Niðurstöður efnisorðaleitar

upplýsingar og upplýsingatækni


140. þing
  -> 3. umr. um fjáraukalög og salan á Byr (um fundarstjórn). B-201. mál
  -> aðgangur almennings að hljóðupptökum Blindrabókasafns Íslands. 389. mál
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (raunverulegur eigandi, viðurkennd persónuskilríki o.fl., EES-reglur). 278. mál
  <- 140 atvinnuvegir
  -> Ábyrgðasjóður launa (staðfesta vinnuveitanda og miðlun upplýsinga, EES-reglur). 693. mál
  -> áhrif rafbókarinnar á skóla og menningu. 125. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 54/2010 um breytingar á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi á vinnustöðum, jafnrétti kynjanna). 352. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 97/2011 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn (rafrænar undirskriftir). 350. mál
  -> bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur). 702. mál
  -> breytingar á skattkerfi til að styrkja íslenskan hugverkaiðnað. 771. mál
  -> eftirlit Matvælastofnunar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-398. mál
  -> eftirlit með símhlerunum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-139. mál
  -> einkavæðing banka og fjármálafyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-477. mál
  -> Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála (heildarlög). 272. mál
  -> fjarskiptasjóður (framlenging líftíma o.fl.). 364. mál
  -> fjarskipti (gjaldtaka). 405. mál
  -> fjarskipti og Póst- og fjarskiptastofnun (gjaldtaka). 362. mál
  -> fjögurra ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011–2014. 343. mál
  -> fjölmiðlar (eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur). 599. mál
  -> forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu. 26. mál
  -> framkvæmdarvald og stjórnsýsla í héraði (heildarlög). 738. mál
  -> frumvarp um forvirkar rannsóknarheimildir (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-436. mál
  -> greiðsla skaðabóta til iðkenda Falun Gong. 664. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun samruna- og skiptingarreglna o.fl., EES-reglur). 191. mál
  -> hlutaskrá og safnreikningar (gagnsæi eignarhalds hlutafélaga). 111. mál
  <- 140 hugbúnaður
  -> innleiðing á stefnu NATO (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-167. mál
  -> kosningalög (meðferð upplýsinga og gagna í kjörfundarstofu). 469. mál
  -> landlæknir og lýðheilsa (eftirlit með heilbrigðisþjónustu). 679. mál
  -> landslénið .is og önnur íslensk höfuðlén (heildarlög). 268. mál
  -> loftslagsmál (heildarlög, EES-reglur). 751. mál
  -> matvæli (heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur). 387. mál
  -> málaskrá lögreglu. 593. mál
  -> málefni Farice (sérstök umræða). B-832. mál
  -> nauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtæki (málshöfðunarfrestur o.fl.). 716. mál
  -> netfærsla af nefndarfundi (um fundarstjórn). B-683. mál
  -> netfærsla af nefndarfundi (um fundarstjórn). B-698. mál
  -> neytendalán (heildarlög, EES-reglur). 704. mál
  -> ólöglegt niðurhal. 124. mál
  -> rafræn skattkort. 336. mál
  <- 140 rafræn upplýsingatækni og stjórnsýsla
  -> rafrænar undirskriftir (áreiðanlegur listi, EES-reglur). 707. mál
  -> rannsókn samgönguslysa (heildarlög). 688. mál
  -> ráðherraábyrgð (upplýsingar veittar á Alþingi). 86. mál
  -> símhleranir. 275. mál
  -> sjúkratryggingar og lyfjalög (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur). 256. mál
  -> skráning og mat fasteigna (gjaldtaka). 361. mál
  <- 140 stafræn tækni
  -> stjórn fiskveiða (þjóðareign á nytjastofnum og nýtingarréttur). 408. mál
  -> stjórn fiskveiða (heildarlög). 657. mál
  -> Stjórnarráð Íslands (hljóðritanir ríkisstjórnarfunda). 381. mál
  -> Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (lagasafn). 346. mál
  -> tólf ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011–2022. 342. mál
  <- 140 tölvutækni og tölvusamskipti
  -> umræður um störf þingsins 13. mars (störf þingsins). B-669. mál
  -> umræður um störf þingsins 15. febrúar (störf þingsins). B-523. mál
  -> umræður um störf þingsins 16. nóvember (störf þingsins). B-197. mál
  -> umræður um störf þingsins 18. janúar (störf þingsins). B-410. mál
  -> umræður um störf þingsins 31. maí (störf þingsins). B-1042. mál
  -> upplýsingalög (heildarlög). 366. mál
  -> upplýsingaréttur um umhverfismál (frumkvæðisskylda stjórnvalda). 59. mál
  -> varðveisla íslenskrar menningararfleifðar á stafrænu formi. 118. mál
  -> Vefmyndasafn Íslands. 121. mál
  -> Þjóðhagsstofa (heildarlög). 76. mál
  -> þjóðskrá og almannaskráning (gjaldtaka). 363. mál