Niðurstöður efnisorðaleitar

Evrópska efnahagssvæðið


139. þing
  -> aðild Íslands að NATO – efnahagsmál – Evrópusambandið o.fl. (störf þingsins). B-1116. mál
  -> ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál). 535. mál
  -> ákvæði laga og reglugerða um hollustuhætti sem varða matvæli. 315. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 10/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (reikningsskilastaðlar). 199. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 102/2010 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn (almenn þjónusta). 544. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 114/2008 um breyt. á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (rafræn greiðslumiðlun). 134. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 149/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál). 620. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 16/2009 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd). 132. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 17/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál). 82. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 18/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál). 119. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2010 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (tryggingar skipaeigenda gegn sjóréttarkröfum). 135. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 35/2010 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd). 629. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 37/2010 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (upplýsingar við samruna og skiptingu hlutafélaga). 235. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 50/2010 um breytingu á IX. og XII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og fjármagnsflutningar). 581. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 55/2010 og nr. 124/2010 um breyt. á XX. viðauka við EES-samninginn (grunngerð fyrir landupplýsingar). 236. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 56/2008 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfisvernd). 578. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 80/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (reikningsskilastaðlar). 133. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 85/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 647. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 86/2009 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd). 545. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 87/2009 og nr. 126/2010 um breyt. á XX. viðauka við EES-samninginn (verndun grunnvatns). 155. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar um breyt. á XIII. viðauka við EES-samninginn, reglugerð nr. 216/2008 (flutningastarfsemi). 621. mál
  -> álit Eftirlitsstofnunar EFTA um Icesave (tilkynning frá ríkisstjórninni). B-1223. mál
  -> ársreikningar (góðir stjórnunarhættir o.fl., EES-reglur). 698. mál
  -> efni og efnablöndur og eiturefni og hættuleg efni (EES-reglur, flokkun, merking og umbúðir). 333. mál
  -> endurskoðun á undanþágum frá I. kafla EES-samningsins (störf héraðsdýralækna). 735. mál
  -> 139 Evrópska efnahagssvæðið
  <- 139 Evrópska efnahagssvæðið
  dh: Evrópska efnahagssvæðið (greiðslur í Þróunarsjóð EFTA). 61. mál
  -> Evrópumálefni – vinnubrögð í nefndum – svar við fyrirspurn o.fl. (störf þingsins). B-1168. mál
  -> fjármálafyrirtæki (eigið fé, útlánaáhætta o.fl.). 696. mál
  -> fjármálafyrirtæki (eftirlit með slitum, EES-reglur). 783. mál
  -> fjölmiðlar (heildarlög). 198. mál
  -> flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (brottfall laganna). 407. mál
  -> flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (brottfall laganna). 773. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2010. 583. mál
  -> fæðingar- og foreldraorlof (EES-reglur o.fl.). 748. mál
  -> greiðslur til þróunarsjóðs EFTA. 54. mál
  -> greiðsluþjónusta (heildarlög, EES-reglur). 673. mál
  -> grunngerð stafrænna landupplýsinga (EES-reglur, heildarlög). 121. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur). 641. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (heildarlög, EES-reglur). 237. mál
  -> Landsvirkjun (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur). 188. mál
  -> leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (olíuleitarleyfi). 719. mál
  -> losun gróðurhúsalofttegunda (viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ESB-reglur). 710. mál
  -> löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (EES-reglur). 861. mál
  -> meðhöndlun úrgangs (skilakerfi fyrir einnota drykkjarvöruumbúðir og EES-reglur). 186. mál
  -> Orkuveita Reykjavíkur (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur). 205. mál
  -> orlof (orlof í kjölfar veikinda, EES-reglur). 661. mál
  -> raforkulög (flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.). 60. mál
  -> rannsókn samgönguslysa (heildarlög). 408. mál
  -> ríkisábyrgðir (ábyrgðargjald á grundvelli lánskjara, EES-reglur). 187. mál
  -> samanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsins. 293. mál
  -> skil menningarverðmæta til annarra landa (heildarlög, EES-reglur). 649. mál
  -> starfsmannaleigur (upplýsingagjöf og dagsektir). 729. mál
  -> stjórn vatnamála (heildarlög, EES-reglur). 298. mál
  -> tvíhliða samningar við Evrópusambandið. 756. mál
  -> umhverfisábyrgð (heildarlög, EES-reglur). 299. mál
  -> úttekt á stöðu EES-samningsins. 757. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög). 351. mál
  -> þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (heildarlög, EES-reglur). 645. mál
  -> þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (breyting ýmissa laga, EES-reglur). 697. mál
  -> Þróunarsjóður EFTA. 787. mál
  -> ökutækjatryggingar (heildarlög, EES-reglur). 711. mál