Niðurstöður efnisorðaleitar

bankar, sparisjóðir og fjármálafyrirtæki


139. þing
  -> aðgerðir fyrir skuldug heimili (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1090. mál
  -> aðgerðir vegna skuldavanda heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-464. mál
  -> aðkoma lífeyrissjóðanna að lausn skuldavanda heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-81. mál
  -> afnám verðtryggingar (umræður utan dagskrár). B-582. mál
  -> afskriftir banka og fjármálastofnana á skuldum heimilanna (umræður utan dagskrár). B-1338. mál
  -> afskriftir í fjármálakerfinu. 553. mál
  -> afskriftir lána. 4. mál
  -> afskriftir skulda hjá ríkisstofnunum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-505. mál
  -> AGS og fjármögnun Íbúðalánasjóðs (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-253. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 114/2008 um breyt. á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (rafræn greiðslumiðlun). 134. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 50/2010 um breytingu á IX. og XII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og fjármagnsflutningar). 581. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 85/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 647. mál
  -> áminningarbréf ESA og lausn Icesave-deilunnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-33. mál
  -> Bankasýsla ríkisins (brottfall laganna). 112. mál
  -> Bankasýslan (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-132. mál
  -> Bankasýslan og Vestia-málið (umræður utan dagskrár). B-180. mál
  -> Beina brautin (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-931. mál
  -> breyting á bankalögum – atvinnumál – Kvikmyndaskóli Íslands o.fl. (störf þingsins). B-1325. mál
  -> brottfall laga um ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta. 768. mál
  -> Byggðastofnun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-682. mál
  -> efnahagsreikningur Arion banka, Íslandsbanka og NBI (Landsbankans) við stofnun. 892. mál
  -> efnahagur Byggðastofnunar. 14. mál
  -> eigendur banka, jöklabréfa og skuldbindingar ríkissjóðs. 417. mál
  -> eiginfjárframlög ríkisins til nýju bankanna. 590. mál
  -> endurreisn bankakerfisins. 626. mál
  -> endurreisn bankakerfisins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-627. mál
  -> endurreisn íslenska bankakerfisins (umræður utan dagskrár). B-866. mál
  -> endurútreikningur gengistryggðra lána. 713. mál
  -> endurútreikningur gengistryggðra lána. 750. mál
  -> endurútreikningur gengistryggðra lána (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1001. mál
  -> endurútreikningur gengistryggðra lána (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1094. mál
  -> endurútreikningur lána (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-977. mál
  -> fjáraukalög 2011 (brottfall heimildar til sölu á hlutum ríkisins í sparisjóðum). 901. mál
  -> fjárhagsfyrirgreiðsla til fyrirtækjanna VBS hf., Saga Capital hf. o.fl.. 592. mál
  -> fjárhagsleg áhætta ríkissjóðs og Seðlabanka Íslands vegna fyrirtækja á fjármálamarkaði. 465. mál
  -> fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja og aukinn hagvöxtur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-795. mál
  -> fjárlagafrumvarpið – skuldaleiðrétting (störf þingsins). B-69. mál
  <- 139 fjármál
  <- 139 fjármálafyrirtæki
  -> fjármálafyrirtæki (laun í slitafresti). 23. mál
  -> fjármálafyrirtæki (ákvæði um slitameðferð og gjaldþrotaskipti). 212. mál
  -> fjármálafyrirtæki (fjárhagsleg endurskipulagning og slit). 659. mál
  -> fjármálafyrirtæki (skilanefndir, slitastjórnir). 667. mál
  -> fjármálafyrirtæki (eigið fé, útlánaáhætta o.fl.). 696. mál
  -> fjármálafyrirtæki (eftirlit með slitum, EES-reglur). 783. mál
  -> fjármálafyrirtæki og endurútreikningur erlendra lána. 608. mál
  -> fólk í fjárhagsvandræðum vegna lánsveða (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1204. mál
  -> framlög ríkisins til SpKef og Byrs. 894. mál
  -> framtíð sparisjóðanna (umræður utan dagskrár). B-794. mál
  -> frumvarp um innstæðutryggingar – samkeppnishæfi Íslands – stjórn fiskveiða o.fl. (störf þingsins). B-1058. mál
  -> fyrirgreiðsla og afskriftir viðskiptamanna bankanna. 625. mál
  -> gjaldeyrishöft og fjármál ríkissjóðs (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1102. mál
  -> gjaldþrotaskipti (fyrningarfrestur). 108. mál
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds). 219. mál
  -> greiðsluaðlögun. 609. mál
  -> greiðsluaðlögun einstaklinga (tímabundin frestun greiðslna). 55. mál
  -> greiðsluaðlögun einstaklinga (dráttarvextir). 652. mál
  -> greiðsluþjónusta (heildarlög, EES-reglur). 673. mál
