Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar


139. þing
  -> aðgerðir ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1140. mál
  -> aðgerðir til að stuðla að sátt við heimilin. 141. mál
  -> afdráttarskattur á vaxtagreiðslur úr landi. 602. mál
  -> almenningsbókasöfn (gjaldtökuheimildir). 580. mál
  -> atvinnumál á Suðurnesjum (umræður utan dagskrár). B-87. mál
  -> atvinnumál, skattamál o.fl. (störf þingsins). B-746. mál
  -> auknir skattar á ferðaþjónustu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-105. mál
  -> áfallnir skattar í vanskilum. 841. mál
  -> áframhaldandi samstarf við AGS – gagnaver – kostnaður við þjóðfund o.fl. (störf þingsins). B-183. mál
  -> álagning virðisaukaskatts á sölu vef- og rafbóka, hljóðbóka, nótnabóka, landabréfa o.þ.h.. 175. mál
  -> álögur á eldsneyti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-356. mál
  -> ávana- og fíkniefni og lyfjalög (leyfisveitingar og gjaldtaka). 573. mál
  -> ávinningur af verkefninu ,,Allir vinna". 780. mál
  -> birting upplýsinga í ævisögu – leiðrétting ummæla – samspil menntamála og atvinnumála o.fl. (störf þingsins). B-376. mál
  -> breytt skattheimta af lestölvum. 454. mál
  -> einkaleyfi (reglugerðarheimild). 303. mál
  -> eitt innheimtuumdæmi. 744. mál
  -> eldsneytisgjöld af umferð á höfuðborgarsvæðinu. 869. mál
  -> eldsneytisverð (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-704. mál
  -> endurgreiðsla á virðisaukaskatti. 488. mál
  -> endurheimt tilefnislausra arðgreiðslna. 110. mál
  -> erfðafjárskattur (undanþága frá greiðslu skattsins). 567. mál
  -> fangelsismál – útsendingar sjónvarpsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1152. mál
  -> fjarskipti (fjarskiptaáætlun, stjórnun, úthlutun tíðna o.fl.). 136. mál
  -> fjarskipti (gjaldtökuheimild fyrir tíðniúthlutanir). 394. mál
  <- 139 fjármál
  -> flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (brottfall laganna). 407. mál
  -> flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (brottfall laganna). 773. mál
  -> flutningur skattskyldrar starfsemi úr landi. 833. mál
  -> frjáls félagasamtök, skattgreiðslur og styrkir. 354. mál
  -> fullgilding á samningi um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum. 676. mál
  -> gagnaver og tekjur ríkisins af þeim. 397. mál
  -> gistináttaskattur (heildarlög). 359. mál
  -> gjaldeyrismál og tollalög (framlenging heimildar). 889. mál
  <- 139 gjaldskrár
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds). 219. mál
  -> greiðsla virðisaukaskatts. 759. mál
  -> greiðsluaðlögun einstaklinga o.fl. (framkvæmd og virkni greiðsluaðlögunar). 152. mál
  -> greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri (frestur til greiðsluuppgjörs á vanskilum). 101. mál
  -> heilbrigðisstarfsmenn. 575. mál
  -> heimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld. 305. mál
  -> hækkanir verðtryggðra lána (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-705. mál
  -> hækkun skatta og gjalda. 832. mál
  -> hækkun verðtryggðra lána íslenskra heimila og fyrirtækja. 531. mál
  -> kostnaður við vegagerð og tekjur af samgöngum. 366. mál
  -> kynning fjárlagafrumvarps í stjórnarflokkunum – nefndarfundur vegna söluferlis Sjóvár – veggjöld o.fl. (störf þingsins). B-398. mál
  -> Landhelgisgæslan – uppbygging á Grímsstöðum á Fjöllum o.fl. (störf þingsins). B-1285. mál
  -> Landsbókasafn – Háskólabókasafn (heildarlög). 760. mál
  -> lækkun vörugjalda af ökutækjum sem breytt hefur verið til þess að nýta metan. 632. mál
  -> mannvirki (heildarlög). 78. mál
  -> matvælaöryggi og tollamál (umræður utan dagskrár). B-1288. mál
  -> menningarminjar (heildarlög). 651. mál
  -> námskeið fyrir þá sem sæta akstursbanni. 363. mál
  -> nefskattur og RÚV. 473. mál
  -> opinber framfærsluviðmið. 151. mál
  -> 139 opinberar stofnanir
  <- 139 opinberar stofnanir
  -> ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga). 200. mál
  -> ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð (tímabundin lækkun skatta). 642. mál
  -> safnalög (heildarlög). 650. mál
  -> sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (eftirlitsgjald). 699. mál
