Niðurstöður efnisorðaleitar

utanríkismál


139. þing
  -> aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. 496. mál
  -> aðgerðir Bandaríkjamanna vegna hvalveiða Íslendinga (um fundarstjórn). B-1364. mál
  -> aðgerðir NATO í Líbíu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1036. mál
  -> aðild Íslands að NATO – efnahagsmál – Evrópusambandið o.fl. (störf þingsins). B-1116. mál
  -> aðild NATO að hernaði í Líbíu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-835. mál
  -> aðildarumsókn að ESB og Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-632. mál
  -> aðildarumsókn Íslands að ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-822. mál
  -> aðildarviðræður við ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-566. mál
  -> almenn hegningarlög (samningur Sameinuðu þjóðanna um spillingu). 97. mál
  -> Alþjóðaþingmannasambandið 2010. 571. mál
  -> athugun á fyrirkomulagi fraktflutninga við austurströnd Grænlands. 476. mál
  -> atkvæðagreiðsla á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. 52. mál
  -> atvinnumál – ESB-umsóknarstyrkir – netskrif þingmanns – St. Jósefsspítali o.fl. (störf þingsins). B-477. mál
  -> atvinnumál á Suðurnesjum – IPA-styrkir ESB – mannréttindamál í Kína o.fl. (störf þingsins). B-116. mál
  -> ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál). 535. mál
  -> ákvarðanir ríkisstjórnar og fundargerðir. 665. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 10/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (reikningsskilastaðlar). 199. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 102/2010 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn (almenn þjónusta). 544. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 114/2008 um breyt. á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (rafræn greiðslumiðlun). 134. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 149/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál). 620. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 16/2009 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd). 132. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 17/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál). 82. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 18/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál). 119. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2010 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (tryggingar skipaeigenda gegn sjóréttarkröfum). 135. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 35/2010 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd). 629. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 37/2010 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (upplýsingar við samruna og skiptingu hlutafélaga). 235. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 50/2010 um breytingu á IX. og XII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og fjármagnsflutningar). 581. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 55/2010 og nr. 124/2010 um breyt. á XX. viðauka við EES-samninginn (grunngerð fyrir landupplýsingar). 236. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 56/2008 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfisvernd). 578. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 80/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (reikningsskilastaðlar). 133. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 85/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 647. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 86/2009 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd). 545. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 87/2009 og nr. 126/2010 um breyt. á XX. viðauka við EES-samninginn (verndun grunnvatns). 155. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar um breyt. á XIII. viðauka við EES-samninginn, reglugerð nr. 216/2008 (flutningastarfsemi). 621. mál
  -> álit Eftirlitsstofnunar EFTA um Icesave (tilkynning frá ríkisstjórninni). B-1223. mál
  -> ályktanir VG í garð ráðherra Samfylkingarinnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1266. mál
  -> ályktun flokksráðsfundar VG um aðildarstyrki ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-251. mál
  -> ályktun hollenska þingsins um hvalveiðar Íslendinga (um fundarstjórn). B-420. mál
  -> áminningarbréf ESA og lausn Icesave-deilunnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-33. mál
  -> ársreikningar (góðir stjórnunarhættir o.fl., EES-reglur). 698. mál
  -> ástandið fyrir botni Miðjarðarhafs og í Norður-Afríku. 849. mál
  -> ástandið í arabalöndunum og ábyrgð vestrænna ríkja (umræður utan dagskrár). B-714. mál
  -> ástandið í Egyptalandi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-540. mál
  -> ástandið í Líbíu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-635. mál
  -> áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2011–2014. 486. mál
  -> beiðni um fund í utanríkismálanefnd (um fundarstjórn). B-838. mál
