Niðurstöður efnisorðaleitar

tilskipanir og reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins


140. þing
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (raunverulegur eigandi, viðurkennd persónuskilríki o.fl., EES-reglur). 278. mál
  -> Ábyrgðasjóður launa (staðfesta vinnuveitanda og miðlun upplýsinga, EES-reglur). 693. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 119/2010 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (flugeldavörur og sprengiefni). 537. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 120/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 573. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 121/2011 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (gæði andrúmslofts). 540. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 147/2009 um breytingu á XVIII. viðauka við EES-samninginn (jafnrétti kynja). 571. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 161/2011 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (eftirlit með endurskoðendum). 570. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 17/2011 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (bótaábyrgð slysa við farþegaflutninga á sjó). 572. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 19/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (eiginfjárkröfur og starfsmannastefna fjármálafyrirtækja). 609. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 20/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (lánshæfismatsfyrirtæki). 610. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2012 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (opinber eftirlits- og viðurlagakerfi fyrir endurskoðendur). 612. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 54/2010 um breytingar á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi á vinnustöðum, jafnrétti kynjanna). 352. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 65/2009 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (mengun af völdum skipa). 538. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 67/2011 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginn (kröfur um visthönnun). 353. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 76/2011 um breytingu á VI. viðauka við EES-samninginn (félagslegt öryggi). 583. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 78/2011 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (vátrygginga- og endurtryggingafyrirtæki). 621. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 83/2011 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginn (opinber innkaup). 351. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 85/2011 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (myndun og meðhöndlun úrgangs). 539. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 97/2011 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn (rafrænar undirskriftir). 350. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (losun gróðurhúsalofttegunda). 611. mál
  -> ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.). 700. mál
  -> efnalög (heildarlög, EES-reglur). 822. mál
  -> endurskoðendur (prófnefnd, afturköllun starfsleyfis, EES-reglur o.fl.). 732. mál
  -> fjölmiðlar (eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur). 599. mál
  -> hlutafélög (opinber hlutafélög, EES-reglur o.fl.). 703. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun samruna- og skiptingarreglna o.fl., EES-reglur). 191. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki, o.fl., EES-reglur). 752. mál
  -> íslenskir námsmenn í Svíþjóð og bætur almannatrygginga. 260. mál
  -> loftferðir (flugvernd, neytendavernd, loftferðasamningar, EES-reglur o.fl.). 349. mál
  -> loftslagsmál (heildarlög, EES-reglur). 751. mál
  -> lækningatæki (aukið eftirlit, skráning o.fl., EES-reglur). 829. mál
  -> löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (EES-reglur). 114. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, aukin matsskylda o.fl.). 598. mál
  -> matvæli (tímabundið starfsleyfi). 61. mál
  -> matvæli (takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur). 138. mál
  -> matvæli (heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur). 387. mál
  -> neytendalán (heildarlög, EES-reglur). 704. mál
  -> opinber innkaup (meðferð kærumála, EES-reglur). 685. mál
  -> rafrænar undirskriftir (áreiðanlegur listi, EES-reglur). 707. mál
  -> siglingalög (tryggingar skipaeigenda gegn sjóréttarkröfum, EES-reglur). 348. mál
  -> skiptileigusamningar fyrir afnot af húsnæði (heildarlög, EES-reglur). 737. mál
  -> skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (réttur til launa í veikindum, EES-reglur). 694. mál
  -> staða dýralæknisþjónustu um land allt (sérstök umræða). B-418. mál
  -> starfsmannaleigur (kjör starfsmanna, EES-reglur). 691. mál
  -> umhverfisábyrgð (heildarlög, EES-reglur). 372. mál
  -> upplýsingalög (heildarlög). 366. mál
  -> upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur). 728. mál
  -> útgáfa og meðferð rafeyris (heildarlög, EES-reglur). 708. mál
  -> útlendingar (vegabréfsáritanir, hælisleitendur og EES-reglur). 709. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur). 706. mál
  -> visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur). 710. mál
  -> vopn, sprengiefni og skoteldar (heildarlög, EES-reglur). 682. mál
  -> öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum (greiðslukerfi og verðbréfauppgjörskerfi, EES-reglur). 764. mál