Niðurstöður efnisorðaleitar

heilbrigðismál


143. þing
  -> aðgangur að sjúkraskrám. 491. mál
  -> aðgerðir á kvennadeildum sjúkrahúsanna. 299. mál
  -> aðgerðir í þágu lækningar við mænuskaða. 294. mál
  -> aðgerðir og biðlistar í heilbrigðiskerfinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-514. mál
  -> aðlögun að Evrópusambandinu. 434. mál
  -> aldursmörk heilbrigðisstarfsmanna sem reka eigin starfsstofu. 190. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 164/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (öryggi líffæra til ígræðslu). 275. mál
  -> áætlaðar tekjur af legugjöldum. 52. mál
  -> áætlanir um fækkun sjúkrabifreiða (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-107. mál
  -> barnageðheilbrigðismál á Norðurlandi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-853. mál
  -> bóluefni gegn kregðu. 480. mál
  -> brottnám líffæra (ætlað samþykki). 34. mál
  -> bygging nýs Landspítala (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-105. mál
  -> dýralæknaþjónusta í dreifðum byggðum. 479. mál
  -> dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim (sjúkdómalistar og reglugerðarheimild). 139. mál
  -> endurnýjun og uppbygging Landspítala. 10. mál
  -> fegrunar- og lýtaaðgerðir á kynfærum kvenna. 302. mál
  -> forvarnastarf vegna krabbameins í blöðruhálskirtli. 28. mál
  -> framkvæmdir við Landspítala við Hringbraut. 27. mál
  -> framlög til hjúkrunarheimila (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-328. mál
  -> fækkun sjúkrabifreiða (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-125. mál
  -> gagnagrunnur á heilbrigðissviði. 173. mál
  -> geðheilbrigðisþjónusta fyrir börn, unglinga og fjölskyldur þeirra. 505. mál
  -> geðheilbrigðisþjónusta við börn á Norður- og Austurlandi. 126. mál
  -> geislavarnir (heildarendurskoðun, EES-reglur). 23. mál
  -> gjaldtaka fyrir heilbrigðisþjónustu. 125. mál
  -> heilbrigðiskostnaður og greiðsluþátttaka sjúklinga. 580. mál
  -> heilbrigðismál á landsbyggðinni (sérstök umræða). B-149. mál
  -> heilbrigðisstarfsmenn (starfsheiti, aldursmörk og gjaldtaka). 378. mál
  -> heilbrigðisstofnanir á Vestfjörðum. 317. mál
  -> heilbrigðistryggingar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-618. mál
  -> heilbrigðisþjónusta (reglugerðarheimild, EES-reglur). 223. mál
  -> heilbrigðisþjónusta og sjúklingagjöld (sérstök umræða). B-475. mál
  -> heilsugæslustöðvar og heimilislæknar. 554. mál
  -> hjúkrunarheimilið Sólvangur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-467. mál
  -> hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu. 98. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki o.fl., EES-reglur). 95. mál
  -> húsnæði St. Jósefsspítala. 87. mál
  -> innheimta gjalda fyrir þjónustu heilbrigðisstofnana. 53. mál
  -> Landhelgisgæslan og almennt sjúkraflug. 30. mál
  -> leiðréttingar í fjáraukalögum til heilbrigðisstofnana (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-244. mál
  -> lífsýnasöfn (söfn heilbrigðisupplýsinga og leitargrunnar). 160. mál
  -> lyfjalög (gjaldtökuheimild og samhliða innflutningur, EES-reglur). 222. mál
  -> læknaskortur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-391. mál
  -> matvæli (eftirlit og gjaldtökuheimild, EES-reglur). 110. mál
  -> málefni heilsugæslunnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-216. mál
  -> mengun frá Hellisheiðarvirkjun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-759. mál
  -> mótun geðheilbrigðisstefnu og aðgerðaáætlunar. 89. mál
  -> mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum vímuefnaneyslu. 335. mál
  -> myglusveppur og tjón af völdum hans. 96. mál
  -> rammasamningar Sjúkratrygginga Íslands við sérgreinalækna og sjúkraþjálfara. 355. mál
  -> rekstrarform heilbrigðisþjónustu. 420. mál
