Niðurstöður efnisorðaleitar

verslun, viðskipti


140. þing
  -> aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir. 20. mál
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (raunverulegur eigandi, viðurkennd persónuskilríki o.fl., EES-reglur). 278. mál
  -> aðgerðir til að efla og auðvelda póstverslun. 562. mál
  -> afskriftir og afkoma bankanna (sérstök umræða). B-66. mál
  <- 140 atvinnuvegir
  -> áfengislög (skýrara bann við auglýsingum). 136. mál
  -> áhrif banns við formerkingum á verðlag. 445. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 119/2010 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (flugeldavörur og sprengiefni). 537. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 120/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 573. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 147/2009 um breytingu á XVIII. viðauka við EES-samninginn (jafnrétti kynja). 571. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 19/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (eiginfjárkröfur og starfsmannastefna fjármálafyrirtækja). 609. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2012 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (opinber eftirlits- og viðurlagakerfi fyrir endurskoðendur). 612. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 67/2011 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginn (kröfur um visthönnun). 353. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 78/2011 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (vátrygginga- og endurtryggingafyrirtæki). 621. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 83/2011 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginn (opinber innkaup). 351. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (losun gróðurhúsalofttegunda). 611. mál
  -> ávöxtunarkrafa lífeyrissjóða. 330. mál
  -> ávöxtunarkrafa lífeyrissjóða. 331. mál
  -> ávöxtunarkrafa lífeyrissjóða. 424. mál
  -> bann við innflutningi á hráu kjöti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-850. mál
  -> bann við innflutningi á hráu kjöti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-901. mál
  -> bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur). 702. mál
  -> efling útflutnings á íslenskri tónlist. 791. mál
  -> efnalög (heildarlög, EES-reglur). 822. mál
  -> eigendastefna Landsbankans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1052. mál
  -> eignarhald á 365 fjölmiðlasamsteypunni (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1034. mál
  -> eignarhald á bönkunum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-557. mál
  -> eignarhald ríkisins á fyrirtækjum. 322. mál
  -> eignarhald ríkisins á fyrirtækjum. 427. mál
  -> einkavæðing banka og fjármálafyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-477. mál
  -> endurskoðendur (prófnefnd, afturköllun starfsleyfis, EES-reglur o.fl.). 732. mál
  -> fjárfestingaráætlun fyrir Ísland 2013–2015, munnleg skýrsla forsætisráðherra (skýrsla ráðherra). B-1005. mál
  -> fjármálafyrirtæki (sparisjóðir). 762. mál
  -> fjármálalæsi. 153. mál
  -> fjármálalæsi. 155. mál
  -> fjöldi kaupsamninga um fasteignir. 55. mál
  -> fjölmiðlar (eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur). 599. mál
  -> flugvildarpunktar. 519. mál
  -> fólksflutningar og farmflutningar á landi (einkaleyfi). 192. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara). 33. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta). 508. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Svartfjallalands og landbúnaðarsamningur Íslands og Svartfjallalands. 605. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Hong Kong, Kína, samningur sömu aðila um vinnumál o.fl.. 603. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa o.fl.. 604. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2011. 558. mál
  -> fyrirætlaðar viðskiptaþvinganir ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-821. mál
  -> fæðuöryggismál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-84. mál
  -> gjaldeyrismál (hertar reglur um fjármagnsflutninga). 608. mál
  -> gjaldeyrismál (rýmkun heimilda o.fl.). 731. mál
  -> gjaldeyristekjur af íslenska hestinum. 853. mál
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds). 370. mál
  -> gögn um endurútreikning lána. 423. mál
  -> happdrætti fyrir Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga (breyting á hlutatölu). 257. mál
  -> hertar reglur um samskipti lyfjafyrirtækja og söluaðila lyfja við við lækna og aðra heilbrigðisstarf. 729. mál
  -> hitaeiningamerkingar á skyndibita. 24. mál
  -> hlutafélög (opinber hlutafélög, EES-reglur o.fl.). 703. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun samruna- og skiptingarreglna o.fl., EES-reglur). 191. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (lán til starfsmanna). 742. mál
  -> hlutaskrá og safnreikningar (gagnsæi eignarhalds hlutafélaga). 111. mál
