Niðurstöður efnisorðaleitar

rafmagn


140. þing
  -> afhendingaröryggi á rafmagni. 785. mál
  -> ákvörðun Alcoa um álver á Bakka – innkaup embættis ríkislögreglustjóra – bankamál (störf þingsins). B-68. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 67/2011 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginn (kröfur um visthönnun). 353. mál
  -> áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (rammaáætlun). 727. mál
  -> efnahagsleg áhrif af rekstri og arðsemi Landsvirkjunar til ársins 2035 (sérstök umræða). B-45. mál
  -> heildstæð orkustefna fyrir Ísland. 266. mál
  -> jöfnun húshitunarkostnaðar og flutningskostnaðar á raforku á landsvísu. 745. mál
  -> lagning raflína í jörð. 402. mál
  -> Landsvirkjun o.fl. (eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar). 318. mál
  -> mælingar á mengun frá virkjun og borholum Orkuveitu Reykjavíkur á Hellisheiði. 309. mál
  <- 140 orkumál
  -> orkusala og atvinnusköpun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-34. mál
  -> orkuskipti í samgöngum. 377. mál
  -> raforkulög (hækkun raforkueftirlitsgjalds). 305. mál
  -> raforkulög (virkjun í neðri hluta Þjórsár). 409. mál
  -> raforkumál á Vestfjörðum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-125. mál
  -> raforkumálefni. 233. mál
  -> rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á Íslandi. 30. mál
  -> styrking raflínu til Þórshafnar. 784. mál
  -> umræður um störf þingsins 15. febrúar (störf þingsins). B-523. mál
  -> umræður um störf þingsins 29. febrúar (störf þingsins). B-625. mál
  -> uppbygging í orkufrekum iðnaði (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-170. mál
  -> uppbygging orkufreks iðnaðar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-729. mál
  -> upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur). 728. mál
  -> útgáfa virkjanaleyfa. 491. mál
  -> virðisaukaskattur (undanþágur, endurgreiðslur o.fl.). 666. mál
  -> þróun raforkuverðs. 337. mál