Niðurstöður efnisorðaleitar

verslun, viðskipti


139. þing
  -> aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir (bann við sölu tóbaks). 860. mál
  -> afnám gjaldeyrishafta (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-726. mál
  -> afnám gjaldeyrishafta (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-833. mál
  -> afskráning Össurar hf. í Kauphöll Íslands (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-207. mál
  -> almenn hegningarlög (samningur Sameinuðu þjóðanna um spillingu). 97. mál
  -> athugun á fyrirkomulagi fraktflutninga við austurströnd Grænlands. 476. mál
  -> atvinnumál á Suðurnesjum (umræður utan dagskrár). B-87. mál
  <- 139 atvinnuvegir
  -> ábendingar Ríkisendurskoðunar um kaup Fasteigna ríkissjóðs á málningarvinnu. 156. mál
  -> áfengislög (skýrara bann við auglýsingum). 705. mál
  -> ákvæði laga og reglugerða um hollustuhætti sem varða matvæli. 315. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 10/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (reikningsskilastaðlar). 199. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 114/2008 um breyt. á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (rafræn greiðslumiðlun). 134. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 16/2009 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd). 132. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 35/2010 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd). 629. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 37/2010 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (upplýsingar við samruna og skiptingu hlutafélaga). 235. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 50/2010 um breytingu á IX. og XII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og fjármagnsflutningar). 581. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 80/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (reikningsskilastaðlar). 133. mál
  -> ársreikningar (góðir stjórnunarhættir o.fl., EES-reglur). 698. mál
  -> ávana- og fíkniefni og lyfjalög (leyfisveitingar og gjaldtaka). 573. mál
  -> Bankasýslan og Vestia-málið (umræður utan dagskrár). B-180. mál
  -> birting reglna um gjaldeyrishöft (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-211. mál
  -> bókhald (námskeið fyrir bókara). 700. mál
  -> efni og efnablöndur og eiturefni og hættuleg efni (EES-reglur, flokkun, merking og umbúðir). 333. mál
  -> eftirlit með greiðslukortafærslum. 795. mál
  -> eftirlit með kreditkortafærslum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-979. mál
  -> eftirlitshlutverk Alþingis og seðlabankastjóri (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-568. mál
  -> eiginfjárframlag til SAT eignarhaldsfélags hf.. 353. mál
  -> eldsneytisverð (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-704. mál
  -> embætti sérstaks saksóknara (flutningur efnahagsbrotadeildar). 754. mál
  -> endurheimt tilefnislausra arðgreiðslna. 110. mál
  -> fjarskipti (fjarskiptaáætlun, stjórnun, úthlutun tíðna o.fl.). 136. mál
  -> fjárhagsleg endurskipulagning vátryggingafélagsins Sjóvár. 594. mál
  <- 139 fjármál
  -> fjármálafyrirtæki (ákvæði um slitameðferð og gjaldþrotaskipti). 212. mál
  -> fjármálafyrirtæki (eigið fé, útlánaáhætta o.fl.). 696. mál
  -> fjármálafyrirtæki (eftirlit með slitum, EES-reglur). 783. mál
  -> fjölmiðlar (heildarlög). 198. mál
  -> fólksflutningar og farmflutningar á landi (einkaleyfi). 897. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara). 13. mál
