Niðurstöður efnisorðaleitar

verslun, viðskipti


138. þing
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleiki upplýsinga, gildissvið laganna o.fl., EES-reglur). 56. mál
  -> aðgerðir vegna meintra brota á gjaldeyrisreglum. 326. mál
  -> aðild að fríverslunarbandalagi Norður-Ameríku og Mexíkó. 50. mál
  -> aðild að samningi Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu. 652. mál
  -> aðildarviðræður við ESB – skuldaaðlögun fyrirtækja – stjórnsýsluúttektir (störf þingsins). B-575. mál
  -> afnám gjaldeyrishafta (umræður utan dagskrár). B-949. mál
  -> afskriftir og fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja og eigenda þeirra hjá fjármálastofnunum (umræður utan dagskrár). B-634. mál
  -> afskriftir skulda og samkeppnisstaða fyrirtækja (umræður utan dagskrár). B-174. mál
  -> almenn hegningarlög (samningur Sameinuðu þjóðanna um spillingu). 649. mál
  <- 138 atvinnuvegir
  -> auglýsingaskilti utan þéttbýlis (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1190. mál
  -> áfengislög (auglýsingar). 293. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 141/2007 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (rafhlöður og rafgeymar). 398. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2009 um breytingu á X. og XI. viðauka við EES-samning (þjónustuviðskipti). 396. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (aukning eignarhlutdeildar í fjármálageiranum). 397. mál
  -> ársreikningar, endurskoðendur og skoðunarmenn (breyting ýmissa laga og EES-reglur). 218. mál
  -> bókhald (hlutverk endurskoðenda og skoðunarmanna o.fl.). 219. mál
  -> breytingar laga vegna frumvarps um þjónustuviðskipti á innri markaði EES (EES-reglur). 278. mál
  -> Danice-verkefnið. 208. mál
  -> eignarhlutur ríkisins í Íslandsbanka hf., Arion banka hf. og NBI hf.. 336. mál
  -> einkaréttur á póstþjónustu. 346. mál
  -> embætti sérstaks saksóknara og meðferð sakamála (verksvið embættisins). 511. mál
  -> endurkoma fyrri stjórnenda í viðskiptalífið (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-565. mál
  -> endurskoðendur (starfsábyrgðartrygging). 227. mál
  -> endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga). 17. mál
  -> fjarskipti (lækkun jöfnunargjalds og EES-reglur um reiki). 57. mál
  -> fjárfestingar erlendra aðila á Íslandi. 13. mál
  -> fjárfestingarsamningar. 291. mál
  -> fjárhagsleg endurskipulagning rekstrarhæfra fyrirtækja (umræður utan dagskrár). B-238. mál
  -> fjárhagsleg endurskipulagning sparisjóðakerfisins, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra (skýrsla ráðherra). B-839. mál
  -> fjármálafyrirtæki (hertar reglur). 343. mál
  -> fjármálafyrirtæki (upplýsingaskylda fyrirtækja í eigu fjármálafyrirtækja). 564. mál
  -> fjölmiðlar (heildarlög, EES-reglur). 423. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara). 342. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (viðurlög, heimavinnsla og aðilaskipti að greiðslumarki í mjólkurframleiðslu). 662. mál
  -> fríverslunarsamningar og aðrir viðskiptasamningar. 294. mál
  -> fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Lýðveldisins Kólumbíu o.fl.. 580. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2009. 461. mál
  -> fríverslunarviðræður. 368. mál
  -> Færeyingar og EFTA – verklagsreglur bankanna – Icesave o.fl. (störf þingsins). B-604. mál
  -> gagnaver í Reykjanesbæ (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-966. mál
  -> gengistryggðar og verðtryggðar eignir og skuldir bankanna. 41. mál
  -> gerð samninga um gagnkvæma vernd fjárfestinga. 176. mál
  -> gjaldeyrishöft. 364. mál
  -> gjaldþrotaskipti (víðari heimild til að leita greiðsluaðlögunar). 563. mál
  -> gjaldþrotaskipti o.fl. (frestir til riftunar ráðstafana þrotamanna). 197. mál
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir). 228. mál
  -> happdrætti (hert auglýsingabann). 512. mál
  -> heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ. 320. mál
  -> hlutafélög (gagnsæ hlutafélög). 499. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur, réttindi hluthafa). 70. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn). 71. mál
