Niðurstöður efnisorðaleitar

eftirlit


140. þing
  -> ábending Ríkisendurskoðunar um skil, samþykkt og skráningu rekstraráætlana. 782. mál
  -> ábyrgð og eftirlit hins opinbera gagnvart einkarekinni heilbrigðisþjónustu í ljósi sílikonpúða-málsins (sérstök umræða). B-488. mál
  -> áfengislög (skýrara bann við auglýsingum). 136. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 161/2011 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (eftirlit með endurskoðendum). 570. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 19/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (eiginfjárkröfur og starfsmannastefna fjármálafyrirtækja). 609. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2012 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (opinber eftirlits- og viðurlagakerfi fyrir endurskoðendur). 612. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 78/2011 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (vátrygginga- og endurtryggingafyrirtæki). 621. mál
  -> búfjárhald (heildarlög). 746. mál
  -> bætt skattskil. 741. mál
  -> eðlilegir og heilbrigðir viðskiptahættir fjármálafyrirtækja. 578. mál
  -> efnalög (heildarlög, EES-reglur). 822. mál
  -> eftirlit Matvælastofnunar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-398. mál
  -> eftirlit með framkvæmd sameiningar grunnskóla í Grafarvogi. 775. mál
  -> eftirlit með símhlerunum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-139. mál
  -> eftirlit með skipum (hækkun gjaldskrár). 347. mál
  -> eftirlit ráðuneytisins með sveitarstjórnum. 414. mál
  -> eftirlit Ríkisendurskoðunar með kostnaði við ESB-umsókn Íslands. 205. mál
  -> endurskoðendur (prófnefnd, afturköllun starfsleyfis, EES-reglur o.fl.). 732. mál
  -> endurskoðun löggjafar o.fl.. 641. mál
  -> Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála (heildarlög). 272. mál
  -> fjarskipti og Póst- og fjarskiptastofnun (gjaldtaka). 362. mál
  -> fjölmiðlar (eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur). 599. mál
  -> forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu. 26. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afurðir svína). 662. mál
  -> frekari aðgerðir gegn svartri atvinnustarfsemi. 501. mál
  -> fréttir um brot hjá rannsakendum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1032. mál
  -> fyrirkomulag matvælaeftirlits (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-400. mál
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds). 370. mál
  -> hlutaskrá og safnreikningar (gagnsæi eignarhalds hlutafélaga). 111. mál
  -> innheimtulög (víðtækara eftirlit o.fl.). 705. mál
  -> landlæknir og lýðheilsa (eftirlit með heilbrigðisþjónustu). 679. mál
  -> landslénið .is og önnur íslensk höfuðlén (heildarlög). 268. mál
  -> loftferðir (flugvernd, neytendavernd, loftferðasamningar, EES-reglur o.fl.). 349. mál
  -> lækningatæki (aukið eftirlit, skráning o.fl., EES-reglur). 829. mál
  -> matvæli (tímabundið starfsleyfi). 61. mál
  -> matvæli (takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur). 138. mál
  -> matvæli (heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur). 387. mál
  -> neytendalán (heildarlög, EES-reglur). 704. mál
  -> raforkulög (hækkun raforkueftirlitsgjalds). 305. mál
  -> sala fasteigna og skipa (heildarlög). 701. mál
  -> samskipti lækna og framleiðenda lyfja og lækningatækja. 433. mál
  -> sauðfjárbú. 430. mál
  -> siglingalög (tryggingar skipaeigenda gegn sjóréttarkröfum, EES-reglur). 348. mál
  -> símhleranir. 275. mál
  -> skipan ferðamála (stjórnsýsla og aukið öryggi ferðamanna). 623. mál
  -> skiptileigusamningar fyrir afnot af húsnæði (heildarlög, EES-reglur). 737. mál
  -> skýrsla Ríkisendurskoðunar um eftirfylgni: Þjóðleikhúsið. 340. mál
  -> skýrsla Ríkisendurskoðunar um sjálfseignarstofnanir og sjóði sem starfa samkvæmt staðfestri skipulag. 781. mál
  -> staða dýralæknisþjónustu um land allt (sérstök umræða). B-418. mál
  -> stjórn fiskveiða (þjóðareign á nytjastofnum og nýtingarréttur). 408. mál
  -> stjórn fiskveiða (heildarlög). 657. mál
  -> Stjórnarráð Íslands (hljóðritanir ríkisstjórnarfunda). 381. mál
  -> umhverfisábyrgð (heildarlög, EES-reglur). 372. mál
  -> umræður um störf þingsins 18. janúar (störf þingsins). B-410. mál
  -> umræður um störf þingsins 2. maí (störf þingsins). B-877. mál
  -> umræður um störf þingsins 6. júní (störf þingsins). B-1087. mál
  -> upptaka gæðamerkisins broskarlinn. 677. mál
  -> útgáfa og meðferð rafeyris (heildarlög, EES-reglur). 708. mál
  -> velferð dýra (heildarlög). 747. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur). 706. mál
  -> viðbrögð eftirlitsstofnana og ráðuneytis við dómi Hæstaréttar um gjaldeyrislán (sérstök umræða). B-647. mál
  -> viðbrögð heilbrigðisyfirvalda vegna frétta um iðnaðarsílikon í brjóstapúðum (sérstök umræða). B-489. mál
  -> visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur). 710. mál
  -> ökutækjatrygging (heildarlög, EES-reglur). 733. mál