  -> hugsanlegt brotthvarf Grikkja úr evrusamstarfinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-980. mál
  -> innflutningur aflandskróna frá því að gjaldeyrishöft voru sett á. 133. mál
  -> innflutningur íbúa vestnorrænu landanna á matvöru. 197. mál
  -> innheimtulaun. 826. mál
  -> innheimtulög (víðtækara eftirlit o.fl.). 705. mál
  -> jöfnun húshitunarkostnaðar og flutningskostnaðar á raforku á landsvísu. 745. mál
  -> kennitöluflakk. 140. mál
  -> kennitöluflakk. 420. mál
  -> landflutningalög (flutningsgjald). 303. mál
  -> landslénið .is og önnur íslensk höfuðlén (heildarlög). 268. mál
  -> lyfjaverð (sérstök umræða). B-670. mál
  -> lækningatæki (aukið eftirlit, skráning o.fl., EES-reglur). 829. mál
  -> lög og reglur um erlendar fjárfestingar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-274. mál
  -> lögmæti breytinga á verðtollum búvara. 117. mál
  -> markaðsverkefnið ,,Ísland – allt árið``. 437. mál
  -> matvæli (heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur). 387. mál
  -> matvæli (reglugerð um merkingu matvæla). 488. mál
  -> málshöfðun á hendur breska ríkinu fyrir viðeigandi dómstól vegna beitingar hryðjuverkalaga. 52. mál
  -> málshöfðun og skaðabótakrafa á hendur breska ríkinu, NATO og ESB. 82. mál
  -> neytendavernd á fjármálamarkaði (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-984. mál
  -> norræna hollustumerkið Skráargatið. 22. mál
  -> opinber innkaup (meðferð kærumála, EES-reglur). 685. mál
  -> opinber innkaup og verndaðir vinnustaðir. 281. mál
  -> póstverslun. 168. mál
  -> rannsókn á einkavæðingu banka. 493. mál
  -> ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð (lækkun olíugjalds og vörugjalds). 559. mál
  -> refsiaðgerðir ESB vegna makrílveiða Íslendinga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-331. mál
  -> reglur um ársreikninga og hlutafélög (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-58. mál
  -> reglur um eignarhald í bönkum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-102. mál
  -> reglur um skilaskyldu á ferskum matvörum. 34. mál
  -> sala fasteigna og skipa (heildarlög). 701. mál
  -> sala fasteigna, fyrirtækja og skipa. 837. mál
  -> sala hlutafjár og hlutafjárlög (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-210. mál
  -> samanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsins. 94. mál
  -> samþjöppun á fjármálamarkaði (sérstök umræða). B-1079. mál
  -> sjúkratryggingar (samningar Sjúkratrygginga Íslands, frestun). 359. mál
  -> skaðabótamál á hendur Bretum vegna beitingar hryðjuverkalaga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-32. mál
  -> skert þjónusta við landsbyggðina (sérstök umræða). B-1078. mál
  -> skiptileigusamningar fyrir afnot af húsnæði (heildarlög, EES-reglur). 737. mál
  -> skipun rannsóknarnefndar um starfsemi lífeyrissjóða. 811. mál
  -> sókn í atvinnumálum. 10. mál
  -> staða evrunnar og áhrif evruvandans á þróun Evrópusamstarfsins (sérstök umræða). B-1144. mál
  -> staðan á áætlun stjórnvalda um afnám gjaldeyrishafta (sérstök umræða). B-960. mál
  -> stefna um beina erlenda fjárfestingu. 385. mál
  -> svokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðar. 419. mál
  -> svæðisbundin flutningsjöfnun (heildarlög). 371. mál
  -> tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga). 584. mál
  -> tólf ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011–2022. 342. mál
  -> tvíhliða viðskiptasamningar við Kína og fleiri ríki (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-789. mál
  -> umræður um störf þingsins 13. mars (störf þingsins). B-669. mál
  -> umræður um störf þingsins 31. janúar (störf þingsins). B-473. mál
  -> umræður um störf þingsins 8. júní (störf þingsins). B-1113. mál
  -> umskipunarhöfn á Íslandi vegna siglinga á norðurslóðum. 714. mál
  -> undirbúningur stjórnvalda vegna mögulegrar útgöngu Grikklands úr evrusamstarfinu. 814. mál
  -> upplýsingar um sölu og neyslu áfengis. 261. mál
  -> upptaka gæðamerkisins broskarlinn. 677. mál
  -> upptaka Tobin-skatts. 119. mál
  -> útgáfa og meðferð rafeyris (heildarlög, EES-reglur). 708. mál
  -> úttekt á neytendavernd á fjármálamarkaði. 12. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur). 706. mál
  -> verðbréfaviðskipti (yfirtökureglur). 369. mál
  -> verklagsreglur um skilarétt, gjafabréf og inneignarnótur. 503. mál
  -> verslun með áfengi og tóbak (vöruval tóbaks). 750. mál
  -> vestnorrænt samstarf um meðferð á endurvinnanlegu brotajárni. 198. mál
  -> vinnuhópur um vöruflutninga. 71. mál
  -> virðisaukaskattur af erlendum blöðum og tímaritum. 154. mál
  -> virðisaukaskattur af opinberri þjónustu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-78. mál
  -> vopn, sprengiefni og skoteldar (heildarlög, EES-reglur). 682. mál
  -> vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.). 269. mál
  -> ökutækjatrygging (heildarlög, EES-reglur). 733. mál
  -> öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum (greiðslukerfi og verðbréfauppgjörskerfi, EES-reglur). 764. mál