  -> heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. (brottfall laganna). 902. mál
  -> húsnæðismál (uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs). 100. mál
  -> hækkun vaxtaálags á fyrirtæki (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-293. mál
  -> hækkun verðtryggðra lána íslenskra heimila og fyrirtækja. 531. mál
  -> Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-172. mál
  -> innstæður í lánastofnunum. 566. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (heildarlög, EES-reglur). 237. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (frestun á greiðslu gjalds). 541. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (iðgjald til sjálfstæðrar deildar Tryggingarsjóðs). 864. mál
  -> Íbúðalánasjóður (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1104. mál
  -> Íbúðalánasjóður og sérfræðiaðstoð. 688. mál
  -> Íbúðalánasjóður og skuldavandi heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-577. mál
  -> kaupauka- og starfslokagreiðslur fjármálafyrirtækja. 586. mál
 >> 139 kosning varamanns í bankaráð Seðlabanka Íslands
  -> kostnaður vegna stuðnings við fjármálafyrirtæki (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-680. mál
  -> kostnaður við niðurfærslu skulda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-56. mál
  -> kostnaður við niðurfærslu skulda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-330. mál
  -> kostnaður við ríkisábyrgð og áfallnar skuldbindingar. 15. mál
  -> kostnaður við sölu Landsbanka Íslands o.fl.. 546. mál
  -> kröfur um eiginfjárhlutfall fjármálafyrirtækja. 634. mál
  -> kröfur um starfsleyfi fjármálafyrirtækja. 712. mál
  -> Landhelgisgæslan – uppbygging á Grímsstöðum á Fjöllum o.fl. (störf þingsins). B-1285. mál
  -> launagreiðslur til stjórnenda banka og skilanefnda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1018. mál
  -> launagreiðslur til stjórnenda banka, skilanefnda og slitastjórna. 585. mál
  -> launagreiðslur til stjórnenda banka, skilanefnda og slitastjórna. 790. mál
  -> launakjör hjá skilanefndum bankanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-819. mál
  -> launakjör í Landsbanka Íslands (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-954. mál
  -> lausn á skuldavanda heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-273. mál
  -> lausn á skuldavanda lítilla fyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-412. mál
  -> lausn á vanda sparisjóðanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-683. mál
  -> lausnir á skuldavanda heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-103. mál
  -> 139 Lánasjóður íslenskra námsmanna
  -> lánveitingar Byggðastofnunar. 33. mál
  -> mat á beitingu Breta á l. um varnir gegn hryðjuverkum fyrir íslensk fyrirtæki. 672. mál
  -> mat á skilaverði eignasafns Landsbanka Íslands hf.. 563. mál
  -> málefni Byrs og Sparisjóðs Keflavíkur (umræður utan dagskrár). B-1354. mál
  -> málefni fjármálafyrirtækja og skilanefnda. 646. mál
  -> meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán). 20. mál
  -> nauðungarsala (frestur). 58. mál
  -> nýr Icesave-samningur (um fundarstjórn). B-339. mál
  -> nýting orkuauðlinda – Vestia-samningarnir – ESB-viðræður – atvinnumál o.fl. (störf þingsins). B-471. mál
  -> nýtt mat skilanefndar Landsbankans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-707. mál
  -> nýtt samkomulag um Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-239. mál
  -> rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna. 548. mál
  -> rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna. 866. mál
  -> rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu. 5. mál
  -> rannsókn á einkavæðingu bankanna. 16. mál
  -> rannsókn á forsætisráðuneyti, fjármálaráðuneyti og viðskiptaráðuneyti. 177. mál
  -> rannsókn á Íbúðalánasjóði. 22. mál
  -> rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja. 38. mál
  -> rannsókn á stöðu heimilanna (heildarlög). 314. mál
  -> ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga). 824. mál
  -> rekstrarform fjármálafyrirtækja. 627. mál
  -> ríkisábyrgð á skuldbindingum Íslandsbanka hf., Straums-Burðaráss fjárfestingarbanka hf.. 593. mál
  -> ríkisábyrgð til Nýja Kaupþings banka hf., nú Arion banka hf.. 591. mál
  -> ríkisábyrgðir vegna innleystra ábyrgða föllnu bankanna þriggja. 75. mál
  -> ríkisframlag til bankanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1091. mál
  -> safnliðir á fjárlögum – vinnulag í nefndum – ESB – Icesave o.fl. (störf þingsins). B-232. mál
  -> sala fyrirtækja í almannaeigu – Íbúðalánasjóður – Læknavaktin o.fl. (störf þingsins). B-553. mál
  -> sala Landsbankans á fyrirtækjum. 250. mál
  -> samkomulag við Seðlabankann í Lúxemborg um kaup á útistandandi skuldabréfum Avens B.V.. 53. mál
