Niðurstöður efnisorðaleitar

lánamál


139. þing
  -> aðgerðir fyrir skuldsett heimili (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-159. mál
  -> aðgerðir fyrir skuldug heimili (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1090. mál
  -> aðgerðir til að stuðla að sátt við heimilin. 141. mál
  -> aðgerðir vegna skuldavanda heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-464. mál
  -> aðild Íslands að NATO – efnahagsmál – Evrópusambandið o.fl. (störf þingsins). B-1116. mál
  -> afnám verðtryggingar (umræður utan dagskrár). B-582. mál
  -> afskriftir banka og fjármálastofnana á skuldum heimilanna (umræður utan dagskrár). B-1338. mál
  -> afskriftir í fjármálakerfinu. 553. mál
  <- 139 afskriftir lána
  -> afskriftir lána. 4. mál
  -> afskriftir skulda hjá ríkisstofnunum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-505. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 16/2009 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd). 132. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 85/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 647. mál
  -> beiðni um nefndarfund (um fundarstjórn). B-41. mál
  -> Beina brautin (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-931. mál
  -> Byggðastofnun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-682. mál
  -> eiginfjárframlög ríkisins til nýju bankanna. 590. mál
  -> endurútreikningur gengistryggðra lána. 713. mál
  -> endurútreikningur gengistryggðra lána. 750. mál
  -> endurútreikningur gengistryggðra lána (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1001. mál
  -> endurútreikningur gengistryggðra lána (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1094. mál
  -> endurútreikningur lána (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-977. mál
  -> fjárhagsleg áhætta ríkissjóðs og Seðlabanka Íslands vegna fyrirtækja á fjármálamarkaði. 465. mál
  -> fjárhagsstaða heimila og fyrirtækja (heildarlög). 238. mál
  <- 139 fjármál
  -> fjármálafyrirtæki (eigið fé, útlánaáhætta o.fl.). 696. mál
  -> fjármálafyrirtæki og endurútreikningur erlendra lána. 608. mál
  -> fólk í fjárhagsvandræðum vegna lánsveða (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1204. mál
  -> fyrirgreiðsla og afskriftir viðskiptamanna bankanna. 625. mál
  -> gjaldþrotaskipti (fyrningarfrestur). 108. mál
  -> greiðsluaðlögun. 609. mál
  -> greiðsluaðlögun einstaklinga (tímabundin frestun greiðslna). 55. mál
  -> greiðsluaðlögun einstaklinga (dráttarvextir). 652. mál
  -> greiðsluaðlögun einstaklinga o.fl. (framkvæmd og virkni greiðsluaðlögunar). 152. mál
  -> greiðslubyrði íslenska ríkisins. 483. mál
  -> hlutafélög (gegnsæ hlutafélög). 176. mál
  -> húsnæðismál (uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs). 100. mál
  -> húsnæðismál (niðurfærsla veðkrafna Íbúðalánasjóðs). 547. mál
  -> hækkanir verðtryggðra lána (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-705. mál
  -> hækkun vaxtaálags á fyrirtæki (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-293. mál
  -> hækkun verðtryggðra lána íslenskra heimila og fyrirtækja. 531. mál
  -> innheimtuaðgerðir á vegum LÍN og viðbrögð sjóðsins við vanskilum lántakenda. 104. mál
  -> Íbúðalánasjóður (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1104. mál
  -> Íbúðalánasjóður og skuldavandi heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-577. mál
  -> jafnréttismál – atvinnumál – umsókn að ESB o.fl. (störf þingsins). B-801. mál
  -> kostnaður við niðurfærslu skulda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-330. mál
  -> kostnaður við ríkisábyrgð og áfallnar skuldbindingar. 15. mál
  -> kröfur LÍN um ábyrgðarmenn (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-502. mál
  -> Landhelgisgæslan – uppbygging á Grímsstöðum á Fjöllum o.fl. (störf þingsins). B-1285. mál
  -> Landsvirkjun (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur). 188. mál
  -> Landsvirkjun. 770. mál
  -> lausn á skuldavanda heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-273. mál
  -> lausn á skuldavanda lítilla fyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-412. mál
  -> lán til Landsvirkjunar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-771. mál
  -> lánafyrirgreiðsla til sjávarútvegsfyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1070. mál
