Niðurstöður efnisorðaleitar

bankar, sparisjóðir og fjármálafyrirtæki


140. þing
  -> 3. umr. um fjáraukalög og salan á Byr (um fundarstjórn). B-201. mál
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (raunverulegur eigandi, viðurkennd persónuskilríki o.fl., EES-reglur). 278. mál
  -> aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins (sértæk skuldaaðlögun). 355. mál
  -> aðkoma lífeyrissjóðanna að skuldaleiðréttingu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-962. mál
  -> aðskilnaður viðskiptabanka og fjárfestingarbanka. 632. mál
  -> afnám verðtryggingar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-514. mál
  -> afskriftir af skuldum sjávarútvegsfyrirtækja. 54. mál
  -> afskriftir og afkoma bankanna (sérstök umræða). B-66. mál
  -> almenn niðurfærsla á verðtryggðum fasteignaveðlánum heimila og afnám verðtryggingar. 580. mál
  -> ábyrgð á fjármálastofnunum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1130. mál
  -> áhrif dóma um gengistryggð lán. 590. mál
  -> áhrif lækkunar höfuðstóls húsnæðislána. 333. mál
  -> áhrif ólögmætis gengistryggingar erlendra lána til fyrirtækja í bankakerfinu. 582. mál
  -> áhrif ólögmætis gengistryggingar erlendra lána til heimila í bankakerfinu. 581. mál
  -> ákvörðun Alcoa um álver á Bakka – innkaup embættis ríkislögreglustjóra – bankamál (störf þingsins). B-68. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 19/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (eiginfjárkröfur og starfsmannastefna fjármálafyrirtækja). 609. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 20/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (lánshæfismatsfyrirtæki). 610. mál
  -> Bankasýsla ríkisins (brottfall laganna). 255. mál
  -> beiðni um sérstaka umræðu um sparisjóði (um fundarstjórn). B-165. mál
  -> Byggðastofnun (takmörkun kæruheimildar). 302. mál
  -> dómur Hæstaréttar um gjaldeyrislán, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra (skýrsla ráðherra). B-553. mál
  -> eðlilegir og heilbrigðir viðskiptahættir fjármálafyrirtækja. 578. mál
  -> eftirlitsnefnd um framkvæmd skuldaaðlögunar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-898. mál
  -> eigendastefna Landsbankans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1052. mál
  -> eignarhald á bifreiðum og tækjum. 586. mál
  -> eignarhald á bönkunum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-557. mál
  -> eignarhald útlendinga í sjávarútvegi – orð fjármálaráðherra hjá BBC – aðgerðir NATO í Líbíu o.fl. (störf þingsins). B-65. mál
  -> eignir SpKef (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1128. mál
  -> einkavæðing banka og fjármálafyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-477. mál
  -> endurreisn SpKef (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1131. mál
  -> endurútreikningur gengistryggðra lána (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-566. mál
  -> endurútreikningur lána og nauðungarsölur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-569. mál
  -> erlend lán hjá Byggðastofnun. 595. mál
  -> fjárhagsleg endurskipulagning í rekstri bænda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-105. mál
  -> fjárhæð lána heimila vegna íbúðarhúsnæðis í eigu banka og lífeyrissjóða. 413. mál
  -> fjárhæð lána heimila vegna íbúðarhúsnæðis í eigu Íbúðalánasjóðs, lífeyrissjóða og banka. 410. mál
  <- 140 fjármál
  -> fjármálafyrirtæki (varnarþing í riftunarmálum). 104. mál
  -> fjármálafyrirtæki (sparisjóðir). 762. mál
  -> fjársýsluskattur (heildarlög). 193. mál
  -> framtíð sparisjóðakerfisins (sérstök umræða). B-189. mál
  -> framtíðarskipan fjármálakerfisins. 778. mál
  -> fréttir um brot hjá rannsakendum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1032. mál
  -> fækkun sparisjóða (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-57. mál
  -> gjaldeyrismál (hertar reglur um fjármagnsflutninga). 608. mál
  -> gjaldeyrismál (rýmkun heimilda o.fl.). 731. mál
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds). 370. mál
  -> greiðsluaðlögun einstaklinga (kærufrestur, breyting samnings). 698. mál
  -> gögn um endurútreikning lána. 312. mál
  -> gögn um endurútreikning lána. 423. mál
  -> heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. (afnám laganna). 536. mál
  -> hlutaskrá og safnreikningar (gagnsæi eignarhalds hlutafélaga). 111. mál
