Niðurstöður efnisorðaleitar

lánamál


140. þing
  -> aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins (sértæk skuldaaðlögun). 355. mál
  -> aðkoma lífeyrissjóðanna að skuldaleiðréttingu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-962. mál
  -> afnám verðtryggingar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-514. mál
  -> afskriftir af skuldum sjávarútvegsfyrirtækja. 54. mál
  -> afskriftir og afkoma bankanna (sérstök umræða). B-66. mál
  -> almenn niðurfærsla á verðtryggðum fasteignaveðlánum heimila og afnám verðtryggingar. 580. mál
  -> áhrif dóma um gengistryggð lán. 590. mál
  -> áhrif lækkunar höfuðstóls húsnæðislána. 333. mál
  -> áhrif ólögmætis gengistryggingar erlendra lána til fyrirtækja í bankakerfinu. 582. mál
  -> áhrif ólögmætis gengistryggingar erlendra lána til heimila í bankakerfinu. 581. mál
  -> Byggðastofnun (takmörkun kæruheimildar). 302. mál
  -> dómur Hæstaréttar um gjaldeyrislán, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra (skýrsla ráðherra). B-553. mál
  -> eignarhald á bifreiðum og tækjum. 586. mál
  -> endurútreikningur lána og nauðungarsölur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-569. mál
  -> erlend lán hjá Byggðastofnun. 595. mál
  -> fjárhagsleg endurskipulagning í rekstri bænda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-105. mál
  -> fjárhagsstaða heimilanna – málefni háskólanna – ráðning forstjóra Bankasýslunnar o.fl. (störf þingsins). B-47. mál
  -> fjárhæð lána heimila vegna íbúðarhúsnæðis í eigu banka og lífeyrissjóða. 413. mál
  -> fjárhæð lána heimila vegna íbúðarhúsnæðis í eigu Íbúðalánasjóðs, lífeyrissjóða og banka. 410. mál
  -> fjárhæð vaxtabóta og sérstakra vaxtaniðurgreiðslna. 411. mál
  <- 140 fjármál
  -> forgangsröðun ríkisstjórnarinnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1014. mál
  -> greiðsluaðlögun einstaklinga (kærufrestur, breyting samnings). 698. mál
  -> gögn um endurútreikning lána. 312. mál
  -> gögn um endurútreikning lána. 423. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (lán til starfsmanna). 742. mál
  -> hlutfall þinglýstra lána á íbúðarhúsnæði. 858. mál
  -> húsnæðismál (skuldalækkun og endurgreiðsla vaxta hjá Íbúðalánasjóði). 625. mál
  -> húsnæðismál (Íbúðalánasjóður, EES-reglur). 734. mál
  -> hæstaréttardómur um endurreikning gengistryggðra lána (um fundarstjórn). B-550. mál
  -> innheimtuaðgerðir fjármálafyrirtækja og sýslumanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-595. mál
  -> innheimtulög (vörslusviptingar innheimtuaðila). 779. mál
  -> íbúðir í eigu Íbúðalánasjóðs. 772. mál
  -> kostnaður við almenna niðurfærslu lána (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1066. mál
  -> kröfur Hagsmunasamtaka heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-247. mál
  -> Landsvirkjun o.fl. (eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar). 318. mál
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla lána og niðurfelling). 38. mál
  -> lánsveð (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-941. mál
  -> lánsveð og 110%-leiðin (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-103. mál
  -> leiðrétting fasteignalána hjá Íbúðalánasjóði. 282. mál
  -> leiðréttingar á höfuðstól íbúðalána og minna vægi verðtryggingar. 16. mál
  -> lífeyrissjóðirnir og skuldir heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-982. mál
  -> lækkun fasteignaskulda hjá Íbúðalánasjóði. 338. mál
  -> lög um ólögmæti gengistryggðra lána (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-54. mál
  -> meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán). 320. mál
  -> neytendalán (heildarlög, EES-reglur). 704. mál
  -> niðurfellingar af íbúðalánum. 475. mál
  -> niðurfellingar af íbúðalánum hjá Íbúðalánasjóði. 473. mál
  -> Norðfjarðargöng. 813. mál
  -> ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum. 712. mál
  -> samningsveð (fasteignaveðlán - lyklafrumvarpið). 288. mál
  -> sérstök lög um fasteignalán. 788. mál
  -> skuldamál heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-610. mál
  -> skuldamál heimilanna og málefni Fjármálaeftirlitsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-567. mál
  -> skuldamál heimilanna og umboðsmaður skuldara (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1065. mál
  -> skuldastaða heimila og fyrirtækja (sérstök umræða). B-456. mál
  -> skuldastaða heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-126. mál