  -> beiðni um opinn nefndarfund (um fundarstjórn). B-1305. mál
  -> birting leyniskjala frá bandaríska sendiráðinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-292. mál
  -> brottfelling fyrstu laga um Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1017. mál
  -> efling samgangna milli Vestur-Norðurlanda. 479. mál
  -> efnahagsmál – málefni fatlaðs drengs – skuldavandi heimilanna o.fl. (störf þingsins). B-266. mál
  -> efni og efnablöndur og eiturefni og hættuleg efni (EES-reglur, flokkun, merking og umbúðir). 333. mál
  -> eftirlit Bandaríkjamanna með mannaferðum við Laufásveg. 174. mál
  -> eftirlit Ríkisendurskoðunar með kostnaði við umsókn um aðild að ESB. 438. mál
  -> eftirlitskerfi ESB og Ísland (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-240. mál
  -> endurskoðun á undanþágum frá I. kafla EES-samningsins (störf héraðsdýralækna). 735. mál
  -> ESB-viðræður. 468. mál
  -> Evrópska efnahagssvæðið (greiðslur í Þróunarsjóð EFTA). 61. mál
  -> Evrópumálefni – vinnubrögð í nefndum – svar við fyrirspurn o.fl. (störf þingsins). B-1168. mál
  -> Evrópuráðsþingið 2010. 605. mál
  -> Evrópusambandið og stöðvun hvalveiða. 399. mál
  -> fiskveiðisamningar. 216. mál
  -> fjármálaeftirlit íslenskra sendiráða. 419. mál
  -> fjármálafyrirtæki (eigið fé, útlánaáhætta o.fl.). 696. mál
  -> fjármálafyrirtæki (eftirlit með slitum, EES-reglur). 783. mál
  -> fjölmiðlar (heildarlög). 198. mál
  -> flokksráðssamþykkt VG um styrki ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-488. mál
  -> flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (brottfall laganna). 407. mál
  -> flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (brottfall laganna). 773. mál
  -> flutningur Landhelgisgæslunnar – fundur nefndar þingmanna og Evrópuþingsins o.fl. (störf þingsins). B-948. mál
  -> framhald ESB-umsóknarferlis (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-901. mál
  -> framkoma stjórnvalda gagnvart félögum Falun Gong 2002 (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1092. mál
  -> framsal einstaklinga til annarra ríkja. 565. mál
  -> fréttaflutningur af stjórnmálamönnum – málstaður Íslands í ESB-umsóknarferli o.fl. (störf þingsins). B-920. mál
  -> friðarverðlaunahafi Nóbels árið 2010. 93. mál
  -> friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja. 18. mál
  -> friðlýst svæði og framkvæmd samningsins um líffræðilega fjölbreytni. 192. mál
  -> fríverslun við Bandaríkin. 95. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Albaníu og landbúnaðarsamningur Íslands og Albaníu. 681. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Perús og landbúnaðarsamningur Íslands og Perús. 683. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa. 682. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Serbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Serbíu. 684. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Úkraínu og landbúnaðarsamningur Íslands og Úkraínu. 685. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna og Kólumbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Kólumbíu. 81. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2010. 583. mál
  -> fullgilding á samningi um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum. 676. mál
  -> fullgilding Árósasamnings um aðgang að upplýsingum o.fl.. 678. mál
  -> fullgilding Árósasamningsins (breyting ýmissa laga). 708. mál
  -> fullgilding Singapúr-samnings um vörumerkjarétt. 677. mál
  -> fundur Evrópuþingmanna og alþingismanna – ummæli þingmanns í fjölmiðlum – kjarasamningar o.fl. (störf þingsins). B-1009. mál
  -> fæðingar- og foreldraorlof (EES-reglur o.fl.). 748. mál
  -> gerð hlutlauss kynningarefnis vegna komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um Icesave-samninginn. 582. mál
  -> gerð samninga um gagnkvæma vernd fjárfestinga. 17. mál
  -> greiðslur til þróunarsjóðs EFTA. 54. mál
  -> greiðsluþjónusta (heildarlög, EES-reglur). 673. mál
  -> grunngerð stafrænna landupplýsinga (EES-reglur, heildarlög). 121. mál
  -> gæsla auðlinda og hagsmuna í viðræðum við Evrópusambandið. 420. mál
  -> hagsmunir á Norðuríshafssvæðinu. 223. mál
  -> hagsmunir Íslands í Icesave-málinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-902. mál
  -> heimsókn formanns grænlensku landsstjórnarinnar (tilkynningar forseta). B-1284. mál
  -> heimsókn forseta króatíska þingsins (tilkynningar forseta). B-1277. mál
  -> heimsókn forseta Slóveníu (tilkynningar forseta). B-968. mál
  -> heimsókn varaforseta Dúmunnar (tilkynningar forseta). B-1022. mál
  -> hernaður Gaddafís gegn líbísku þjóðinni og viðbrögð alþjóðasamfélagsins (umræður utan dagskrár). B-782. mál
  -> heræfingar NATO hér á landi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1037. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur). 641. mál
  -> Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-331. mál
  -> Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-411. mál
