Niðurstöður efnisorðaleitar

fjárlög, ríkisreikningur


140. þing
  -> aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi. 717. mál
  -> aðgerðir til að endurreisa íslenskt efnahagslíf. 142. mál
  -> afgreiðsla fjáraukalaga (um fundarstjórn). B-181. mál
  -> agi í ríkisfjármálum (sérstök umræða). B-283. mál
  -> atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða (heildarlög). 735. mál
  -> ábending Ríkisendurskoðunar um skil, samþykkt og skráningu rekstraráætlana. 782. mál
  -> áhrif breytinga á lögum um almannatryggingar. 626. mál
  -> áhrif einfaldara skattkerfis. 254. mál
  -> álögur á lífeyrissjóði. 428. mál
  -> áætlun fjárlaga ársins 2012 (sérstök umræða). B-592. mál
  -> dagpeningagreiðslur. 486. mál
  -> eftirlit Ríkisendurskoðunar með kostnaði við ESB-umsókn Íslands. 205. mál
  -> eignarhald ríkisins á fyrirtækjum. 322. mál
  -> eignarhald ríkisins á fyrirtækjum. 427. mál
  -> fjáraukalög 2011. 97. mál
  -> fjárframlög til Landbúnaðarháskóla Íslands (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-863. mál
  -> fjárframlög til veiða á ref og mink. 151. mál
  -> fjárframlög utan fjárlagafrumvarpsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-55. mál
  -> fjárheimildir og starfsmenn Fjármálaeftirlitsins og Samkeppniseftirlitsins. 769. mál
  -> fjárheimildir og starfsmenn Neytendastofu og embættis sérstaks saksóknara. 768. mál
  -> fjárheimildir og starfsmenn Ríkisendurskoðunar. 770. mál
  -> fjárheimildir og starfsmenn Seðlabanka Íslands. 838. mál
  -> fjárheimildir og starfsmenn skattstofa skatteftirlitsstofnana og ríkisskattstjóra. 767. mál
  -> fjárhæð vaxtabóta og sérstakra vaxtaniðurgreiðslna. 429. mál
  -> fjárlög 2012. 1. mál
  <- 140 fjármál
  -> fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (bann við framlögum lögaðila o.fl.). 665. mál
  <- 140 fjárreiður ríkisins
  -> fjárveitingar til heilbrigðisstofnana (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-555. mál
  -> fjárveitingar til vísindarannsókna og nýsköpunar. 226. mál
  -> flugvildarpunktar. 519. mál
  -> formleg innleiðing fjármálareglu. 14. mál
  -> forsendur fjárlaga og þingskjöl (um fundarstjórn). B-290. mál
  -> forstöðumenn ríkisstofnana sem fara umfram heimildir í fjárlögum. 480. mál
  -> framkvæmd fjárlaga 2012. 820. mál
  -> framkvæmdir hjá Vegagerðinni og uppgjör þeirra. 722. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara). 33. mál
  -> frekari niðurskurður í velferðarmálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-140. mál
  -> fæðingardeildir. 246. mál
  -> gerð og fjármögnun Vaðlaheiðarganga. 213. mál
  -> greiðsla barnabóta og vaxtabóta. 484. mál
  -> greiðsla húsaleigubóta og þróun húsaleigu. 485. mál
  -> greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (hækkun hámarksgreiðslna o.fl.). 686. mál
  -> greiðsla skaðabóta til iðkenda Falun Gong. 664. mál
  -> greiðslur barnabóta og vaxtabóta. 478. mál
  -> greiðslur í fæðingar- og foreldraorlofi. 512. mál
  -> greiðslur í þróunarsjóð EFTA. 398. mál
  -> greiðslur samkvæmt starfslokasamningum. 462. mál
  -> greiðsluskylda skaðabóta. 404. mál
  -> greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar. 113. mál
  -> heildarkostnaður við flutning ráðuneyta, stofnana, nefnda og ráða. 470. mál
  -> heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði. 718. mál
  -> heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. (afnám laganna). 536. mál
  -> Héðinsfjarðargöng. 324. mál
  -> Hof á Akureyri og fjárframlög úr ríkissjóði. 212. mál
  -> Hof á Akureyri og fjárframlög úr ríkissjóði. 425. mál
  -> hælisleitendur. 777. mál
  -> kostnaður við að kalla stjórnlagaráð saman. 615. mál
  -> kostnaður við aðild að NATO. 832. mál
  -> kostnaður við almenna niðurfærslu lána (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1066. mál
  -> kostnaður við Evrópusambandsaðild. 379. mál
  -> kostnaður við ráðstefnu í Hörpu. 207. mál
  -> kostnaður við utanlandsferðir. 157. mál
  -> kostnaður við utanlandsferðir. 158. mál
  -> kostnaður við utanlandsferðir. 159. mál
  -> kostnaður við utanlandsferðir. 160. mál
  -> kostnaður við utanlandsferðir. 161. mál
  -> kostnaður við utanlandsferðir. 162. mál
  -> kostnaður við utanlandsferðir. 163. mál
  -> kostnaður við utanlandsferðir. 164. mál
  -> kostnaður við utanlandsferðir. 165. mál
