Niðurstöður efnisorðaleitar

bankakreppan


140. þing
  -> aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins (sértæk skuldaaðlögun). 355. mál
  -> aðkoma ESB að dómsmáli um Icesave (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-786. mál
  -> aðkoma lífeyrissjóðanna að skuldaleiðréttingu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-962. mál
  -> aðskilnaður viðskiptabanka og fjárfestingarbanka. 632. mál
  -> afgreiðsla máls nr. 403 úr nefnd (um fundarstjórn). B-602. mál
  -> afskriftir af skuldum sjávarútvegsfyrirtækja. 54. mál
  -> afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra. 403. mál
  -> almenn hegningarlög (heimild til upptöku ólögmæts ávinnings). 137. mál
  -> almenn niðurfærsla á verðtryggðum fasteignaveðlánum heimila og afnám verðtryggingar. 580. mál
  -> ábyrgð á fjármálastofnunum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1130. mál
  -> áhrif lækkunar höfuðstóls húsnæðislána. 333. mál
  -> Bankasýsla ríkisins (brottfall laganna). 255. mál
  -> breytingar á lífeyrissjóðakerfinu. 564. mál
  -> dómur Hæstaréttar um gjaldeyrislán, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra (skýrsla ráðherra). B-553. mál
  -> eignir SpKef (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1128. mál
  -> endurreisn SpKef (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1131. mál
  -> fjárhagsleg endurskipulagning í rekstri bænda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-105. mál
  -> fjárhagsstaða heimilanna – málefni háskólanna – ráðning forstjóra Bankasýslunnar o.fl. (störf þingsins). B-47. mál
  -> fjármálafyrirtæki (varnarþing í riftunarmálum). 104. mál
  -> fréttir um brot hjá rannsakendum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1032. mál
  -> gjaldeyrishöft (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-176. mál
  -> gjaldeyrismál (hertar reglur um fjármagnsflutninga). 608. mál
  -> gjaldeyrismál (rýmkun heimilda o.fl.). 731. mál
  -> gjaldþrotaskipti (trygging fyrir greiðslu skiptakostnaðar). 391. mál
  -> greiðsluaðlögun einstaklinga (kærufrestur, breyting samnings). 698. mál
  -> heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. (afnám laganna). 536. mál
  -> heimspeki sem skyldufag í grunn- og framhaldsskóla. 185. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (lán til starfsmanna). 742. mál
  -> hlutaskrá og safnreikningar (gagnsæi eignarhalds hlutafélaga). 111. mál
  -> hugsanleg þátttaka þingmanna í búsáhaldabyltingunni (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-612. mál
  -> húsnæðismál (skuldalækkun og endurgreiðsla vaxta hjá Íbúðalánasjóði). 625. mál
  -> hæstaréttardómur um endurreikning gengistryggðra lána (um fundarstjórn). B-550. mál
  -> innstæður. 143. mál
  -> innstæður. 421. mál
  -> íbúðir sem Íbúðalánasjóður hefur yfirtekið. 244. mál
  -> kostnaður við almenna niðurfærslu lána (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1066. mál
  -> kröfur Hagsmunasamtaka heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-247. mál
  -> kynning á Icesave í ríkisstjórn (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-937. mál
  -> lánsveð (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-941. mál
  -> lánsveð og 110%-leiðin (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-103. mál
  -> leiðréttingar á höfuðstól íbúðalána og minna vægi verðtryggingar. 16. mál
  -> lækkun fasteignaskulda hjá Íbúðalánasjóði. 338. mál
  -> málshöfðun á hendur breska ríkinu fyrir viðeigandi dómstól vegna beitingar hryðjuverkalaga. 52. mál
  -> málshöfðun ESA á hendur Íslendingum vegna Icesave (tilkynning). B-334. mál
  -> málshöfðun gegn fyrrverandi fjármálaráðherra, Árna M. Mathiesen. 416. mál
  -> málshöfðun gegn fyrrverandi utanríkisráðherra, Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur. 417. mál
  -> málshöfðun gegn fyrrverandi viðskiptaráðherra, Björgvin G. Sigurðssyni. 418. mál
  -> málshöfðun og skaðabótakrafa á hendur breska ríkinu, NATO og ESB. 82. mál
  -> meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán). 320. mál
  -> nauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtæki (málshöfðunarfrestur o.fl.). 716. mál
  -> niðurfellingar af íbúðalánum. 475. mál
  -> niðurfellingar af íbúðalánum hjá Íbúðalánasjóði. 473. mál