  -> hlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningar (EES-reglur, minnihlutavernd o.fl.). 569. mál
  -> hlutaskrá og safnreikningar (gagnsæi eignarhalds hlutafélaga). 409. mál
  -> höfuðstólslækkun gagnvart fyrirtækjum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-867. mál
  -> innleiðing stefnu um vistvæn innkaup ríkisins. 429. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur, heildarlög). 255. mál
  -> Íslandsstofa (heildarlög). 158. mál
  -> jöfnun samkeppnisstöðu framleiðslufyrirtækja á landsbyggðinni með endurskoðun á reglum ÁTVR. 357. mál
  -> jöklabréf og gjaldeyrishöft. 327. mál
  -> kennitöluflakk (heimild til að synja félagi skráningar). 497. mál
  -> landflutningalög (heildarlög). 58. mál
  -> loftferðir (EES-reglur o.fl.). 567. mál
  -> lyfjalög (afnám ákvæðis um afslætti á smásölustigi lyfja). 198. mál
  -> lyfjalög (gildistaka ákvæðis um smásölu). 321. mál
  -> mannvirki (heildarlög). 426. mál
  -> markaðsleyfi fyrir lyf. 421. mál
  -> markaðsleyfi lyfja. 592. mál
  -> meint brot á gjaldeyrisreglum. 150. mál
  -> notkun á frjálsum og opnum hugbúnaði hjá A-hluta ríkissjóðs. 194. mál
  -> olíugjald og kílómetragjald (sala litaðrar olíu). 531. mál
  -> raforkulög (frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi). 330. mál
  -> raforkulög (flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.). 573. mál
  -> rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja. 504. mál
  -> rekstur ÁTVR árin 2002–2010. 607. mál
  -> sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (heildarlög). 448. mál
  -> sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (framlenging frestunar á gjaldtöku). 653. mál
  -> sameiginlegar reglur fyrir fjármálafyrirtæki (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-865. mál
  -> samkeppni á fyrirtækjamarkaði. 214. mál
  -> samkeppnislög (aukið aðhald og eftirlit). 572. mál
  -> samruni opinberu hlutafélaganna Flugstoða og Keflavíkurflugvallar. 275. mál
  -> samvinnuráð um þjóðarsátt. 663. mál
  -> Seðlabanki Íslands og samvinnufélög (innlánsstofnanir). 345. mál
  -> sérverkefni fyrir ráðuneyti frá 1. febrúar 2009. 196. mál
  -> Sjóvá. 612. mál
  -> skattahækkanir – atvinnumál – ESB (störf þingsins). B-646. mál
  -> skilaskylda á ferskum matvörum. 22. mál
  -> skipan ferðamála (einfaldari málsmeðferð og EES-reglur). 68. mál
  -> skipan í stjórnir fyrirtækja á vegum NBI, Íslandsbanka, Nýja Kaupþings (Arion banka). 249. mál
  -> skipan í stjórnir fyrirtækja á vegum skilanefnda. 250. mál
  -> skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (EES-reglur, tímamörk í upplýsingagjöf). 484. mál
  -> spilavíti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-638. mál
  -> staða gjaldeyrismarkaðar og greiðslumiðlunar við útlönd frá 1. október 2008 til 31. janúar 2009. 666. mál
  -> staða minni hluthafa. 24. mál
  -> starfsemi ECA á Íslandi. 550. mál
  -> störf skilanefnda bankanna (umræður utan dagskrár). B-1025. mál
  -> takmarkanir RÚV á auglýsingamarkaði (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-901. mál
  -> tekjuöflun ríkisins (breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs). 256. mál
  -> umhverfismerki á fisk. 251. mál
  -> útboð á sérleyfum til olíuleitar. 262. mál
  -> vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur). 229. mál
  -> veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum). 21. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög). 259. mál
  -> 138 verðlag
  -> verklagsreglur banka (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-146. mál
  -> Verne Holdings – ummæli forseta Íslands – aðgangur að upplýsingum o.fl. (störf þingsins). B-837. mál
  -> viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (EES-reglur, heildarlög). 309. mál
  -> vistvæn innkaup. 428. mál
  -> vörumerki (EES-reglur). 46. mál
  -> þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun þjóðfánans til markaðssetningar á íslenskri framleiðslu). 532. mál
  -> þjónustuviðskipti á innri markaði EES (EES-reglur, heildarlög). 277. mál
  -> þróun vísitölu neysluverðs. 487. mál
  -> þvinganir gegn Ísraels ríki vegna mannréttindabrota í Palestínu. 337. mál