  -> kostnaður við utanlandsferðir. 166. mál
  -> Landsvirkjun o.fl. (eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar). 318. mál
  -> launagreiðslur þingmanna. 173. mál
  -> lengd þingfundar og umræða um fjáraukalög (um fundarstjórn). B-151. mál
  -> lokafjárlög 2010. 188. mál
  -> Maastricht-skilyrðin. 487. mál
  -> manntal og húsnæðistal. 463. mál
  -> markaðsverkefnið ,,Ísland – allt árið``. 437. mál
  -> málefni aldraðra og Ríkisútvarpið ohf. (innheimta gjalds). 793. mál
  -> málefni Farice (sérstök umræða). B-832. mál
  -> málefni Íbúðalánasjóðs (sérstök umræða). B-911. mál
  -> málefni safna, munnleg skýrsla mennta- og menningarmálaráðherra (skýrsla ráðherra). B-501. mál
  -> niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (stofnstyrkir, frádráttarákvæði). 689. mál
  -> niðurskurður í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2012. 300. mál
  -> niðurskurður í heilbrigðis- og velferðarmálum (sérstök umræða). B-99. mál
  -> niðurskurður í heilbrigðismálum á Vesturlandi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-327. mál
  -> Norðfjarðargöng. 813. mál
  -> ósnortin víðerni. 279. mál
  -> rammaáætlanir Evrópusambandsins um menntun, rannsóknir og tækniþróun. 399. mál
  -> ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga). 195. mál
  -> ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af afgjöldum fyrir slík réttindi. 825. mál
  <- 140 ríkisfjármál
  -> ríkisfjármögnun Bændasamtakanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-479. mál
  -> ríkisstuðningur við innlánsstofnanir. 217. mál
  -> ríkisstuðningur við innlánsstofnanir. 426. mál
  -> Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (heildarlög). 748. mál
  -> sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum (söluheimild og reglur um söluferli). 684. mál
  -> salan á Byr og SpKef (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-80. mál
  -> skuldaúrvinnsla lánastofnana – tjón af manngerðum jarðskjálftum – aðgerðir í efnahagsmálum o.fl. (störf þingsins). B-74. mál
  -> skuldbinding Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. 863. mál
  -> skuldbindingar ríkissjóðs sem ekki eru nefndar í fjárlögum eða fjáraukalögum (sérstök umræða). B-693. mál
  -> SpKef. 834. mál
  -> St. Jósefsspítali (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-104. mál
  -> staða lögreglunnar og löggæslumála (sérstök umræða). B-43. mál
  -> starfsmannahald og rekstur sendiráða Íslands. 566. mál
  -> stuðningur ríkisins við þátttöku Íslendinga á Ólympíuleikunum í London. 797. mál
  -> stuðningur við afreksfólk í íþróttum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-478. mál
  -> styrkir til rannsókna í ferðaþjónustu. 726. mál
  -> stöðugleiki í efnahagsmálum. 5. mál
  -> tap ríkissjóðs vegna fjármálafyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1129. mál
  -> tauga- og geðlyf. 323. mál
  -> tekjuhlið fjárlaga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-312. mál
  -> tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. 230. mál
  -> tollgæsla ferjunnar Norrænu. 245. mál
  -> tolltekjur ríkisins. 276. mál
  -> Tryggingastofnun ríkisins og Sjúkratryggingar Íslands. 265. mál
  -> umboðsmaður skuldara (gjaldtaka). 360. mál
  -> umgjörð ríkisfjármála (sérstök umræða). B-912. mál
  -> umræður um störf þingsins 11. maí (störf þingsins). B-927. mál
  -> umræður um störf þingsins 14. mars (störf þingsins). B-692. mál
  -> umræður um störf þingsins 16. maí (störf þingsins). B-951. mál
  -> umræður um störf þingsins 18. janúar (störf þingsins). B-410. mál
  -> uppgjör SpKef og Landsbankans (sérstök umræða). B-1154. mál
  -> úrskurðarnefndir. 819. mál
  -> útdeiling fjárframlaga frá erlendum aðilum. 186. mál
  -> útgjaldaáhrif reglugerða á sviði almannatrygginga. 627. mál
  -> útgjöld til hjúkrunarrýma hjá Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki. 328. mál
  -> varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat vegna eldgosa). 374. mál
  -> vegagerð á Vestfjarðavegi. 280. mál
  -> veiðigjald og forsendur fjárlaga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1054. mál
  -> verkefnasjóður skapandi greina og sviðslistir. 865. mál
  -> viðtaka fjárframlaga frá erlendum aðilum. 187. mál
  -> þak á hækkun verðtryggingar og lækkun vaxta. 695. mál