Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar


141. þing
  -> aðgerðir til að efla og auðvelda póstverslun. 44. mál
  -> afleiðingar veiðigjaldsins (sérstök umræða). B-253. mál
  -> auðlegðarskattur. 525. mál
  -> áhrif Evrópusambandsaðildar á virðisaukaskattskerfið. 230. mál
  -> áhrif hækkana í fjárlögum á skuldir heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-384. mál
  -> barnaverndarlög (frestun tilfærslu heimila og stofnana fyrir börn). 65. mál
  -> beiðni um skýrslu (um fundarstjórn). B-789. mál
  -> boðuð gjaldskrárhækkun Íslandspósts. 612. mál
  -> bókasafnalög (heildarlög). 109. mál
  -> breytingar á skattkerfi til að styrkja íslenskan hugverkaiðnað. 118. mál
  -> byggðastefna fyrir allt landið. 41. mál
  -> bætt skattskil. 51. mál
  -> efnalög (heildarlög, EES-reglur). 88. mál
  -> eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (framleiðsla og dreifing áburðar o.fl.). 363. mál
  -> endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (aukin hlutdeild, EES-reglur). 605. mál
  <- 141 fjármál
  -> framhaldsskólar (vinnustaðanám, gjaldtökuheimild o.fl.). 682. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta og fóðursjóður). 272. mál
  -> frádráttur á tekjuskatti vegna afborgana af fasteignalánum einstaklinga. 4. mál
  -> gatnagerðargjald (framlenging gjaldtökuheimildar). 290. mál
  -> gistináttagjald. 113. mál
  <- 141 gjaldskrár
  -> gjaldtaka fyrir einkanúmer. 186. mál
  <- 141 gjaldtökuheimildir og gjöld til ríkisins
  -> gjöld á efni til flutnings og dreifingar rafmagns. 613. mál
  -> greiðsla fasteignagjalda til sveitarfélaga. 253. mál
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds). 456. mál
  -> greiðsla kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara (hækkun gjalds). 498. mál
  -> hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur). 577. mál
  -> happdrætti (Happdrættisstofa og bann við greiðsluþjónustu). 477. mál
  -> heildrænar meðferðir græðara. 452. mál
  -> hækkun á virðisaukaskatti í ferðaþjónustu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-75. mál
  -> hækkun skatta á ferðaþjónustu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-231. mál
  -> innheimta og ráðstöfun tryggingagjalds (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-722. mál
  -> Íslandsstofa (ótímabundin fjármögnun). 500. mál
  -> ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (afnám heimildar til að veita stofnfjárstyrki). 502. mál
  -> ívilnanir vegna stóriðju á Bakka (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-774. mál
  -> jöfnun húshitunarkostnaðar og flutningskostnaðar á raforku á landsvísu. 81. mál
  -> kísilver í landi Bakka (fjárfestingarsamningur og ívilnanir). 632. mál
  -> kostnaður við breytingar á tölvukerfum á sviði beinna skatta vegna aðildarviðræðna við ESB. 433. mál
  -> kostnaður við breytingar á tölvukerfum á sviði tolla vegna aðildarviðræðna við ESB. 434. mál
  -> kostnaður við breytingar á tölvukerfum á sviði virðisaukaskatts vegna aðildarviðræðna við ESB. 431. mál
  -> kostnaður við breytingar á tölvukerfum á sviði vörugjalda vegna aðildarviðræðna við ESB. 432. mál
  -> kostnaður við skattamál vegna aðildarviðræðna við ESB. 430. mál
  -> landslénið .is (heildarlög). 421. mál
  -> lyfjalög (lyfjablandað fóður, EES-reglur). 460. mál
  -> lækningatæki (aukið eftirlit, skráning o.fl., EES-reglur). 67. mál
  -> matvæli (eftirlit og gjaldtökuheimild, EES-reglur). 622. mál
  -> meðhöndlun úrgangs (EES-reglur, meðferð úrgangs og úrvinnslugjald). 681. mál
  -> náttúruvernd (heildarlög). 429. mál
  -> niðurfelling gjalda á vistvænt eldsneyti sem er framleitt innan lands. 56. mál
  -> niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (útreikningur fjárhæða, fjármögnun niðurgreiðslna). 264. mál
  -> opinber innkaup (meðferð kærumála, EES-reglur). 288. mál
  -> ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga). 468. mál
  -> ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi. 684. mál
  -> réttarstaða starfsmanna sendiráða. 373. mál
  -> Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (heildarlög). 194. mál
  -> sala fasteigna og skipa (heildarlög). 457. mál
  -> sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (eftirlitsgjald, EES-reglur). 665. mál
  -> samkomulag um fyrir fram greiddan skatt (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-132. mál
  -> samskipti ríkisstjórnar og atvinnulífs (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-180. mál
  -> sérstök dreifing á upplýsingum úr álagningaskrám. 398. mál
  -> skattafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnu. 105. mál
  -> skattaívilnanir í þágu tilgreindra félagasamtaka (skattfrádráttur vegna gjafa). 592. mál