  -> hlutfall þinglýstra lána á íbúðarhúsnæði. 858. mál
  -> húsnæðismál. 518. mál
  -> húsnæðismál. 560. mál
  -> húsnæðismál (skuldalækkun og endurgreiðsla vaxta hjá Íbúðalánasjóði). 625. mál
  -> húsnæðismál (Íbúðalánasjóður, EES-reglur). 734. mál
  -> hæstaréttardómur um endurreikning gengistryggðra lána (um fundarstjórn). B-550. mál
  -> innheimtuaðgerðir fjármálafyrirtækja og sýslumanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-595. mál
  -> innheimtulög (vörslusviptingar innheimtuaðila). 779. mál
  -> innlán heimila og fjármagnstekjur. 720. mál
  -> innlánstryggingakerfi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-33. mál
  -> innstæður. 143. mál
  -> innstæður. 421. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (frestun á greiðslu gjalds). 569. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (innheimta iðgjalds). 763. mál
  -> íbúðir í eigu banka og lífeyrissjóða. 544. mál
  -> íbúðir í eigu Íbúðalánasjóðs. 772. mál
  -> íbúðir í eigu Íbúðalánasjóðs, banka og lífeyrissjóða. 515. mál
  -> íbúðir sem Íbúðalánasjóður hefur yfirtekið. 244. mál
 >> 140 kosning aðalmanns í bankaráð Seðlabanka Íslands
  -> kostnaður við almenna niðurfærslu lána (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1066. mál
  -> launagreiðslur til stjórnenda banka, skilanefnda og slitastjórna. 103. mál
  -> 140 Lánasjóður íslenskra námsmanna
  -> lánsveð (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-941. mál
  -> lánsveð og 110%-leiðin (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-103. mál
  -> leiðréttingar á höfuðstól íbúðalána og minna vægi verðtryggingar. 16. mál
  -> lokun útibúa Landsbankans á landsbyggðinni (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1051. mál
  -> lækkun fasteignaskulda hjá Íbúðalánasjóði. 338. mál
  -> lög um ólögmæti gengistryggðra lána (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-54. mál
  -> málefni Íbúðalánasjóðs (sérstök umræða). B-911. mál
  -> meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán). 320. mál
  -> nauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtæki (málshöfðunarfrestur o.fl.). 716. mál
  -> neytendalán (heildarlög, EES-reglur). 704. mál
  -> neytendavernd á fjármálamarkaði (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-984. mál
  -> niðurfellingar af íbúðalánum. 475. mál
  -> niðurfellingar af íbúðalánum hjá Íbúðalánasjóði. 473. mál
  -> óhreyfðir innlánsreikningar. 477. mál
  -> rannsókn á einkavæðingu banka. 493. mál
  -> rannsókn á Icesave og einkavæðingu banka (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-510. mál
  -> raunvextir á innlánum í bankakerfinu. 218. mál
  -> reglur um ársreikninga og hlutafélög (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-58. mál
  -> reglur um eignarhald í bönkum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-102. mál
  -> ríkisábyrgðir á bankainnstæðum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-175. mál
  -> ríkisstuðningur við innlánsstofnanir. 217. mál
  -> ríkisstuðningur við innlánsstofnanir. 426. mál
  -> sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum (söluheimild og reglur um söluferli). 684. mál
  -> salan á Byr og SpKef (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-80. mál
  -> samningar slitastjórnar Landsbanka Íslands og Nýja Landsbanka Íslands um útgáfu viðbótarskuldabréfs. 567. mál
  -> samningar um sölu Byrs (um fundarstjórn). B-202. mál
  -> samningar um sölu sparisjóðanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-209. mál
  -> samningsveð (fasteignaveðlán - lyklafrumvarpið). 288. mál
  -> samþjöppun á fjármálamarkaði (sérstök umræða). B-1079. mál
  -> sérstök lög um fasteignalán. 788. mál
  -> skattlagning neikvæðra vaxta (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-733. mál
  -> skert þjónusta við landsbyggðina (sérstök umræða). B-1078. mál
  -> skuldamál heimilanna og málefni Fjármálaeftirlitsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-567. mál
  -> skuldastaða heimila og fyrirtækja (sérstök umræða). B-456. mál
  -> skuldastaða heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-126. mál
  -> skuldaúrvinnsla lánastofnana – tjón af manngerðum jarðskjálftum – aðgerðir í efnahagsmálum o.fl. (störf þingsins). B-74. mál