  -> samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins (heildarlög). 388. mál
  -> samráð við stjórnarandstöðuna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-156. mál
  -> setning neyðarlaga til varnar almannahag. 96. mál
  -> sérfræðingahópur um vanda lántakenda vegna verðtryggingar. 116. mál
  -> sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (heildarlög). 196. mál
  -> sértæk skuldaaðlögun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-32. mál
  -> skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda. 410. mál
  -> skipun nefndar um framtíðaruppbyggingu fjármálakerfisins. 490. mál
  -> skuldalækkun og ábyrgð á húsnæðislánum. 834. mál
  -> skuldamál fyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-575. mál
  -> skuldamál lítilla og meðalstórra fyrirtækja. 619. mál
  -> skuldaniðurfelling Landsbankans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1153. mál
  -> skuldaniðurfærsla hjá Landsbankanum og fleiri lánveitendum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1093. mál
  -> skuldastaða sjávarútvegsins og meðferð sjávarútvegsfyrirtækja hjá lánastofnunum. 21. mál
  -> skuldaúrræði fyrir einstaklinga. 224. mál
  -> skuldaúrvinnsla fyrirtækja og heimila (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-881. mál
  -> skuldavandi heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-31. mál
  -> skuldavandi heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-57. mál
  -> skuldavandi heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-155. mál
  -> skuldavandi heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-209. mál
  -> skuldavandi heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-413. mál
  -> skuldir atvinnugreina. 774. mál
  -> skuldir heimilanna (umræður utan dagskrár). B-88. mál
  -> skuldir heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-274. mál
  -> skuldir heimilanna og afskriftir (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-78. mál
  -> skuldir sveitarfélaga hjá Íbúðalánasjóði. 103. mál
  -> skýrsla fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna. 694. mál
  -> skýrsla um endurreisn banka og fjármálastofnana (um fundarstjórn). B-660. mál
  -> skýrsla um endurreisn bankanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1101. mál
  -> skýrslur Ríkisendurskoðunar um tvo einkaskóla – stuðningur ríkisins við fjármálafyrirtæki o.fl. (störf þingsins). B-122. mál
  -> sókn í atvinnumálum. 823. mál
  <- 139 sparisjóðir
  -> Sparisjóðurinn í Keflavík, Spkef sparisjóður, Byr sparisjóður og Byr hf.. 115. mál
  -> staða gjaldeyrismarkaðar og greiðslumiðlunar við útlönd frá 1. október 2008 til 31. janúar 2009. 604. mál
  -> staða Íbúðalánasjóðs (umræður utan dagskrár). B-345. mál
  -> staða Íbúðalánasjóðs (umræður utan dagskrár). B-814. mál
  -> staða minni og meðalstórra fyrirtækja (umræður utan dagskrár). B-1028. mál
  -> Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (rafræn kröfuskrá). 653. mál
  -> stofnfjáreign ríkisins í sparisjóðum. 633. mál
  -> styrkir og lánveitingar til íslensks atvinnulífs. 513. mál
  -> svar við fyrirspurn (um fundarstjórn). B-469. mál
  -> svar við fyrirspurn (um fundarstjórn). B-1012. mál
  -> svokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðar. 907. mál
  -> svör ráðherra við fyrirspurnum (um fundarstjórn). B-248. mál
  -> tap fyrirtækja vegna gjaldþrota eða afskrifta. 775. mál
  -> tekjuskattur (skuldaeftirgjafir). 562. mál
  -> uppboðsmarkaður fyrir eignir banka og fjármálastofnana. 106. mál
  -> úrræði fyrir skuldara (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-55. mál
  -> úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki. 402. mál
  -> úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki. 887. mál
  -> útfærsla á 110%-leið í skuldamálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-462. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög). 351. mál
  -> verðbréfaviðskipti bankanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-369. mál
  -> Vestia-málið (umræður utan dagskrár). B-482. mál
  -> vextir og verðtrygging (endurútreikningur verðtryggðra lána). 829. mál
  -> vextir og verðtrygging o.fl. (uppgjör gengistryggðra lána o.fl.). 206. mál
  -> vextir og verðtrygging o.fl. (endurútreikningur gengistryggðra lána). 716. mál
  -> viðbragðsáætlun við fjármálaóstöðugleika (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-631. mál
  -> viðbrögð ríkisstjórnarinnar við skuldastöðu heimilanna, munnleg skýrsla forsætisráðherra (skýrsla ráðherra). B-30. mál
  -> viðbrögð við dómi um gengistryggð lán (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-80. mál
  -> yfirtaka fjármálafyrirtækja á atvinnustarfsemi. 794. mál