Niðurstöður efnisorðaleitar

upplýsingar og upplýsingatækni


139. þing
  -> atvinnuleysistryggingar og réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (starfstengd vinnumarkaðsúrræði, upplýsingaskylda, desemberuppbót o.fl.). 830. mál
  <- 139 atvinnuvegir
  -> áframhaldandi samstarf við AGS – gagnaver – kostnaður við þjóðfund o.fl. (störf þingsins). B-183. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 102/2010 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn (almenn þjónusta). 544. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 37/2010 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (upplýsingar við samruna og skiptingu hlutafélaga). 235. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 55/2010 og nr. 124/2010 um breyt. á XX. viðauka við EES-samninginn (grunngerð fyrir landupplýsingar). 236. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 56/2008 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfisvernd). 578. mál
  -> álagning virðisaukaskatts á sölu vef- og rafbóka, hljóðbóka, nótnabóka, landabréfa o.þ.h.. 175. mál
  -> ávísuð lyf til fíkla (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1105. mál
  -> birting leyniskjala frá bandaríska sendiráðinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-292. mál
  -> breytt skattheimta af lestölvum. 454. mál
  -> efling skapandi greina. 493. mál
  -> eftirlit Bandaríkjamanna með mannaferðum við Laufásveg. 174. mál
  -> eftirlit og bótasvik. 255. mál
  -> eftirlitshlutverk Alþingis og seðlabankastjóri (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-568. mál
  -> Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála (heildarlög). 385. mál
  -> fjarskipti (fjarskiptaáætlun, stjórnun, úthlutun tíðna o.fl.). 136. mál
  -> fjárhagsstaða heimila og fyrirtækja (heildarlög). 238. mál
  -> fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra (gagnsæi). 686. mál
  -> fjármálafyrirtæki (eftirlit með slitum, EES-reglur). 783. mál
  -> fjölmiðlar (heildarlög). 198. mál
  -> forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu. 507. mál
  -> framkvæmd fjarskiptaáætlunar. 406. mál
  -> framkvæmd heilsustefnu, opnun vefsíðu o.fl.. 598. mál
  -> framkvæmd þingsályktunar um að Ísland skapi sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis, munnleg skýrsla mennta- og menningarmálaráðherra (skýrsla ráðherra). B-521. mál
  -> fullgilding á samningi um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum. 676. mál
  -> fullgilding Árósasamnings um aðgang að upplýsingum o.fl.. 678. mál
  -> fullgilding Árósasamningsins (breyting ýmissa laga). 708. mál
  -> fullnusta refsinga (rafrænt eftirlit og samfélagsþjónusta). 727. mál
  -> fundur ómerktrar tölvu í húsakynnum Alþingis. 474. mál
  -> gagnasafn RÚV. 615. mál
  -> gagnaver – kosning landskjörstjórnar – eldsneytisverð og flutningskostnaður o.fl. (störf þingsins). B-697. mál
  -> gagnaver og tekjur ríkisins af þeim. 397. mál
  -> greiðsluþjónusta (heildarlög, EES-reglur). 673. mál
  -> grunngerð stafrænna landupplýsinga (EES-reglur, heildarlög). 121. mál
  -> grunsemdir um njósnir á Alþingi (um fundarstjórn). B-492. mál
  -> hlutafélög (gegnsæ hlutafélög). 176. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur). 641. mál
  -> kosningalög (miðlun upplýsinga úr kjörfundarstofu). 482. mál
  -> landlæknir og lýðheilsa (sameining stofnana). 190. mál
  -> landsdómur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1138. mál
  -> landslénið .is og önnur íslensk höfuðlén (heildarlög). 725. mál
  -> launagreiðslur til stjórnenda banka og skilanefnda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1018. mál
  -> losun gróðurhúsalofttegunda (viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ESB-reglur). 710. mál
  -> mannvirki (heildarlög). 78. mál
  -> málefni fatlaðra (flutningur málaflokksins til sveitarfélaga). 256. mál
  -> meðferð trúnaðarupplýsinga (um fundarstjórn). B-509. mál
  -> nálgunarbann og brottvísun af heimili (heildarlög). 706. mál
  <- 139 rafræn upplýsingatækni
  -> rannsókn á stöðu heimilanna (heildarlög). 314. mál
  -> rannsóknarnefndir (heildarlög). 348. mál
  -> ráðherraábyrgð (upplýsingar veittar á Alþingi). 72. mál
  -> rekstrargrundvöllur gagnavera á Íslandi (umræður utan dagskrár). B-973. mál
  -> réttindagæsla fyrir fatlað fólk (heildarlög). 728. mál
  -> sala fyrirtækja í almannaeigu – Íbúðalánasjóður – Læknavaktin o.fl. (störf þingsins). B-553. mál
  -> samkeppni á ljósleiðaramarkaði. 880. mál
  -> skýrsla forseta um öryggismál tölvukerfis Alþingis (munnleg skýrsla þingmanns). B-498. mál
  -> skýrsla um breskan flugumann (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1038. mál
  -> staðbundnir fjölmiðlar. 107. mál
  <- 139 stafræn tækni
  -> Stjórnarráð Íslands (heildarlög). 674. mál
  -> Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (rafræn kröfuskrá). 653. mál
  -> svar við fyrirspurn (um fundarstjórn). B-469. mál
  -> sæstrengir. 777. mál
  -> tilkynning um yfirlýsingu forseta (tilkynningar forseta). B-490. mál
  -> tilraun til njósna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-526. mál
  -> tollur á lestölvur. 776. mál
  <- 139 trúnaðarupplýsingar
  -> trúnaður í nefndum – rannsókn Evrópuráðsþingsins á beitingu hryðjuverkalaga o.fl. (störf þingsins). B-536. mál
  <- 139 tölvutækni og tölvusamskipti
  -> undanþágur gagnavera frá greiðslu virðisaukaskatts. 878. mál
  -> upplýsingalög (heildarlög). 381. mál
  -> upplýsingamennt í grunnskólum. 499. mál
  -> upplýsingaréttur um umhverfismál (frumkvæðisskylda stjórnvalda). 690. mál
  -> úrskurður Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð við gagnaver í Reykjanesbæ. 423. mál
  -> úrskurður Hæstaréttar – afgreiðsla máls úr nefnd – öryggismál (um fundarstjórn). B-517. mál
  -> úrskurður Hæstaréttar um stjórnlagaþing – íslenskur landbúnaður og ESB – öryggismál þingsins (störf þingsins). B-511. mál
  -> varðveisla íslenskrar menningararfleifðar á stafrænu formi. 487. mál
  -> varðveisla menningararfsins á stafrænu formi. 518. mál
  -> Vefmyndasafn Íslands. 376. mál
  -> virðisaukaskattur (rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.). 208. mál
  -> virðisaukaskattur (vef- og rafbækur). 451. mál
  -> virðisaukaskattur o.fl. (rafræn útgáfa). 898. mál
  -> þingsköp Alþingis (nefndaskipan, eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.). 596. mál
  -> Þjóðhagsstofa (heildarlög). 717. mál
  -> þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (heildarlög, EES-reglur). 645. mál