  -> skuldaúrvinnsla lítilla og meðalstórra fyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-101. mál
  -> skýrsla Hagfræðistofnunar Háskólans um afföll íbúðarlána og kostnað við niðurfærslu lána, munnleg skýrsla forsætisráðherra (skýrsla ráðherra). B-591. mál
  -> sókn í atvinnumálum. 10. mál
  -> SpKef. 834. mál
  -> staða einstaklinga með lánsveð. 594. mál
  -> staða einstaklinga og fjölskyldna með tilliti til húsnæðisskulda og annarra skulda. 757. mál
  -> staða heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-511. mál
  -> staðan í úrlausn skuldavanda heimilanna (sérstök umræða). B-859. mál
  -> stöðugleiki í efnahagsmálum. 5. mál
  -> svokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðar. 48. mál
  -> svokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðar. 189. mál
  -> svokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðar. 419. mál
  -> tap ríkissjóðs vegna fjármálafyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1129. mál
  -> tekjuskattur (skuldaeftirgjafir). 41. mál
  -> tekjuskattur (húsnæðissparnaður). 507. mál
  -> umboðsmaður skuldara (gjaldtaka). 360. mál
  -> umboðsmaður skuldara (gjaldskyldir aðilar). 576. mál
  -> ummæli um "óhreint fé" í bankakerfinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-168. mál
  -> umræða um skýrslu Hagfræðistofnunar HÍ (um fundarstjórn). B-469. mál
  -> umræða um sparisjóði (um fundarstjórn). B-164. mál
  -> umræður um störf þingsins 1. nóvember (störf þingsins). B-115. mál
  -> umræður um störf þingsins 12. júní (störf þingsins). B-1143. mál
  -> umræður um störf þingsins 15. júní (störf þingsins). B-1180. mál
  -> umræður um störf þingsins 18. janúar (störf þingsins). B-410. mál
  -> umræður um störf þingsins 2. desember (störf þingsins). B-255. mál
  -> umræður um störf þingsins 2. nóvember (störf þingsins). B-116. mál
  -> umræður um störf þingsins 21. mars (störf þingsins). B-715. mál
  -> umræður um störf þingsins 22. febrúar (störf þingsins). B-581. mál
  -> umræður um störf þingsins 25. apríl (störf þingsins). B-831. mál
  -> umræður um störf þingsins 25. janúar (störf þingsins). B-449. mál
  -> umræður um störf þingsins 28. mars (störf þingsins). B-744. mál
  -> umræður um störf þingsins 29. febrúar (störf þingsins). B-625. mál
  -> umræður um störf þingsins 29. nóvember (störf þingsins). B-233. mál
  -> umræður um störf þingsins 3. febrúar (störf þingsins). B-500. mál
  -> umræður um störf þingsins 31. janúar (störf þingsins). B-473. mál
  -> uppgjör gengistryggðra lána (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-609. mál
  -> uppgjör gengistryggðra lána einstaklinga. 11. mál
  -> uppgjör gengistryggðra lána fyrirtækja. 18. mál
  -> uppgjör SpKef og Landsbankans (sérstök umræða). B-1154. mál
  -> uppskipting eigna gömlu bankanna. 208. mál
  -> upptaka Tobin-skatts. 119. mál
  -> úrvinnsla skuldamála heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-638. mál
  -> útgáfa og meðferð rafeyris (heildarlög, EES-reglur). 708. mál
  -> úttekt á álitsgerðum matsfyrirtækja um lánshæfi íslenskra aðila. 35. mál
  -> úttekt á neytendavernd á fjármálamarkaði. 12. mál
  -> veiðigjald og eignir Landsbankans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1053. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur). 706. mál
  -> verðtryggð lán íslenskra heimila og fyrirtækja. 455. mál
  -> verðtryggð lán Landsbankans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-639. mál
  -> verðtryggð lán Landsbankans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-760. mál
  -> verklagsreglur við vörslusviptingar. 492. mál
  -> vextir og verðtrygging (endurútreikningur verðtryggðra lána). 9. mál
  -> vextir og verðtrygging (hámark vaxta). 96. mál
  -> viðbrögð eftirlitsstofnana og ráðuneytis við dómi Hæstaréttar um gjaldeyrislán (sérstök umræða). B-647. mál
  -> viðbrögð forsvarsmanna Lýsingar við tilmælum um afskriftir. 215. mál
  -> vörslusviptingar fjármálafyrirtækja á bifreiðum. 311. mál
  -> yfirfærsla lánasamninga frá gömlu fjármálafyrirtækjunum. 64. mál
  -> þak á hækkun verðtryggingar og lækkun vaxta. 695. mál
  -> þriðja skýrsla eftirlitsnefndar um sértæka skuldaaðlögun (sérstök umræða). B-242. mál
  -> þróun innlána einstaklinga í fjármálastofnunum. 489. mál
  -> öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum (greiðslukerfi og verðbréfauppgjörskerfi, EES-reglur). 764. mál