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-68. mál
  -> uppgjör á eignum Landsbankans og Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-48. mál
  -> uppgjör Landsbankans vegna Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-163. mál
  -> uppgjörsmál gamla Landsbankans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-997. mál
  -> upplýsingar um eignarhald nýju bankanna (um fundarstjórn). B-983. mál
  -> útgreiðsla séreignarsparnaðar. 55. mál
  -> vaxtabætur. 234. mál
  -> vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur). 229. mál
  -> veðréttur á lánum Íbúðalánasjóðs. 474. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög). 259. mál
  -> verklagsreglur banka (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-146. mál
  -> Verne Holdings – ummæli forseta Íslands – aðgangur að upplýsingum o.fl. (störf þingsins). B-837. mál
  -> vextir og verðtrygging (hámarkshækkun verðtryggingar fjárskuldbindinga). 12. mál
  -> viðbrögð ríkisstjórnarinnar við hæstaréttardómum um gengistryggð lán (um fundarstjórn). B-1130. mál
  -> viðbrögð ríkisstjórnarinnar við væntanlegum dómi Hæstaréttar um gengistryggð lán (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1165. mál
  -> viðbrögð við hæstaréttardómum um gengistryggð lán (um fundarstjórn). B-1129. mál
  -> þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010. 352. mál