  -> Icesave og afnám gjaldeyrishafta (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-485. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (heildarlög, EES-reglur). 237. mál
  -> IPA-landsáætlun. 877. mál
  -> íslensk friðargæsla. 213. mál
  -> íslenskur landbúnaður og ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-525. mál
  -> 139 kosning varamanns í stjórn Þróunarsamvinnunefndar
  -> kostir fríverslunarsamnings við Bandaríkin. 222. mál
  -> kostnaður við Icesave-samninganefnd (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-877. mál
  -> kostnaður við nýjan Icesave-samning (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-385. mál
  -> kostnaður við ríkisábyrgð og áfallnar skuldbindingar. 15. mál
  -> kynning nýs Icesave-samnings (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-353. mál
  -> kynningarefni um Icesave-samningana fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. 617. mál
  -> landsdómur og Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-368. mál
  -> Landsvirkjun (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur). 188. mál
  -> Lissabon-sáttmálinn. 825. mál
  -> losun gróðurhúsalofttegunda (viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ESB-reglur). 710. mál
  -> Lúganósamningurinn um dómsvald og um fullnustu dóma í einkamálum (gagnkvæm viðurkenning og fullnusta dóma). 234. mál
  -> lækkun vaxtabóta og framvinda Icesave-viðræðna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-329. mál
  -> löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (EES-reglur). 861. mál
  -> Maastricht-skilyrði. 798. mál
  -> makríldeila við Noreg og ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-387. mál
  -> mannréttindi samkynhneigðra í Úganda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1020. mál
  -> mat á ávinningi Íslands af fríverslunarsamningum við Kína og Bandaríkin. 220. mál
  -> mat á beitingu Breta á l. um varnir gegn hryðjuverkum fyrir íslensk fyrirtæki. 672. mál
  -> málefni íslenskra námsmanna í Svíþjóð (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-539. mál
  -> málshöfðun á hendur breska ríkinu fyrir alþjóðlegum dómstól vegna beitingar hryðjuverkalaga. 227. mál
  -> málshöfðun og skaðabótakrafa á hendur breska ríkinu, NATO og ESB. 290. mál
  -> meðhöndlun úrgangs (skilakerfi fyrir einnota drykkjarvöruumbúðir og EES-reglur). 186. mál
  -> mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland. 723. mál
  -> NATO og flóttamenn frá Afríku (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1000. mál
  -> NATO-þingið 2010. 611. mál
  -> NATO, Líbía og afstaða VG – kjarasamningar – gjaldeyrishöft o.fl. (störf þingsins). B-831. mál
  -> niðurstaða ESA um Icesave (um fundarstjórn). B-1212. mál
  -> niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar og framhald Icesave-málsins, munnleg skýrsla forsætisráðherra (skýrsla ráðherra). B-913. mál
  -> njósnir í þágu USA í höfuðborgum Norðurlanda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-176. mál
  -> norðurskautsmál 2010. 576. mál
  -> norrænt samstarf 2010. 595. mál
  -> ný grundvallarstefna Atlantshafsbandalagsins. 62. mál
  -> nýr Icesave-samningur (um fundarstjórn). B-339. mál
  -> nýr Icesave-samningur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-367. mál
  -> nýr Icesave-samningur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-409. mál
  -> nýr Icesave-samningur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-565. mál
  -> nýting orkuauðlinda – Vestia-samningarnir – ESB-viðræður – atvinnumál o.fl. (störf þingsins). B-471. mál
  -> orð utanríkisráðherra Hollands um Icesave og ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-333. mál
  -> orðalag ályktunar sameiginlegrar nefndar Íslands og Evrópuþingsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-953. mál
  -> Orkuveita Reykjavíkur (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur). 205. mál
  -> orlof (orlof í kjölfar veikinda, EES-reglur). 661. mál
  -> raforkulög (flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.). 60. mál
  -> rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu. 5. mál
  -> rannsókn á stríðsrekstri í Líbíu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-870. mál
  -> rannsókn samgönguslysa (heildarlög). 408. mál
  -> rannsóknarnefnd um aðdraganda ákvörðunar um stuðning Íslands við innrásina í Írak árið 2003. 147. mál
  -> rekstur sendiráða. 178. mál
  -> ríkisábyrgðir (ábyrgðargjald á grundvelli lánskjara, EES-reglur). 187. mál
  -> ríkisstjórnin og ESB (um fundarstjórn). B-187. mál
  -> safnliðir á fjárlögum – vinnulag í nefndum – ESB – Icesave o.fl. (störf þingsins). B-232. mál
  -> samanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsins. 293. mál
  -> sameining ráðuneyta og svör við spurningum ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-484. mál
  -> samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins (heildarlög). 388. mál
  -> samningsmarkmið í ESB-viðræðum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1206. mál