  -> skattamál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-803. mál
  -> skattar og gjöld (breyting ýmissa laga). 101. mál
  -> skattálögur og höfuðstóll íbúðalána. 426. mál
  -> skattumhverfi lífdísils og annarra grænna orkugjafa. 423. mál
  -> skattumhverfi lítilla og meðalstórra fyrirtækja (sérstök umræða). B-598. mál
  -> skattur á ferðaþjónustu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-193. mál
  -> skipan ferðamála (stjórnsýsla og aukið öryggi ferðamanna). 128. mál
  -> skipun nefndar til að endurskoða vörugjalda- og tollalöggjöf. 365. mál
  -> skráð trúfélög (lífsskoðunarfélög, aðild barna o.fl.). 132. mál
  -> sköttun lífeyristekna milli norrænu ríkjanna. 663. mál
  -> sókn í atvinnumálum. 14. mál
  -> sóknargjöld. 590. mál
  -> staða atvinnumála (sérstök umræða). B-29. mál
  -> staða ferðaþjónustunnar (sérstök umræða). B-143. mál
  -> starfsemi Evrópustofu. 679. mál
  -> stefna ASÍ vegna skattlagningar lífeyrisréttinda (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-289. mál
  -> stimpilgjald (afnám stimpilgjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði). 200. mál
  -> stimpilgjald (afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði). 294. mál
  -> svört atvinnustarfsemi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-222. mál
  -> svört atvinnustarfsemi í ferðaþjónustu. 536. mál
  -> tekjur ríkissjóðs af sköttum og gjöldum tengdum mengun. 441. mál
  -> tekjuskattur (skuldaeftirgjafir). 108. mál
  -> tekjuskattur. 197. mál
  -> tekjuskattur (skilyrði sjómannaafsláttar). 335. mál
  -> tekjuskattur (undanþága frá skatti af vaxtatekjum). 670. mál
  -> tekjuskattur (vaxtabætur vegna lánsveða). 680. mál
  -> tekjuskattur árin 2008–2012. 644. mál
  -> tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (skattlagning á lágskattasvæðum og starfsmannaleigur, EES-reglur). 629. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (hlutverk Jöfnunarsjóðs). 291. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars). 512. mál
  -> tekjutap ríkisins vegna samdráttar á virðisaukaskatti af innlendum vörum og þjónustu. 413. mál
  -> tillögur ungra sjálfstæðimanna um aðgerðir í ríkisfjármálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-261. mál
  -> tímabundnar endurgreiðslur vegna tónlistarupptöku á Íslandi (heildarlög). 414. mál
  -> tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga). 608. mál
  <- 141 tollar
  -> tollvernd landbúnaðarafurða í ESB-samningnum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-340. mál
  -> tryggingagjald (starfsmenn sendiráða). 650. mál
  -> umgengni um nytjastofna sjávar (stjórnvaldssektir og viðurlög). 488. mál
  -> umræður um störf þingsins 12. mars (störf þingsins). B-782. mál
  -> umræður um störf þingsins 13. mars (störf þingsins). B-791. mál
  -> umræður um störf þingsins 15. mars (störf þingsins). B-812. mál
  -> umræður um störf þingsins 19. mars (störf þingsins). B-840. mál
  -> umræður um störf þingsins 19. september (störf þingsins). B-28. mál
  -> umræður um störf þingsins 21. nóvember (störf þingsins). B-315. mál
  -> umræður um störf þingsins 22. mars (störf þingsins). B-856. mál
  -> umræður um störf þingsins 24. október (störf þingsins). B-209. mál
  -> umræður um störf þingsins 26. september (störf þingsins). B-99. mál
  -> umræður um störf þingsins 6. nóvember (störf þingsins). B-229. mál
  -> umræður um störf þingsins 7. mars (störf þingsins). B-735. mál
  -> umræður um störf þingsins 7. nóvember (störf þingsins). B-252. mál
  -> uppsagnir í sjávarútvegi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-383. mál
  -> upptaka Tobin-skatts. 523. mál
  -> úrvinnslugjald (hækkun gjalds). 571. mál
  -> Vegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumála. 138. mál
  -> veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður). 356. mál
  -> verð og álagning á efni til raforkuflutnings. 371. mál
  -> verðtryggð lán íslenskra heimila og fyrirtækja. 569. mál
  -> viðbrögð við fjölgun ferðamanna á Íslandi (sérstök umræða). B-668. mál
  -> viðskiptastefna Íslands. 304. mál
  -> virðisaukaskattur (margnota barnableiur). 20. mál
  -> virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum). 60. mál
  -> virðisaukaskattur (smokkar). 86. mál
  -> virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts og refa- og minkaveiðum). 129. mál
  -> virðisaukaskattur (gagnaver, EES-reglur). 542. mál
  -> virðisaukaskattur (þrengri tímamörk). 639. mál
  -> vopn, sprengiefni og skoteldar (heildarlög, EES-reglur). 183. mál
  -> vörugjald og tollalög (sykur og sætuefni). 619. mál
  -> vörugjöld og tollalög (skilvirkari innheimta, álagning á matvörur o.fl.). 473. mál