Niðurstöður efnisorðaleitar

sjóðir


140. þing
  -> aðkoma lífeyrissjóðanna að skuldaleiðréttingu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-962. mál
  -> aflamagn og tekjur af VS-afla. 460. mál
  -> afrekssjóður Íþróttasambands Íslands. 284. mál
  -> atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða (heildarlög). 735. mál
  -> aukaframlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga (sérstök umræða). B-134. mál
  -> aukaframlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. 222. mál
  -> Ábyrgðasjóður launa (staðfesta vinnuveitanda og miðlun upplýsinga, EES-reglur). 693. mál
  -> álögur á lífeyrissjóði. 400. mál
  -> álögur á lífeyrissjóði. 428. mál
  -> ávöxtunarkrafa lífeyrissjóða. 330. mál
  -> ávöxtunarkrafa lífeyrissjóða. 331. mál
  -> ávöxtunarkrafa lífeyrissjóða. 424. mál
  -> Bjargráðasjóður. 211. mál
  -> bókmenntasjóður o.fl. (Miðstöð íslenskra bókmennta). 654. mál
  -> breytingar á lífeyrissjóðakerfinu. 564. mál
  -> efling tónlistarnáms (nám óháð búsetu). 383. mál
  -> ferðasjóður Íþróttasambands Íslands. 285. mál
  -> fjarskiptasjóður (framlenging líftíma o.fl.). 364. mál
  <- 140 fjármál
  -> fjárveitingar til vísindarannsókna og nýsköpunar. 226. mál
  -> Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-208. mál
  -> framlag úr jöfnunarsjóði til sveitarfélaga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-81. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (fóðursjóður). 755. mál
  -> greiðslur í fæðingar- og foreldraorlofi. 512. mál
  -> greiðslur í þróunarsjóð EFTA. 398. mál
  -> greiðslur í þróunarsjóði. 471. mál
  -> húsnæðismál (Íbúðalánasjóður, EES-reglur). 734. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (innheimta iðgjalds). 763. mál
  -> íbúðir í eigu Íbúðalánasjóðs. 772. mál
  -> íbúðir í eigu Íbúðalánasjóðs, banka og lífeyrissjóða. 515. mál
  -> íbúðir sem Íbúðalánasjóður hefur yfirtekið. 244. mál
 >> 140 kosning í verðlaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðssonar
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla lána og niðurfelling). 38. mál
  -> leiðrétting fasteignalána hjá Íbúðalánasjóði. 282. mál
  -> lífeyrissjóðirnir og skuldir heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-982. mál
  -> Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (iðgjald launagreiðanda). 239. mál
  -> loftslagsmál (heildarlög, EES-reglur). 751. mál
  -> lækkun fasteignaskulda hjá Íbúðalánasjóði. 338. mál
  -> mannvirki og brunavarnir (brunavarnasjóður). 780. mál
  -> málefni aldraðra og Ríkisútvarpið ohf. (innheimta gjalds). 793. mál
  -> málefni innflytjenda (heildarlög). 555. mál
  -> málefni Íbúðalánasjóðs (sérstök umræða). B-911. mál
  -> menningarminjar (heildarlög). 316. mál
  -> myndlistarlög (heildarlög). 467. mál
  -> rannsókn á starfsemi lífeyrissjóðanna frá 1997 til 2001. 522. mál
  -> skipun rannsóknarnefndar um starfsemi lífeyrissjóða. 811. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda (sérstakt gjald í ríkissjóð o.fl.). 368. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald og aukið lýðræði). 407. mál
  -> skýrsla Ríkisendurskoðunar um sjálfseignarstofnanir og sjóði sem starfa samkvæmt staðfestri skipulag. 781. mál
  -> staða lífeyrissjóðanna, munnleg skýrsla fjármálaráðherra (skýrsla ráðherra). B-525. mál
  -> sviðslistalög (heildarlög). 655. mál
  -> tónlistarsjóður. 798. mál
  -> varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat vegna eldgosa). 374. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur). 706. mál
  -> verkefnasjóður skapandi greina og sviðslistir. 865. mál
  -> vinnustaðanámssjóður (heildarlög). 765. mál
  -> vísun skýrslu Ríkisendurskoðunar til nefndar (tilkynningar forseta). B-748. mál