Niðurstöður efnisorðaleitar

upplýsingar og upplýsingatækni


141. þing
  -> aðgangur fjárlaganefndar að gögnum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-659. mál
  -> afsökunarbeiðni og greiðsla skaðabóta til iðkenda Falun Gong. 58. mál
  <- 141 atvinnuvegir
  -> Ábyrgðasjóður launa (staðfesta vinnuveitanda og miðlun upplýsinga, EES-reglur). 195. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 168/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (lykilupplýsingar fyrir fjárfesta). 280. mál
  -> ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.). 94. mál
  -> beiðni nefndarmanna um gögn um fjárlög (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-428. mál
  -> bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur). 93. mál
  -> bókmenntasjóður o.fl. (Miðstöð íslenskra bókmennta). 110. mál
  -> breyting á kosningalögum (meðferð upplýsinga og gagna í kjörfundarstofu). 262. mál
  -> breytingar á skattkerfi til að styrkja íslenskan hugverkaiðnað. 118. mál
  -> Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála (heildarlög). 133. mál
  -> Fjarskiptasjóður og forgangsverkefni hans (sérstök umræða). B-248. mál
  -> fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og upplýsingaskylda þeirra (tengdir aðilar). 702. mál
  -> fjögurra ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011–2014. 171. mál
  -> forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu. 29. mál
  -> framkvæmd þingsályktunar um að Ísland skapi sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis, munnleg skýrsla mennta- og menningarmálaráðherra (skýrsla ráðherra). B-147. mál
  -> framkvæmdarvald og stjórnsýsla ríkisins í héraði (heildarlög). 161. mál
  -> gildissvið upplýsingalaga. 367. mál
  -> gjaldeyrismál (rýmkun heimilda o.fl.). 669. mál
  -> happdrætti (Happdrættisstofa og bann við greiðsluþjónustu). 477. mál
  -> háhraðatengingar. 275. mál
  <- 141 hugbúnaður
  -> íslensk tunga á tölvuöld (sérstök umræða). B-316. mál
  -> jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (auknar heimildir til upplýsingaöflunar). 372. mál
  -> kennsla og stuðningur framhaldsskóla við nemendur með sérþarfir. 455. mál
  -> kostnaður við breytingar á tölvukerfum á sviði beinna skatta vegna aðildarviðræðna við ESB. 433. mál
  -> kostnaður við breytingar á tölvukerfum á sviði tolla vegna aðildarviðræðna við ESB. 434. mál
  -> kostnaður við breytingar á tölvukerfum á sviði virðisaukaskatts vegna aðildarviðræðna við ESB. 431. mál
  -> kostnaður við skattamál vegna aðildarviðræðna við ESB. 430. mál
  -> landslénið .is (heildarlög). 421. mál
  -> leiðrétting á skráningu á vef (tilkynningar forseta). B-346. mál
  -> leyfisgjöld og frjáls og opinn hugbúnaður. 90. mál
  -> lífsýnasöfn (söfn heilbrigðisupplýsinga og leitargrunnar). 685. mál
  -> loftslagsmál (skráningarkerfi losunarheimilda, EES-reglur). 381. mál
  -> miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara (heildarlög). 453. mál
  -> neytendalán (heildarlög, EES-reglur). 220. mál
  -> opinber skjalasöfn (heildarlög). 692. mál
  <- 141 rafræn upplýsingatækni og stjórnsýsla
  -> rannsókn á heilsu og líðan Íslendinga árið 2012. 388. mál
  -> rannsókn samgönguslysa. 131. mál
  -> ráðherraábyrgð (refsinæmi, rangar upplýsingar veittar á Alþingi). 362. mál
  -> rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins. 652. mál
  -> rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins. 654. mál
  -> rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins. 657. mál
  -> rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins. 659. mál
  -> rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins og Fjármálaeftirlitsins. 653. mál
  -> rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins og heilbrigðisstofnana. 658. mál
  -> rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins, ríkisskattstjóra og yfirskattanefndar. 656. mál
  -> rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins, sýslumannsembætta og lögreglu. 655. mál
  -> rekjanleiki í tölvukerfum Ríkisendurskoðunar. 660. mál
  -> réttur barna til að vita um uppruna sinn. 361. mál
  -> sérstök dreifing á upplýsingum úr álagningaskrám. 398. mál
  -> sjúkraskrár (aðgangsheimildir). 497. mál
  -> slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög). 635. mál
  <- 141 stafræn tækni
  -> stjórn fiskveiða (þjóðareign á nytjastofnum og nýtingarréttur). 265. mál
  -> Stjórnarráð Íslands (skrifleg framlagning mála á ríkisstjórnarfundum). 248. mál
  -> sveitarstjórnarlög (rafrænar íbúakosningar og rafrænar kjörskrár). 449. mál
  -> tólf ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011–2022. 172. mál
  <- 141 tölvukerfi, tölvutækni og tölvusamskipti
  -> umgengni um nytjastofna sjávar (stjórnvaldssektir og viðurlög). 488. mál
  -> umræður um störf þingsins 12. desember (störf þingsins). B-406. mál
  -> umræður um störf þingsins 13. desember (störf þingsins). B-420. mál
  -> umræður um störf þingsins 25. september (störf þingsins). B-92. mál
  -> umræður um störf þingsins 26. september (störf þingsins). B-99. mál
  -> upplýsingalög (heildarlög). 215. mál
  -> varðveisla íslenskrar menningararfleifðar á stafrænu formi. 158. mál
  -> Vefmyndasafn Íslands. 330. mál
  -> verðbréfaviðskipti (útboð, fjárfestar, innherjaupplýsingar o.fl., EES-reglur). 504. mál
  -> virðisaukaskattur (gagnaver, EES-reglur). 542. mál
  -> vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (heildarlög). 683. mál
  -> vottun á stjórnkerfi upplýsingaöryggis. 611. mál
  -> örnefni (heildarlög). 620. mál