  -> samkeppnislög (aukið aðhald og eftirlit). 131. mál
  -> samningur við Félagsvísindastofnun um mat á áhrifum skattabreytinga. 666. mál
  -> samráð við stjórnarandstöðuna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-156. mál
  -> sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (heildarlög). 196. mál
  -> skattaívilnanir í þágu tilgreindra félagasamtaka (skattfrádráttur vegna gjafa). 558. mál
  -> skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda. 410. mál
  -> skattaleg staða frjálsra félagasamtaka. 140. mál
  -> skattamál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-832. mál
  -> skattar af verslun og þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. 868. mál
  -> skattar í vanskilum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1203. mál
  -> skattar og gjöld (breyting ýmissa laga). 313. mál
  -> skattbyrði og skattahækkanir (umræður utan dagskrár). B-1075. mál
  -> skattlagning á kolvetnisvinnslu (breyting ýmissa laga vegna olíuleitar). 701. mál
  -> skattlagning á kolvetnisvinnslu (heildarlög). 702. mál
  -> skattrannsóknir og skatteftirlit. 30. mál
  -> skattstefna ríkisstjórnarinnar (umræður utan dagskrár). B-39. mál
  -> skattstefna ríkisstjórnarinnar (umræður utan dagskrár). B-551. mál
  -> skeldýrarækt (heildarlög). 201. mál
  -> skýrsla Ríkisendurskoðunar um sameiningu í ríkisrekstri. 740. mál
  -> sókn í atvinnumálum. 823. mál
  -> staða atvinnumála (umræður utan dagskrár). B-751. mál
  -> staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl. (kyrrsetning eigna). 210. mál
  -> stimpilgjald (afnám stimpilgjalds vegna kaupa íbúðarhúsnæðis). 560. mál
  -> stjórn fiskveiða (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.). 826. mál
  -> strandveiðigjald. 428. mál
  -> stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (brottfall ákvæðis um lágmarksfjárhæð). 73. mál
  -> tekjur af ökutækjum og umferð. 452. mál
  -> tekjur ríkissjóðs, skattleysismörk og hálaunaþrep. 603. mál
  -> tekjuskattur (skilyrði sjómannaafsláttar). 275. mál
  -> tekjuskattur (sjúkdómatryggingar). 300. mál
  -> tekjuskattur (skuldaeftirgjafir). 562. mál
  -> tekjuskattur (undanþága frá greiðslu fjármagnstekjuskatts). 637. mál
  -> tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga). 584. mál
  -> tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga). 799. mál
  <- 139 tollar
  -> tollar á búvörum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1267. mál
  -> tollur á lestölvur. 776. mál
  -> umferð og vegtollar. 364. mál
  -> umfjöllun fjárlaganefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar (tilkynningar forseta). B-719. mál
  -> undanþágur gagnavera frá greiðslu virðisaukaskatts. 878. mál
  -> úrvinnslugjald (hækkun gjalda). 185. mál
  -> úrvinnslugjald (framlenging gildistíma). 336. mál
  -> Vaðlaheiðargöng. 655. mál
  -> varnarmálalög og tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur af ratsjárstöðvum). 398. mál
  -> Vegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumála (heildarlög). 386. mál
  -> veggjöld og samgönguframkvæmdir (umræður utan dagskrár). B-648. mál
  -> veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður). 374. mál
  -> verðhækkanir á eldsneyti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-504. mál
  -> verðtryggð lán íslenskra heimila og fyrirtækja. 126. mál
  -> viðbrögð ríkisstjórnarinnar við hækkandi olíuverði (umræður utan dagskrár). B-687. mál
  -> virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts af refa- og minkaveiðum). 164. mál
  -> virðisaukaskattur (rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.). 208. mál
  -> virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum). 393. mál
  -> virðisaukaskattur (vef- og rafbækur). 451. mál
  -> virðisaukaskattur o.fl. (rafræn útgáfa). 898. mál
  -> vörugjald af ökutækjum (endurgreiðsla gjalds af breyttum metanbílum). 92. mál
  -> vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (skattlagning samkvæmt útblæstri bifreiða). 197. mál
  -> vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl). 654. mál