Niðurstöður efnisorðaleitar

landbúnaður


140. þing
  <- 140 atvinnuvegir
  -> álftir. 828. mál
  -> bann við innflutningi á hráu kjöti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-850. mál
  -> bann við innflutningi á hráu kjöti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-901. mál
  -> bann við útiræktun á erfðabreyttum lífverum. 667. mál
  -> breytt framtíðarskipan refaveiða á Íslandi. 574. mál
  -> búfjárhald (heildarlög). 746. mál
  -> dýravernd (sérstök umræða). B-76. mál
  -> eftirlit Matvælastofnunar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-398. mál
  -> eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (framleiðsla og dreifing áburðar o.fl.). 660. mál
  -> endurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landi. 329. mál
  -> fjárframlög til veiða á ref og mink. 151. mál
  -> fjárhagsleg endurskipulagning í rekstri bænda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-105. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara). 33. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afurðir svína). 662. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta). 508. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (fóðursjóður). 755. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Svartfjallalands og landbúnaðarsamningur Íslands og Svartfjallalands. 605. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Hong Kong, Kína, samningur sömu aðila um vinnumál o.fl.. 603. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa o.fl.. 604. mál
  -> fæðuöryggismál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-84. mál
  -> fækkun refs og minks. 247. mál
  -> gjaldeyristekjur af íslenska hestinum. 853. mál
  -> hagtölur og aðildarviðræður við Evrópusambandið. 228. mál
  -> hætta af kjarnorkuslysi í Sellafield. 498. mál
  -> lögmæti breytinga á verðtollum búvara. 117. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, aukin matsskylda o.fl.). 598. mál
  -> matvæli (takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur). 138. mál
  -> matvæli (heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur). 387. mál
  -> mælingar á dilkakjöti og beitarrannsóknir í Skutulsfirði. 447. mál
  -> nýtingarréttur og arður af ríkisjörðum. 758. mál
  -> opnunarskilyrði ESB vegna samninga um landbúnaðarmál. 860. mál
  -> ríkisfjármögnun Bændasamtakanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-479. mál
  -> ríkisjarðir. 589. mál
  -> ræktun erfðabreyttra plantna. 479. mál
  -> samanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsins. 94. mál
  -> samningsafstaða Íslands varðandi dýra- og plöntuheilbrigði í aðildarviðræðum við Evrópusambandið. 861. mál
  -> sauðfjárbú. 250. mál
  -> sauðfjárbú. 430. mál
  -> sókn í atvinnumálum. 10. mál
  -> staða dýralæknisþjónustu um land allt (sérstök umræða). B-418. mál
  -> tollvernd landbúnaðarvara og IPA-styrkir (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-397. mál
  -> ullarvinnsla og samvinnufélög. 49. mál
  -> umræða um stöðu ESB-viðræðna (um fundarstjórn). B-845. mál
  -> umræður um störf þingsins 15. nóvember (störf þingsins). B-187. mál
  -> umræður um störf þingsins 18. janúar (störf þingsins). B-410. mál
  -> umræður um störf þingsins 31. janúar (störf þingsins). B-473. mál
  -> upplýsingar á heimasíðu ráðuneytis (um fundarstjórn). B-110. mál
  -> útvistun opinberra verkefna til Bændasamtakanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-899. mál
  -> velferð dýra (heildarlög). 747. mál
  -> vinna við landbúnaðarkafla í ESB-viðræðunum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-848. mál
  -> þjóðlendur. 249. mál