Niðurstöður efnisorðaleitar

heilbrigðismál


140. þing
  -> aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir. 20. mál
  -> aukin fræðsla í skólum um skaðsemi áfengis. 67. mál
  -> ábyrgð og eftirlit hins opinbera gagnvart einkarekinni heilbrigðisþjónustu í ljósi sílikonpúða-málsins (sérstök umræða). B-488. mál
  -> brjóstastækkunaraðgerðir með PIP-sílikonpúðum. 496. mál
  -> bætt heilbrigðisþjónusta og heilbrigði ungs fólks. 680. mál
  -> eignarhald útlendinga í sjávarútvegi – orð fjármálaráðherra hjá BBC – aðgerðir NATO í Líbíu o.fl. (störf þingsins). B-65. mál
  -> fagleg úttekt á réttargeðdeildinni að Sogni í Ölfusi. 319. mál
  -> fíkniefnaneysla ungmenna og forvarnir. 295. mál
  -> fjárveitingar til heilbrigðisstofnana (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-555. mál
  -> frekari niðurskurður í velferðarmálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-140. mál
  -> fæðingardeildir. 246. mál
  -> happdrætti fyrir Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga (breyting á hlutatölu). 257. mál
  -> heilbrigðisstarfsmenn (heildarlög). 147. mál
  -> heilbrigðisþjónusta í heimabyggð. 120. mál
  -> heilsufarsmælingar í Skutulsfirði. 448. mál
  -> heilsugæsla í framhaldsskólum. 789. mál
  -> 140 heilsugæsla og læknisþjónusta
  -> heilsustefna. 620. mál
  -> hertar reglur um samskipti lyfjafyrirtækja og söluaðila lyfja við við lækna og aðra heilbrigðisstarf. 729. mál
  -> hitaeiningamerkingar á skyndibita. 24. mál
  -> hjúkrunarrými og lyfjakostnaður (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-570. mál
  -> hollusta skólamáltíða. 854. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki, o.fl., EES-reglur). 752. mál
  -> HPV-bólusetning. 235. mál
  -> hækkun kostnaðarhlutdeildar lífeyrisþega, öryrkja og barna vegna sjúkraþjálfunar. 628. mál
  -> hætta af kjarnorkuslysi í Sellafield. 497. mál
  -> innlend framleiðsla innrennslisvökva til notkunar í lækningaskyni. 146. mál
  -> íþróttalög (lyfjaeftirlit). 753. mál
  -> kjarnorkuendurvinnslustöðin í Sellafield. 754. mál
  -> kostnaður sjúklinga við heilbrigðisþjónustu og innheimtu. 219. mál
  -> kynheilbrigði ungs fólks. 451. mál
  -> landlæknir og lýðheilsa (eftirlit með heilbrigðisþjónustu). 679. mál
  -> líknardeildir. 115. mál
  -> lyfjalög (gildistaka ákvæðis um smásölu). 170. mál
  -> lyfjalög og lög um landlækni og lýðheilsu (ávísanaheimild). 652. mál
  -> lyfjaverð (sérstök umræða). B-670. mál
  -> 140 lýðheilsa
  -> lækningatæki (aukið eftirlit, skráning o.fl., EES-reglur). 829. mál
  -> læknir á Vopnafirði. 786. mál
  -> málefni aldraðra, heilbrigðisþjónusta, almannatryggingar og kosningar til Alþingis (sameining vistunarmatsnefnda). 307. mál
  -> málefni barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun. 794. mál
  -> náttúruvernd (akstur utan vega o.fl.). 225. mál
  -> neysla barna og unglinga á svokölluðum orkudrykkjum. 294. mál
  -> niðurskurður í heilbrigðis- og velferðarmálum (sérstök umræða). B-99. mál
  -> niðurskurður í heilbrigðismálum á Vesturlandi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-327. mál
  -> norræn aðgerðaáætlun um þjónustu við fólk með sjaldgæfa sjúkdóma. 259. mál
  -> nýtt hátæknisjúkrahús (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-651. mál
  -> orð þingmanns í umræðu um störf þingsins (um fundarstjórn). B-352. mál
