Niðurstöður efnisorðaleitar

sveitarfélög


141. þing
  -> afgreiðsla máls um tekjustofna sveitarfélaga (um fundarstjórn). B-467. mál
  -> átak stjórnvalda og sveitarfélaga í Austur-Húnavatnssýslu til atvinnuuppbyggingar. 521. mál
  -> barnalög (frestun gildistöku o.fl.). 476. mál
  -> barnaverndarlög (frestun tilfærslu heimila og stofnana fyrir börn). 65. mál
  -> bókasafnalög (heildarlög). 109. mál
  -> breyting á kosningalögum (meðferð upplýsinga og gagna í kjörfundarstofu). 262. mál
  -> breytt framtíðarskipan refaveiða á Íslandi. 84. mál
  -> brunavarnagjald og stuðningur við sveitarfélög. 662. mál
  -> búfjárhald (heildarlög). 282. mál
  -> dvalarrými, hvíldarrými og dagvistun fyrir aldraða. 268. mál
  -> efnalög (heildarlög, EES-reglur). 88. mál
  -> flutningur málaflokks fatlaðs fólks. 146. mál
  -> fundur með sveitarstjórnarmönnum á Norðurlandi vestra (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-686. mál
  -> fækkun starfa. 539. mál
  -> gatnagerðargjald (framlenging gjaldtökuheimildar). 290. mál
  -> greiðsla fasteignagjalda til sveitarfélaga. 71. mál
  -> greiðsluþátttaka vegna talmeinaþjónustu. 226. mál
  -> heilbrigðisþjónusta í heimabyggð. 53. mál
  -> hjúkrunarrými. 314. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki o.fl., EES-reglur). 287. mál
  -> höfuðborg Íslands. 43. mál
  -> kosningar til Alþingis (kjördæmi, kjörseðill). 595. mál
  -> kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna (áheyrnarfulltrúi í landskjörstjórn og yfirkjörstjórn). 7. mál
  -> kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna (aðstoð við atkvæðagreiðslu). 180. mál
  -> kosningar til sveitarstjórna (persónukjör). 537. mál
  -> landsskipulagsstefna 2013–2024. 623. mál
  -> mannvirki og brunavarnir. 42. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum (breyting á viðaukum, fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur). 87. mál
  -> málstefna í sveitarfélögum. 74. mál
  -> meðhöndlun úrgangs (EES-reglur, meðferð úrgangs og úrvinnslugjald). 681. mál
  -> miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara (heildarlög). 453. mál
  -> námskeið um samband Íslands og Evrópu. 403. mál
  -> náttúruvernd (heildarlög). 429. mál
  -> opinber innkaup (meðferð kærumála, EES-reglur). 288. mál
  -> opinber skjalasöfn (heildarlög). 692. mál
  -> orlof húsmæðra (afnám laganna). 451. mál
  -> ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi. 684. mál
  -> rekstur framhaldsskóla. 250. mál
  -> sjúkratryggingar (samningar sjúkratryggingastofnunar). 303. mál
  -> skipulags- og mannvirkjamál á Alþingissvæðinu (yfirstjórn og framkvæmd). 700. mál
  -> skipulagsáætlun fyrir strandsvæði (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-219. mál
  -> skipulagslög (réttur til bóta vegna skipulagsbreytinga). 149. mál
  -> skipulagslög (auglýsing deiliskipulags). 516. mál
  -> sorpbrennsla á Kirkjubæjarklaustri (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-615. mál
  -> staða erindis vegna sjálfskuldarábyrgðar sem Mosfellsbær undirgekkst. 445. mál
  -> stjórn fiskveiða (uppboð aflaheimilda). 206. mál
  -> stjórnarskipunarlög (kosningaaldur). 418. mál
  -> sveitarstjórnarlög (fjöldi sveitarstjórnarfulltrúa og efling íbúalýðræðis). 204. mál
  -> sveitarstjórnarlög (rafrænar íbúakosningar og rafrænar kjörskrár). 449. mál
  -> sveitarstjórnarlög (samþykktir um stjórn og fundarsköp). 515. mál
  <- 141 sveitarstjórnir
  -> tekjur sveitarfélaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. 535. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (hlutverk Jöfnunarsjóðs). 291. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars). 512. mál
  -> tilflutningur verkefna frá heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga. 309. mál
  -> tjón af völdum gróðurelda. 238. mál
  -> umræður um störf þingsins 19. mars (störf þingsins). B-840. mál
  -> velferð dýra (heildarlög). 283. mál
  -> virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts og refa- og minkaveiðum). 129. mál
  -> yfirfærsla heilsugæslunnar frá ríki til sveitarfélaga. 160. mál
  -> þriðja stjórnsýslustigið með svæðisþingum. 509. mál
  -> örnefni (heildarlög). 620. mál