Niðurstöður efnisorðaleitar

eftirlit


139. þing
  -> aukin verkefni eftirlitsstofnana. 240. mál
  -> áfengislög (skýrara bann við auglýsingum). 705. mál
  -> ákvæði laga og reglugerða um hollustuhætti sem varða matvæli. 315. mál
  -> ákvæði laga um opinberar eftirlitsreglur. 765. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 114/2008 um breyt. á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (rafræn greiðslumiðlun). 134. mál
  -> ársreikningar (góðir stjórnunarhættir o.fl., EES-reglur). 698. mál
  -> brunavarnir (Byggingarstofnun). 79. mál
  -> eftirlit Bandaríkjamanna með mannaferðum við Laufásveg. 174. mál
  -> eftirlit með greiðslukortafærslum. 795. mál
  -> eftirlit með skiptastjórum þrotabúa (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-952. mál
  -> eftirlit menntamálaráðuneytisins með samningum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-729. mál
  -> eftirlit og bótasvik. 255. mál
  -> eftirlit Umhverfisstofnunar. 662. mál
  -> Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála (heildarlög). 385. mál
  -> fjarskipti (fjarskiptaáætlun, stjórnun, úthlutun tíðna o.fl.). 136. mál
  -> fjármálaeftirlit íslenskra sendiráða. 419. mál
  -> fjármálafyrirtæki (eigið fé, útlánaáhætta o.fl.). 696. mál
  -> fjármálafyrirtæki (eftirlit með slitum, EES-reglur). 783. mál
  -> forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu. 507. mál
  -> fullnusta refsinga (rafrænt eftirlit og samfélagsþjónusta). 727. mál
  -> gjaldeyrismál og tollalög (reglur um gjaldeyrishöft). 788. mál
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds). 219. mál
  -> greiðsluþjónusta (heildarlög, EES-reglur). 673. mál
  -> húsnæðismál (uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs). 100. mál
  -> innheimtulög (vörslufjárreikningar, starfsábyrgðartryggingar, eftirlit o.fl.). 643. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (heildarlög, EES-reglur). 237. mál
  -> landslénið .is og önnur íslensk höfuðlén (heildarlög). 725. mál
  -> losun gróðurhúsalofttegunda (viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ESB-reglur). 710. mál
  -> mannvirki (heildarlög). 78. mál
  -> mengunarmál aflþynnuverksmiðjunnar Becromal við Eyjafjörð (umræður utan dagskrár). B-848. mál
  -> sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (eftirlitsgjald). 699. mál
  -> samkeppnislög (aukið aðhald og eftirlit). 131. mál
  -> skeldýrarækt (heildarlög). 201. mál
  -> skólamál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-728. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (ársfundir, stjórnir og fjárfestingarstefna sjóða). 491. mál
  -> stjórn fiskveiða (heildarlög). 827. mál
  -> umferðarlög (heildarlög). 495. mál
  -> vatnalög (brottfall laga frá 2006 o.fl.). 561. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög). 351. mál
  -> virðisaukaskattur (rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.). 208. mál
  -> öryggismyndavélar og verklagsreglur um boðun lögreglu. 498. mál