  -> samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2011. 739. mál
  -> samstarf um eftirlit og björgunarstörf á hafinu umhverfis Ísland. 358. mál
  -> samvinna milli ríkissjónvarpsstöðva vestnorrænu ríkjanna. 481. mál
  -> samvinna milli vestnorrænu ríkjanna um stjórn veiða úr sameiginlegum fiskstofnum. 480. mál
  -> Schengen-samstarfið. 779. mál
  -> sjávarútvegsstefna ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-291. mál
  -> skil menningarverðmæta til annarra landa (heildarlög, EES-reglur). 649. mál
  -> skýrsla ESB um framgang aðildarviðræðna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-198. mál
  -> skýrsla um breskan flugumann (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1038. mál
  -> skýrslur Ríkisendurskoðunar um tvo einkaskóla – stuðningur ríkisins við fjármálafyrirtæki o.fl. (störf þingsins). B-122. mál
  -> staða viðræðna Íslands við ESB (umræður utan dagskrár). B-192. mál
  -> staðan að lokinni Icesave-atkvæðagreiðslu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-929. mál
  -> staðan í makrílviðræðunum (umræður utan dagskrár). B-66. mál
  -> staðan í viðræðum við Evrópusambandið í landbúnaðar- og sjávarútvegsmálum (umræður utan dagskrár). B-1319. mál
  -> staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2011. 680. mál
  -> staðfesting samnings milli Íslands og Noregs um kolvetnisauðlindir á markalínum. 679. mál
  -> starfsemi sendiráða og ræðismannsskrifstofa. 418. mál
  -> starfsmannaleigur (upplýsingagjöf og dagsektir). 729. mál
  -> stefna Íslands í málefnum norðurslóða. 337. mál
  -> stefna ríkisstjórnarinnar gagnvart NATO (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-277. mál
  -> stjórn vatnamála (heildarlög, EES-reglur). 298. mál
  -> stjórnarsamstarfið – sala Sjóvár – nefndarfundir – ESB o.fl. (störf þingsins). B-1278. mál
  -> stjórnleysi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-868. mál
  -> stofnun vestnorræns sögu- og samfélagsseturs. 478. mál
  -> stuðningur Íslands við aðgerðir NATO í Líbíu (umræður utan dagskrár). B-1182. mál
  -> stuðningur ríkisstjórnarinnar við aðgerðir NATO í Líbíu (um fundarstjórn). B-1133. mál
  -> styrkir frá ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-567. mál
  -> styrkir frá Evrópusambandinu. 157. mál
  -> styrkir vegna aðildarumsóknar Íslands að Evrópusambandinu. 640. mál
  -> störf Norrænu ráðherranefndarinnar 2010. 577. mál
  -> svar við fyrirspurn (um fundarstjórn). B-217. mál
  -> svör sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra við spurningum ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-524. mál
  -> tvíhliða samningar við Evrópusambandið. 756. mál
  -> umhverfisábyrgð (heildarlög, EES-reglur). 299. mál
  -> umræða í utanríkismálanefnd um Kína o.fl. (um fundarstjórn). B-120. mál
  -> umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu (afturköllun umsóknar). 471. mál
  -> umsóknir um styrki frá ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-820. mál
  -> uppgjör Icesave-málsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-898. mál
  -> uppsögn af hálfu atvinnurekanda. 47. mál
  -> uppsögn fréttamanns hjá RÚV – atvinnumál – aðildarumsókn að ESB o.fl. (störf þingsins). B-189. mál
  -> utanríkis- og alþjóðamál. 791. mál
  -> úrskurður Hæstaréttar um stjórnlagaþing – íslenskur landbúnaður og ESB – öryggismál þingsins (störf þingsins). B-511. mál
  -> úrsögn Íslands úr Atlantshafsbandalaginu. 863. mál
  -> úttekt á áhrifum Schengen-samstarfsins. 281. mál
  -> úttekt á stöðu EES-samningsins. 757. mál
  -> valdheimildir Evrópusambandsins á sviði orkuauðlinda. 422. mál
  -> Varnarmálastofnun. 317. mál
  -> Vatnajökulsþjóðgarður – framtíð krónunnar – atvinnumál á Flateyri o.fl. (störf þingsins). B-691. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög). 351. mál
  -> Vestnorræna ráðið 2010. 607. mál
  -> vestnorrænt samstarf til að bæta aðstæður einstæðra foreldra á Vestur-Norðurlöndum. 477. mál
  -> 139 Vestur-Norðurlönd
  -> viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (aukning á dráttarréttindum nokkurra ríkja). 123. mál
  -> viðbrögð við kveðju utanríkisráðherra Bandaríkjanna 17. júní sl.. 160. mál
  -> viðmið og mælikvarðar í alþjóðlegri þróunarsamvinnu Íslands. 469. mál
  -> viðræður Íslands og Kína um fríverslunarsamning. 221. mál
  -> vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl). 654. mál
  -> þátttaka ráðherra í umræðu (um fundarstjórn). B-613. mál
  -> þingsályktunartillaga um þjóðaratkvæðagreiðslu – dómur yfir níumenningunum o.fl. (störf þingsins). B-601. mál
  -> þjóðaratkvæðagreiðsla um aðlögunar- og viðræðuferli Íslands og Evrópusambandsins. 88. mál
  -> þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (heildarlög, EES-reglur). 645. mál
  -> þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (breyting ýmissa laga, EES-reglur). 697. mál
  -> Þróunarsjóður EFTA. 787. mál
  -> þýðing Lissabon-sáttmálans. 64. mál
  -> ökutækjatryggingar (heildarlög, EES-reglur). 711. mál
  -> ÖSE-þingið 2010. 606. mál