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla lána og niðurfelling). 718. mál
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna og ófjárráða háskólanemar. 169. mál
  -> lánshæfismat Íslands – sameining sjúkrahúsa – afgreiðsla fjárlaga o.fl. (störf þingsins). B-308. mál
  -> lánveitingar Byggðastofnunar. 33. mál
  -> lækkun vaxtabóta og framvinda Icesave-viðræðna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-329. mál
  -> meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán). 20. mál
  -> nauðungarsala (frestur). 58. mál
  -> neytendalán (smálán). 724. mál
  -> nýtt samkomulag um Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-239. mál
  -> Orkuveita Reykjavíkur (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur). 205. mál
  -> rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja. 38. mál
  -> rannsókn á stöðu heimilanna (heildarlög). 314. mál
  -> ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum. 25. mál
  -> ríkisábyrgðir (ábyrgðargjald á grundvelli lánskjara, EES-reglur). 187. mál
  -> ríkisábyrgðir. 391. mál
  -> sala fyrirtækja í almannaeigu – Íbúðalánasjóður – Læknavaktin o.fl. (störf þingsins). B-553. mál
  -> samskipti Seðlabanka Íslands við Moody's. 854. mál
  -> samvinnuráð um þjóðarsátt. 80. mál
  -> setning neyðarlaga til varnar almannahag. 96. mál
  -> sérfræðingahópur um vanda lántakenda vegna verðtryggingar. 116. mál
  -> skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda. 410. mál
  -> skólagjöld og lán til greiðslu skólagjalda. 536. mál
  -> skuldalækkun og ábyrgð á húsnæðislánum. 834. mál
  -> skuldamál fyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-575. mál
  -> skuldamál lítilla og meðalstórra fyrirtækja. 619. mál
  -> skuldaniðurfelling Landsbankans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1153. mál
  -> skuldaniðurfærsla hjá Landsbankanum og fleiri lánveitendum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1093. mál
  -> skuldastaða sjávarútvegsins og meðferð sjávarútvegsfyrirtækja hjá lánastofnunum. 21. mál
  -> skuldaúrræði fyrir einstaklinga. 224. mál
  -> skuldaúrvinnsla fyrirtækja og heimila (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-881. mál
  -> skuldavandi heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-155. mál
  -> skuldavandi heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-209. mál
  -> skuldavandi heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-413. mál
  -> skuldir atvinnugreina. 774. mál
  -> skuldir heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-274. mál
  -> skuldir heimilanna og afskriftir (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-78. mál
  -> skýrslur Ríkisendurskoðunar um tvo einkaskóla – stuðningur ríkisins við fjármálafyrirtæki o.fl. (störf þingsins). B-122. mál
  -> staða heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-654. mál
  -> staða Íbúðalánasjóðs. 356. mál
  -> staða Íbúðalánasjóðs (umræður utan dagskrár). B-814. mál
  -> staða minni og meðalstórra fyrirtækja (umræður utan dagskrár). B-1028. mál
  -> staða skuldara á Norðurlöndum. 400. mál
  -> stimpilgjald (afnám stimpilgjalds vegna kaupa íbúðarhúsnæðis). 560. mál
  -> Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (rafræn kröfuskrá). 653. mál
  -> stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur (fyrirkomulag eigendaábyrgða). 624. mál
  -> styrkir og lánveitingar til íslensks atvinnulífs. 513. mál
  -> svar við fyrirspurn (um fundarstjórn). B-217. mál
  -> svokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðar. 907. mál
  -> tap fyrirtækja vegna gjaldþrota eða afskrifta. 775. mál
  -> tekjuskattur (skuldaeftirgjafir). 562. mál
  -> útfærsla á 110%-leið í skuldamálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-462. mál
  -> verðtryggð lán íslenskra heimila og fyrirtækja. 126. mál
  -> vextir og verðtrygging (endurútreikningur verðtryggðra lána). 829. mál
  -> vextir og verðtrygging o.fl. (uppgjör gengistryggðra lána o.fl.). 206. mál
  -> vextir og verðtrygging o.fl. (endurútreikningur gengistryggðra lána). 716. mál
  -> viðbrögð ríkisstjórnarinnar við skuldastöðu heimilanna, munnleg skýrsla forsætisráðherra (skýrsla ráðherra). B-30. mál
  -> viðbrögð við dómi um gengistryggð lán (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-80. mál