  -> fríverslun við Bandaríkin. 95. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Albaníu og landbúnaðarsamningur Íslands og Albaníu. 681. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Perús og landbúnaðarsamningur Íslands og Perús. 683. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa. 682. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Serbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Serbíu. 684. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Úkraínu og landbúnaðarsamningur Íslands og Úkraínu. 685. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna og Kólumbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Kólumbíu. 81. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2010. 583. mál
  -> frumvarp um innstæðutryggingar – samkeppnishæfi Íslands – stjórn fiskveiða o.fl. (störf þingsins). B-1058. mál
  -> fullgilding Singapúr-samnings um vörumerkjarétt. 677. mál
  -> gerð samninga um gagnkvæma vernd fjárfestinga. 17. mál
  -> gjaldeyrishöft og fjármál ríkissjóðs (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1102. mál
  -> gjaldeyrismál og tollalög (reglur um gjaldeyrishöft). 788. mál
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds). 219. mál
  -> greiðsluþjónusta (heildarlög, EES-reglur). 673. mál
  -> hitaeiningamerkingar á skyndibita. 636. mál
  -> hlutafélög (gegnsæ hlutafélög). 176. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur). 641. mál
  -> HS Orka (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-173. mál
  -> HS Orka, stefna og stjórnsýsla ríkisstjórnarinnar í málinu (umræður utan dagskrár). B-531. mál
  -> innheimtuaðgerðir á vegum LÍN og viðbrögð sjóðsins við vanskilum lántakenda. 104. mál
  -> innheimtulög (vörslufjárreikningar, starfsábyrgðartryggingar, eftirlit o.fl.). 643. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (heildarlög, EES-reglur). 237. mál
  -> íslensk matvælaframleiðsla og matvælagerð (umræður utan dagskrár). B-1014. mál
  -> jöfnun flutningskostnaðar og strandsiglingar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1069. mál
  -> kaup lífeyrissjóða á íbúðabréfum 30. maí sl.. 180. mál
  -> kostir fríverslunarsamnings við Bandaríkin. 222. mál
  -> kröfur um starfsleyfi fjármálafyrirtækja. 712. mál
  -> kynning fjárlagafrumvarps í stjórnarflokkunum – nefndarfundur vegna söluferlis Sjóvár – veggjöld o.fl. (störf þingsins). B-398. mál
  -> landflutningalög (flutningsgjald). 732. mál
  -> landslénið .is og önnur íslensk höfuðlén (heildarlög). 725. mál
  -> Landsvirkjun (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur). 188. mál
  -> Landsvirkjun. 770. mál
  -> launakjör í Landsbanka Íslands (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-954. mál
  -> losun gróðurhúsalofttegunda (viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ESB-reglur). 710. mál
  -> lækkun flutningskostnaðar. 517. mál
  -> mannvirki (heildarlög). 78. mál
  -> markaðsátakið ,,Inspired by Iceland". 248. mál
  -> mat á ávinningi Íslands af fríverslunarsamningum við Kína og Bandaríkin. 220. mál
  -> matvælaöryggi og tollamál (umræður utan dagskrár). B-1288. mál
  -> málshöfðun á hendur breska ríkinu fyrir alþjóðlegum dómstól vegna beitingar hryðjuverkalaga. 227. mál
  -> málshöfðun og skaðabótakrafa á hendur breska ríkinu, NATO og ESB. 290. mál
  -> neyslustaðall/neysluviðmið. 127. mál
  -> neysluviðmið (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-487. mál
  -> neysluviðmið (umræður utan dagskrár). B-629. mál
  -> neytendalán (smálán). 724. mál
  -> norræna hollustumerkið Skráargatið. 508. mál
  -> nýting orkuauðlinda – Vestia-samningarnir – ESB-viðræður – atvinnumál o.fl. (störf þingsins). B-471. mál
  -> opinber innkaup (heimild til útboðs erlendis). 189. mál
  -> Orkuveita Reykjavíkur (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur). 205. mál
  -> raforkulög (frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi). 204. mál
  -> rannsókn á einkavæðingu bankanna. 16. mál
  -> rekstrarform fjármálafyrirtækja. 627. mál
  -> ríkisábyrgðir (ábyrgðargjald á grundvelli lánskjara, EES-reglur). 187. mál
  -> sala á HS Orku (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-461. mál
  -> sala áfengis. 871. mál