  -> skuldaúrvinnsla lánastofnana – tjón af manngerðum jarðskjálftum – aðgerðir í efnahagsmálum o.fl. (störf þingsins). B-74. mál
  -> skuldaúrvinnsla lítilla og meðalstórra fyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-101. mál
  -> skuldavandi heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-914. mál
  -> skuldir sveitarfélaga og endurfjármögnun. 502. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda (sérstakt gjald í ríkissjóð o.fl.). 368. mál
  -> skýrsla Hagfræðistofnunar Háskólans um afföll íbúðarlána og kostnað við niðurfærslu lána, munnleg skýrsla forsætisráðherra (skýrsla ráðherra). B-591. mál
  -> staða einstaklinga með lánsveð. 594. mál
  -> staða einstaklinga og fjölskyldna með tilliti til húsnæðisskulda og annarra skulda. 757. mál
  -> staða heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-511. mál
  -> staðan í úrlausn skuldavanda heimilanna (sérstök umræða). B-859. mál
  -> stimpilgjald (afnám stimpilgjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði). 44. mál
  -> stimpilgjald (framlenging gildistíma). 301. mál
  -> stimpilgjald (afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði). 415. mál
  -> stöðugleiki í efnahagsmálum. 5. mál
  -> svokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðar. 48. mál
  -> svokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðar. 189. mál
  -> svokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðar. 419. mál
  -> tekjuskattur (skuldaeftirgjafir). 41. mál
  -> umræða um skýrslu Hagfræðistofnunar HÍ (um fundarstjórn). B-469. mál
  -> umræður um störf þingsins 1. febrúar (störf þingsins). B-498. mál
  -> umræður um störf þingsins 1. nóvember (störf þingsins). B-115. mál
  -> umræður um störf þingsins 11. maí (störf þingsins). B-927. mál
  -> umræður um störf þingsins 14. febrúar (störf þingsins). B-522. mál
  -> umræður um störf þingsins 14. mars (störf þingsins). B-692. mál
  -> umræður um störf þingsins 15. nóvember (störf þingsins). B-187. mál
  -> umræður um störf þingsins 16. nóvember (störf þingsins). B-197. mál
  -> umræður um störf þingsins 18. apríl (störf þingsins). B-778. mál
  -> umræður um störf þingsins 2. nóvember (störf þingsins). B-116. mál
  -> umræður um störf þingsins 21. mars (störf þingsins). B-715. mál
  -> umræður um störf þingsins 22. febrúar (störf þingsins). B-581. mál
  -> umræður um störf þingsins 25. apríl (störf þingsins). B-831. mál
  -> umræður um störf þingsins 25. janúar (störf þingsins). B-449. mál
  -> umræður um störf þingsins 28. mars (störf þingsins). B-744. mál
  -> umræður um störf þingsins 29. febrúar (störf þingsins). B-625. mál
  -> umræður um störf þingsins 31. janúar (störf þingsins). B-473. mál
  -> umræður um störf þingsins 5. júní (störf þingsins). B-1077. mál
  -> umræður um störf þingsins 9. nóvember (störf þingsins). B-147. mál
  -> uppgjör gengistryggðra lána (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-609. mál
  -> uppgjör gengistryggðra lána einstaklinga. 11. mál
  -> uppgjör gengistryggðra lána fyrirtækja. 18. mál
  -> upplýsingar á heimasíðu ráðuneytis (um fundarstjórn). B-110. mál
  -> uppskipting eigna gömlu bankanna. 208. mál
  -> úrlausn mála hjá umboðsmanni skuldara. 126. mál
  -> úrræði fyrir fólk í greiðsluvanda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-762. mál
  -> úrvinnsla skuldamála heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-638. mál
  -> úttekt á álitsgerðum matsfyrirtækja um lánshæfi íslenskra aðila. 35. mál
  -> veiðigjald og eignir Landsbankans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1053. mál
  -> verðtryggð lán íslenskra heimila og fyrirtækja. 455. mál
  -> verðtryggð lán Landsbankans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-639. mál
  -> verðtryggð lán Landsbankans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-760. mál
  -> verklagsreglur við vörslusviptingar. 492. mál
  -> vextir og verðtrygging (endurútreikningur verðtryggðra lána). 9. mál
  -> vextir og verðtrygging (hámark vaxta). 96. mál
  -> viðbrögð eftirlitsstofnana og ráðuneytis við dómi Hæstaréttar um gjaldeyrislán (sérstök umræða). B-647. mál
  -> viðbrögð forsvarsmanna Lýsingar við tilmælum um afskriftir. 215. mál
  -> viðbrögð forsvarsmanna Lýsingar við tilmælum um afskriftir. 422. mál
  -> vörslusviptingar fjármálafyrirtækja á bifreiðum. 311. mál
  -> yfirfærsla lánasamninga frá gömlu fjármálafyrirtækjunum. 64. mál
  -> þak á hækkun verðtryggingar og lækkun vaxta. 695. mál
  -> þriðja skýrsla eftirlitsnefndar um sértæka skuldaaðlögun (sérstök umræða). B-242. mál