Niðurstöður efnisorðaleitar

verkalýðsmál


140. þing
  -> atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða (heildarlög). 735. mál
  -> Ábyrgðasjóður launa (staðfesta vinnuveitanda og miðlun upplýsinga, EES-reglur). 693. mál
  -> áhafnir íslenskra fiskiskipa (skipstjórnarréttindi innan lands). 70. mál
  -> ákvarðanir kjararáðs um laun og starfskjör. 514. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 120/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 573. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 19/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (eiginfjárkröfur og starfsmannastefna fjármálafyrirtækja). 609. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 54/2010 um breytingar á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi á vinnustöðum, jafnrétti kynjanna). 352. mál
  -> ákvörðun LÍÚ um hlé á veiðum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1069. mál
  -> áminningar gagnvart opinberum starfsmönnum. 442. mál
  -> ávöxtunarkrafa lífeyrissjóða. 330. mál
  -> ávöxtunarkrafa lífeyrissjóða. 331. mál
  -> ávöxtunarkrafa lífeyrissjóða. 424. mál
  -> breytingar á lífeyrissjóðakerfinu. 564. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Hong Kong, Kína, samningur sömu aðila um vinnumál o.fl.. 603. mál
  -> frumvörp um sjávarútvegsmál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1067. mál
  -> fyrirtækið Ísavía og réttur starfsmanna til að vera í stéttarfélagi. 579. mál
  -> fæðingar- og foreldraorlof (orlofslaun). 669. mál
  -> greiðslur samkvæmt starfslokasamningum. 462. mál
  -> heilbrigðisstarfsmenn (heildarlög). 147. mál
  -> jafnréttismál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-83. mál
  -> jöfnun lífeyrisréttinda (réttindi óháð stéttarfélagsaðild). 827. mál
  -> kjararáð og Stjórnarráð Íslands (skrifstofustjórar, launaviðmið). 365. mál
  -> kjarasamningar smábátasjómanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-807. mál
  -> laun forseta Íslands (handhafagreiðslur aflagðar). 388. mál
  -> launagreiðslur til stjórnenda banka, skilanefnda og slitastjórna. 103. mál
  -> launajafnrétti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-808. mál
  -> launamunur kynjanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-295. mál
  -> lífeyrissjóðirnir og skuldir heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-982. mál
  -> Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (iðgjald launagreiðanda). 239. mál
  -> Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins. 308. mál
  -> löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (EES-reglur). 114. mál
  -> menntareikningar. 697. mál
  -> niðurstöður ráðherranefndar um atvinnumál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-512. mál
  -> orlof (álagsgreiðsla fyrir ótekið orlof). 668. mál
  -> ráðningar starfsmanna í Stjórnarráðinu. 102. mál
  -> réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn starfs). 253. mál
  -> ríkisfjármögnun Bændasamtakanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-479. mál
  -> skattafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnu. 639. mál
  -> skiptileigusamningar fyrir afnot af húsnæði (heildarlög, EES-reglur). 737. mál
  -> skipun rannsóknarnefndar um starfsemi lífeyrissjóða. 811. mál
  -> skráning bótaskyldra atvinnusjúkdóma o.fl.. 796. mál
  -> skuldbinding Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. 863. mál
  -> skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (réttur til launa í veikindum, EES-reglur). 694. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald og aukið lýðræði). 407. mál
  -> skýrslur Ríkisendurskoðunar: Mannauðsmál ríkisins 1 og 2. 773. mál
  -> staða kjarasamninga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-421. mál
  -> staða kjarasamninga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-460. mál
  -> staða lífeyrissjóðanna, munnleg skýrsla fjármálaráðherra (skýrsla ráðherra). B-525. mál
  -> staða lögreglunnar og löggæslumála (sérstök umræða). B-43. mál
  -> starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (þak á laun forsvarsmanna verkalýðsfélaga). 334. mál
  -> starfsmannaleigur (kjör starfsmanna, EES-reglur). 691. mál
  -> starfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. 545. mál
  -> starfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. 546. mál
  -> starfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. 547. mál
  -> starfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. 548. mál
  -> starfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. 549. mál
  -> starfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. 550. mál
  -> starfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. 551. mál
  -> starfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. 552. mál
  -> starfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. 553. mál
  -> starfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. 554. mál
  -> tekjuskattur (skilyrði sjómannaafsláttar). 62. mál
  -> umræður um störf þingsins 3. febrúar (störf þingsins). B-500. mál
  -> umræður um störf þingsins 5. júní (störf þingsins). B-1077. mál
  -> úttekt á aðgengi sjómanna að þjónustustarfsemi opinberra aðila. 90. mál
  -> viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (reglugerðarheimild fagráðherra). 663. mál
  -> vinnustaðanámssjóður (heildarlög). 765. mál
  -> yfirlýsing um forsendur kjarasamninga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-273. mál
  -> þróun atvinnuleysisbóta, lágmarkslauna og lágmarksbóta öryrkja. 277. mál