  -> rekstrarvandi hjúkrunarheimila (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-437. mál
  -> sameiningar heilbrigðisstofnana (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-197. mál
  -> samningar velferðarráðuneytisins um heilbrigðis- og öldrunarþjónustu. 468. mál
  -> samstarf við Færeyjar og Grænland á sviði heilbrigðisþjónustu. 44. mál
  -> samstarf við Færeyjar og Grænland á sviði menntunar heilbrigðisstarfsmanna. 41. mál
  -> sjúklingagjöld og forgangsröðun við tekjuöflun ríkissjóðs (sérstök umræða). B-54. mál
  -> sjúkrabifreiðar í umdæmi Heilbrigðisstofnunar Vesturlands. 47. mál
  -> sjúkraflug. 84. mál
  -> sjúkraflug. 307. mál
  -> sjúkraflutningar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-88. mál
  -> sjúkraflutningar. 244. mál
  -> sjúkraflutningar á landsbyggðinni (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-106. mál
  -> sjúkraskrár (aðgangsheimildir). 24. mál
  -> skipulag heilbrigðisþjónustu. 490. mál
  -> skipulögð leit að krabbameini í ristli. 311. mál
  -> skipun nefndar um málefni hinsegin fólks. 29. mál
  -> skýrsla Ríkisendurskoðunar um reiknilíkan heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni. 286. mál
  -> staða Landspítalans (sérstök umræða). B-28. mál
  -> staða sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu (sérstök umræða). B-432. mál
  -> staða sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-855. mál
  -> staðgöngumæðrun, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra (skýrsla ráðherra). B-446. mál
  -> starfsemi Landhelgisgæslunnar og sjúkraflug. 439. mál
  -> starfsmannastefna Landspítalans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-33. mál
  -> stefna stjórnvalda í áfengis- og vímuefnamálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-436. mál
  -> stefnumótun heilsugæslu í landinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-851. mál
  -> stefnumótun í vímuefnamálum (sérstök umræða). B-506. mál
  -> tollalög og vörugjald (sojamjólk). 179. mál
  -> tóbaksvarnir. 192. mál
  -> umferðarljósamerkingar á matvæli. 212. mál
  -> umræður um störf þingsins 1. nóvember (störf þingsins). B-75. mál
  -> umræður um störf þingsins 11. desember (störf þingsins). B-259. mál
  -> umræður um störf þingsins 11. febrúar (störf þingsins). B-469. mál
  -> umræður um störf þingsins 11. mars (störf þingsins). B-582. mál
  -> umræður um störf þingsins 12. desember (störf þingsins). B-268. mál
  -> umræður um störf þingsins 12. nóvember (störf þingsins). B-131. mál
  -> umræður um störf þingsins 13. maí. (störf þingsins). B-863. mál
  -> umræður um störf þingsins 15. október (störf þingsins). B-48. mál
  -> umræður um störf þingsins 16. október (störf þingsins). B-49. mál
  -> umræður um störf þingsins 18. desember (störf þingsins). B-311. mál
  -> umræður um störf þingsins 19. febrúar (störf þingsins). B-505. mál
  -> umræður um störf þingsins 19. mars (störf þingsins). B-626. mál
  -> umræður um störf þingsins 19. nóvember (störf þingsins). B-162. mál
  -> umræður um störf þingsins 21. janúar (störf þingsins). B-385. mál
  -> umræður um störf þingsins 22. janúar (störf þingsins). B-387. mál
  -> umræður um störf þingsins 26. febrúar (störf þingsins). B-540. mál
  -> umræður um störf þingsins 26. mars (störf þingsins). B-660. mál
  -> umræður um störf þingsins 28. janúar (störf þingsins). B-444. mál
  -> umræður um störf þingsins 5. nóvember (störf þingsins). B-99. mál
  -> umræður um störf þingsins 6. nóvember (störf þingsins). B-100. mál
  -> umræður um störf þingsins 9. október (störf þingsins). B-23. mál
  <- 143 velferðarmál
  -> verslun með áfengi og tóbak (heimildir ÁTVR til að hafna áfengi). 156. mál
  -> viðbrögð við ritinu Hreint loft – betri heilsa. 54. mál
  -> vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (heildarlög). 159. mál
  -> þjónustusamningar við veitendur heilbrigðisþjónustu. 303. mál