  -> ósakhæfir fangar á Íslandi og aðbúnaður þeirra fyrr og nú (sérstök umræða). B-256. mál
  -> reglubundnar árlegar heimsóknir til eldri borgara í forvarnaskyni. 21. mál
  -> rekstur líknardeildar Landspítalans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1102. mál
  -> réttargeðdeildin á Sogni og uppbygging réttargeðdeildar (sérstök umræða). B-257. mál
  -> réttarstaða einstaklinga með kynáttunarvanda (heildarlög). 736. mál
  -> samkomulag um staðgöngumæðrun (tilkynningar forseta). B-348. mál
  -> samskipti lækna og framleiðenda lyfja og lækningatækja. 433. mál
  -> sjúklingar sem bíða eftir hjúkrunarrými (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-851. mál
  -> sjúkraflugvellir. 243. mál
  -> sjúkraflutningar. 438. mál
  -> sjúkratryggingar (samningar Sjúkratrygginga Íslands, frestun). 359. mál
  -> sjúkratryggingar og lyfjalög (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur). 256. mál
  -> skimun fyrir krabbameini. 671. mál
  -> skráning bótaskyldra atvinnusjúkdóma o.fl.. 796. mál
  -> skuldaúrvinnsla lánastofnana – tjón af manngerðum jarðskjálftum – aðgerðir í efnahagsmálum o.fl. (störf þingsins). B-74. mál
  -> skýrsla um stöðu barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1015. mál
  -> St. Jósefsspítali (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-104. mál
  -> staðgöngumæðrun (heimild til staðgöngumæðrunar). 4. mál
  -> stefna í geðverndarmálum. 434. mál
  -> sykurneysla barna og unglinga. 292. mál
  -> sýkingar á sjúkrahúsum. 100. mál
  -> tannskemmdir hjá börnum og unglingum. 293. mál
  -> tauga- og geðlyf. 323. mál
  -> tímasett áætlun um yfirfærslu heilsugæslunnar frá ríki til sveitarfélaga. 220. mál
  -> tóbaksreykingar við sjúkrastofnanir. 766. mál
  -> Tryggingastofnun ríkisins og Sjúkratryggingar Íslands. 265. mál
  -> tvær umræður um sama efni (um fundarstjórn). B-494. mál
  -> umræður um störf þingsins 1. nóvember (störf þingsins). B-115. mál
  -> umræður um störf þingsins 16. nóvember (störf þingsins). B-197. mál
  -> umræður um störf þingsins 2. nóvember (störf þingsins). B-116. mál
  -> umræður um störf þingsins 29. nóvember (störf þingsins). B-233. mál
  -> umræður um störf þingsins 6. desember (störf þingsins). B-281. mál
  -> umræður um störf þingsins 8. desember (störf þingsins). B-284. mál
  -> umræður um störf þingsins 9. nóvember (störf þingsins). B-147. mál
  -> ungmenni og vímuefnameðferð. 505. mál
  -> upplýsingar um sölu og neyslu áfengis. 261. mál
  -> útgjöld til hjúkrunarrýma hjá Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki. 328. mál
  <- 140 velferðarmál
  -> viðbrögð heilbrigðisyfirvalda vegna frétta um iðnaðarsílikon í brjóstapúðum (sérstök umræða). B-489. mál
  -> viðbrögð stjórnvalda við úttekt barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna. 521. mál
  -> viðbrögð við tilmælum Norðurlandaráðs varðandi mænuskaða. 495. mál
  -> virðisaukaskattur (smokkar). 390. mál
  -> vitundarvakning um mænuskaða. 494. mál
  -> þingsályktunartillaga um staðgöngumæðrun (um fundarstjórn). B-343. mál
  -> þjónusta við börn með geðræn vandamál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1101. mál
  -> þjónustusamningur við Reykjalund (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1169. mál
  -> þróun á notkun tauga- og geðlyfja meðal barna. 435. mál
  -> þróun þyngdar hjá börnum og unglingum. 291. mál
  -> ætlað samþykki við líffæragjafir. 476. mál