Niðurstöður efnisorðaleitar

umhverfismál


140. þing
  -> aðgengi að hverasvæðinu við Geysi. 80. mál
  -> aðstaða og skipulag á Hveravöllum. 725. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 121/2011 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (gæði andrúmslofts). 540. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 65/2009 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (mengun af völdum skipa). 538. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 85/2011 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (myndun og meðhöndlun úrgangs). 539. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (losun gróðurhúsalofttegunda). 611. mál
  -> álftir. 828. mál
  -> áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (rammaáætlun). 727. mál
  -> bann við útiræktun á erfðabreyttum lífverum. 667. mál
  -> breytt framtíðarskipan refaveiða á Íslandi. 574. mál
  -> Drekasvæði. 241. mál
  -> efling græna hagkerfisins á Íslandi. 7. mál
  -> efnalög (heildarlög, EES-reglur). 822. mál
  -> eftirlit Matvælastofnunar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-398. mál
  -> eldgos og útstreymi gróðurhúsalofttegunda. 862. mál
  -> ferðamál hreyfihamlaðra (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-440. mál
  -> fjárframlög til veiða á ref og mink. 151. mál
  -> fráveitumál sveitarfélaga. 172. mál
  -> fuglaskoðunarstöð í Garði. 79. mál
  -> fyrirhugaðar framkvæmdir við snjóflóðavarnir í Siglufirði. 171. mál
  -> fækkun refs og minks. 247. mál
  -> gagnger endurskoðun á skipulagi og forsendum hvalveiða. 465. mál
  -> griðasvæði hvala í Faxaflóa. 464. mál
  -> Hagavatnsvirkjun. 577. mál
  -> hagsmunir ferðaþjónustunnar. 723. mál
  -> heildstæð orkustefna fyrir Ísland. 266. mál
  -> heilsufarsmælingar í Skutulsfirði. 448. mál
  -> heimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld. 145. mál
  -> heimilissorp. 248. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki, o.fl., EES-reglur). 752. mál
  -> hætta af kjarnorkuslysi í Sellafield. 497. mál
  -> hætta af kjarnorkuslysi í Sellafield. 498. mál
  -> kjarnorkuendurvinnslustöðin í Sellafield. 754. mál
  -> kolefnisgjald (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-220. mál
  -> lagning raflína í jörð. 402. mál
  -> ljósmengun. 132. mál
  -> loftslagsmál (heildarlög, EES-reglur). 751. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, aukin matsskylda o.fl.). 598. mál
  -> mengunarmælingar í Skutulsfirði. 449. mál
  -> mælingar á dilkakjöti og beitarrannsóknir í Skutulsfirði. 447. mál
  -> mælingar á mengun frá stóriðjufyrirtækjum á Grundartanga. 310. mál
  -> mælingar á mengun frá virkjun og borholum Orkuveitu Reykjavíkur á Hellisheiði. 309. mál
  -> náttúruvernd (refsingar fyrir náttúruspjöll). 63. mál
  -> náttúruvernd (akstur utan vega o.fl.). 225. mál
  -> náttúruverndaráætlanir. 262. mál
  -> niðurfelling gjalda á vistvænt eldsneyti sem er framleitt innan lands. 637. mál
  -> niðurstöður loftslagsráðstefnu í Durban (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-313. mál
  -> norðurskautsmál 2011. 557. mál
  -> ný reglugerð um sorpbrennslur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-716. mál
  -> orkuskipti í samgöngum. 377. mál
  -> ósnortin víðerni. 279. mál
  -> raforkulög (virkjun í neðri hluta Þjórsár). 409. mál
  -> rammaáætlun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-649. mál
  -> rammaáætlun í orkumálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-528. mál
  -> rammaáætlun í virkjunarmálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-438. mál
  -> rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu og eignarréttur á auðlindum hafsbotnsins (heiti ráðherra). 221. mál
  -> ræktun erfðabreyttra plantna. 479. mál
  -> samgönguáætlun 2011–2022. 393. mál
  -> siglingaleiðir við norðan- og vestanvert Ísland. 13. mál
  -> sjálfbærar hvalveiðar. 129. mál
  -> sjálfbærar hvalveiðar. 453. mál
  -> skattar og gjöld (breyting ýmissa laga). 653. mál
  -> skattur á umhverfisvænt eldsneyti. 190. mál
  -> skilgreining auðlinda. 58. mál
  -> skilgreining á sameiginlegum hagsmunum Vestur-Norðurlanda. 196. mál
  -> skipan ferðamála (stjórnsýsla og aukið öryggi ferðamanna). 623. mál
  -> skipulag haf- og strandsvæða. 618. mál
  -> skipulagslög (skilvirkari afgreiðsla aðalskipulags). 105. mál
  -> skipun samráðshóps um rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða. 357. mál
  -> staðfesting aðalskipulags. 45. mál
  -> staðfesting aðalskipulags Blönduósbæjar, Húnavatnshrepps og Sveitarfélagsins Skagafjarðar. 724. mál
  -> staðfesting á aðalskipulagi Skaftárhrepps. 139. mál
  -> stofnun Hofsjökulsþjóðgarðs. 106. mál
  -> tengsl undirbúnings umsóknar um aðild að Evrópusambandinu og friðunar svartfugls. 585. mál
  -> tjón af manngerðum jarðskjálfta. 152. mál
  -> umhverfisábyrgð (heildarlög, EES-reglur). 372. mál
  -> umræður um störf þingsins 18. janúar (störf þingsins). B-410. mál
  -> umsagnir um rammaáætlun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-917. mál
  -> upplýsingaréttur um umhverfismál (frumkvæðisskylda stjórnvalda). 59. mál
  -> varnir gegn mengun hafs og stranda (mengunarvarnaráð hafna og bráðamengun). 375. mál
  -> Vatnajökulsþjóðgarður (sérstök umræða). B-1164. mál
  -> vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (nýting hlunninda og svartfuglsstofnar). 713. mál
  -> vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (selir). 466. mál
  -> verndun og nýting (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-530. mál
  -> Vestfjarðavegur 60 (sérstök umræða). B-133. mál
  -> vestnorrænt samstarf um meðferð á endurvinnanlegu brotajárni. 198. mál
  -> viðvera ráðherra við umræðu (um fundarstjórn). B-727. mál
  -> virðisaukaskattur (listaverk o.fl.). 317. mál
  -> virðisaukaskattur (undanþágur, endurgreiðslur o.fl.). 666. mál
  -> þjóðlendur. 249. mál
  -> Þríhnúkagígur. 65. mál