  -> sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (eftirlitsgjald). 699. mál
  -> sala fyrirtækja í almannaeigu – Íbúðalánasjóður – Læknavaktin o.fl. (störf þingsins). B-553. mál
  -> sala Landsbankans á fyrirtækjum. 250. mál
  -> sala sjávarafla o.fl. (bætt samkeppnisstaða innlendra fiskvinnslustöðva). 50. mál
  -> sala Sjóvár (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-254. mál
  -> sala Sjóvár (um fundarstjórn). B-495. mál
  -> sala tóbaks. 872. mál
  -> samanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsins. 293. mál
  -> samkeppni á ljósleiðaramarkaði. 880. mál
  -> samkeppnislög (aukið aðhald og eftirlit). 131. mál
  -> samvinnuráð um þjóðarsátt. 80. mál
  -> skattar af verslun og þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. 868. mál
  -> skattlagning á kolvetnisvinnslu (breyting ýmissa laga vegna olíuleitar). 701. mál
  -> skilaskylda á ferskum matvörum. 12. mál
  -> skuldir atvinnugreina. 774. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, fjárfestingarheimildir). 704. mál
  -> sókn í atvinnumálum. 823. mál
  -> Sparisjóðurinn í Keflavík, Spkef sparisjóður, Byr sparisjóður og Byr hf.. 115. mál
  -> staða gjaldeyrismarkaðar og greiðslumiðlunar við útlönd frá 1. október 2008 til 31. janúar 2009. 604. mál
  -> starfsmannaleigur (upplýsingagjöf og dagsektir). 729. mál
  -> stjórnarsamstarfið – sala Sjóvár – nefndarfundir – ESB o.fl. (störf þingsins). B-1278. mál
  -> stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur o.fl. (stjórnarformaður, kynjahlutfall í stjórn). 87. mál
  -> svar við fyrirspurn (um fundarstjórn). B-469. mál
  -> svokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðar. 907. mál
  -> taka fjármálagerninga til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. 610. mál
  -> tap fyrirtækja vegna gjaldþrota eða afskrifta. 775. mál
  -> tekjur RÚV af viðskiptum við stjórnmálasamtök. 57. mál
  -> tollar á búvörum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1267. mál
  -> tóbaksvarnir (skrotóbak). 579. mál
  -> trúnaður í nefndum – rannsókn Evrópuráðsþingsins á beitingu hryðjuverkalaga o.fl. (störf þingsins). B-536. mál
  -> uppboðsmarkaður fyrir eignir banka og fjármálastofnana. 106. mál
  -> uppgjör fyrirtækja í erlendri mynt – Kvikmyndaskóli Íslands – HS Orka o.fl. (störf þingsins). B-1332. mál
  -> úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki. 402. mál
  -> úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki. 887. mál
  -> úrskurður Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð við gagnaver í Reykjanesbæ. 423. mál
  -> útboð og stækkun álversins í Straumsvík. 195. mál
  -> útflutningur hrossa (heildarlög). 433. mál
  -> útgáfa kynningarblaðs vegna kosninga til stjórnlagaþings. 338. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög). 351. mál
  -> verðbréfaviðskipti (tilboðsskylda). 218. mál
  -> verðbréfaviðskipti bankanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-369. mál
  -> verkefni á sviði kynningarmála. 257. mál
  -> verslun með áfengi og tóbak (heildarlög). 703. mál
  -> Vestia-málið (umræður utan dagskrár). B-482. mál
  <- 139 viðskipti
  -> vinnuhópur um vöruflutninga. 279. mál
  -> virðisaukaskattur (rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.). 208. mál
  -> virðisaukaskattur o.fl. (rafræn útgáfa). 898. mál
  -> vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl). 654. mál
  -> yfirtaka fjármálafyrirtækja á atvinnustarfsemi. 794. mál
  -> þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun þjóðfánans til markaðssetningar á íslenskri framleiðslu). 532. mál
  -> þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (heildarlög, EES-reglur). 645. mál
  -> þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (breyting ýmissa laga, EES-reglur). 697. mál
  -> ökutækjatryggingar (heildarlög, EES-reglur). 711. mál