  -> rannsókn á athöfnum þingmanna í tengslum við búsáhaldabyltinguna í janúar 2009. 51. mál
  -> rannsókn á einkavæðingu banka. 493. mál
  -> rannsókn á Icesave og einkavæðingu banka (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-510. mál
  -> rannsókn á starfsemi lífeyrissjóðanna frá 1997 til 2001. 522. mál
  -> ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum. 712. mál
  -> reglur um eignarhald í bönkum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-102. mál
  -> ríkisábyrgðir á bankainnstæðum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-175. mál
  -> ríkisstuðningur við innlánsstofnanir. 217. mál
  -> ríkisstuðningur við innlánsstofnanir. 426. mál
  -> samningar slitastjórnar Landsbanka Íslands og Nýja Landsbanka Íslands um útgáfu viðbótarskuldabréfs. 567. mál
  -> samningsveð (fasteignaveðlán - lyklafrumvarpið). 288. mál
  -> siðferðileg viðmið fyrir stjórnsýsluna. 824. mál
  -> skaðabótamál á hendur Bretum vegna beitingar hryðjuverkalaga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-32. mál
  -> skipun rannsóknarnefndar til að skoða starfshætti ráðuneyta og Seðlabanka Íslands. 535. mál
  -> skipun rannsóknarnefndar um starfsemi lífeyrissjóða. 811. mál
  -> skuldamál heimilanna og umboðsmaður skuldara (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1065. mál
  -> skuldastaða heimila og fyrirtækja (sérstök umræða). B-456. mál
  -> skuldastaða heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-126. mál
  -> skýrsla Hagfræðistofnunar Háskólans um afföll íbúðarlána og kostnað við niðurfærslu lána, munnleg skýrsla forsætisráðherra (skýrsla ráðherra). B-591. mál
  -> skýrsla um áhrif fjármálahrunsins á lífskjör þjóðarinnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-862. mál
  -> SpKef. 834. mál
  -> staða forsætisráðherra (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-462. mál
  -> staða heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-511. mál
  -> staða lífeyrissjóðanna, munnleg skýrsla fjármálaráðherra (skýrsla ráðherra). B-525. mál
  -> staðan í úrlausn skuldavanda heimilanna (sérstök umræða). B-859. mál
  -> tekjuskattur (skuldaeftirgjafir). 41. mál
  -> tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga). 584. mál
  -> umgjörð ríkisfjármála (sérstök umræða). B-912. mál
  -> umræða um skýrslu Hagfræðistofnunar HÍ (um fundarstjórn). B-469. mál
  -> umræður um störf þingsins 1. nóvember (störf þingsins). B-115. mál
  -> umræður um störf þingsins 13. mars (störf þingsins). B-669. mál
  -> umræður um störf þingsins 14. febrúar (störf þingsins). B-522. mál
  -> umræður um störf þingsins 15. febrúar (störf þingsins). B-523. mál
  -> umræður um störf þingsins 16. desember (störf þingsins). B-346. mál
  -> umræður um störf þingsins 2. maí (störf þingsins). B-877. mál
  -> umræður um störf þingsins 2. nóvember (störf þingsins). B-116. mál
  -> umræður um störf þingsins 21. mars (störf þingsins). B-715. mál
  -> umræður um störf þingsins 25. janúar (störf þingsins). B-449. mál
  -> umræður um störf þingsins 3. febrúar (störf þingsins). B-500. mál
  -> umræður um störf þingsins 5. júní (störf þingsins). B-1077. mál
  -> uppgjör gengistryggðra lána einstaklinga. 11. mál
  -> uppgjör gengistryggðra lána fyrirtækja. 18. mál
  -> uppgjör SpKef og Landsbankans (sérstök umræða). B-1154. mál
  -> uppskipting eigna gömlu bankanna. 208. mál
  -> úrlausn mála hjá umboðsmanni skuldara. 126. mál
  -> úrræði fyrir fólk í greiðsluvanda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-762. mál
  -> útgreiðsla til Icesave-kröfuhafa (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-294. mál
  -> úttekt á álitsgerðum matsfyrirtækja um lánshæfi íslenskra aðila. 35. mál
  -> úttekt á neytendavernd á fjármálamarkaði. 12. mál
  -> vextir og verðtrygging (endurútreikningur verðtryggðra lána). 9. mál
  -> viðbrögð forsvarsmanna Lýsingar við tilmælum um afskriftir. 215. mál
  -> viðbrögð forsvarsmanna Lýsingar við tilmælum um afskriftir. 422. mál
  -> virðisaukaskattur (barnaföt o.fl.). 490. mál
  -> yfirfærsla lánasamninga frá gömlu fjármálafyrirtækjunum. 64. mál
  -> þriðja skýrsla eftirlitsnefndar um sértæka skuldaaðlögun (sérstök umræða). B-242. mál
  -> þýðing skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis á ensku. 194. mál