Niðurstöður efnisorðaleitar

umhverfismál


144. þing
  -> aðgerðaáætlun um loftslagsmál. 804. mál
  -> aðgerðir í loftslagsmálum. 221. mál
  -> aðgerðir til að draga úr matarsóun. 21. mál
  -> athugun á hagkvæmni lestarsamgangna. 101. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 173/2013 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur). 340. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 75/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (ólöglegt skógarhögg og markaðssetning á timbri, EES-reglur). 425. mál
  -> áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (Hvammsvirkjun). 244. mál
  -> bætt hljóðvist og aðgerðir til að draga úr erilshávaða í kennsluhúsnæði. 209. mál
  -> efling ísaldarurriðans í Þingvallavatni. 42. mál
  -> efnalög (EES-reglur og eftirlit o.fl.). 690. mál
  -> endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (sala endurnýjanlegs eldsneytis, úrgangsefni, rafmagn)). 677. mál
  -> endurskoðun laga um landgræðslu. 496. mál
  -> endurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum. 657. mál
  -> Framkvæmdasjóður ferðamannastaða. 734. mál
  -> fráveitumál. 232. mál
  -> friðlýsing og friðun samkvæmt náttúruverndaráætlun og rammaáætlun. 790. mál
  -> friðun votlendis. 51. mál
  -> græna hagkerfið. 187. mál
  -> Hagavatnsvirkjun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-738. mál
  -> háspennulögn yfir Sprengisand (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-487. mál
  -> innflutningur á hrefnukjöti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-300. mál
  -> jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða). 74. mál
  -> könnun á réttarstöðu með tilliti til gjaldtöku við náttúruvætti. 250. mál
  -> lagning jarðstrengja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-543. mál
  -> landsskipulagsstefna 2015–2026. 689. mál
  -> Landsvirkjun (eigendastefna). 400. mál
  -> landvarsla. 173. mál
  -> loftmengun. 291. mál
  -> loftslagsbreytingar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1255. mál
  -> loftslagsmál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-56. mál
  -> loftslagsmál (sérstök umræða). B-242. mál
  -> loftslagsmál (EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki, Kyoto-bókunin). 424. mál
  -> losun frá framræstu votlendi. 317. mál
  -> losun gróðurhúsalofttegunda. 649. mál
  -> losun gróðurhúsalofttegunda. 818. mál
  -> lykilþættir er varða mögulegan útflutning orku um sæstreng. 329. mál
  -> mat á heildarhagsmunum vegna hvalveiða. 34. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum (fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur). 53. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum (endurskoðun matsskýrslu). 155. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum (heræfingar). 236. mál
  -> matarsóun. 47. mál
  -> matarsóun. 535. mál
  -> meðferð elds og varnir gegn gróðureldum (heildarlög, strangari reglur). 512. mál
  -> merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja (EES-reglur). 99. mál
  -> mótun stefnu stjórnvalda um flokkun, vernd og skráningu ræktunarlands. 481. mál
  -> náttúrupassi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-345. mál
  -> náttúrupassi (heildarlög). 455. mál
  -> náttúrupassi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-690. mál
  -> náttúrupassi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-911. mál
  -> náttúrupassi og almannaréttur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-346. mál
  -> náttúrupassi og gistináttagjald (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-507. mál
  -> náttúruvernd (frestun gildistöku). 751. mál
  -> náttúruverndaráætlun 2014–2018. 789. mál
  -> niðurfelling gjalda á vistvænt eldsneyti sem er framleitt innan lands. 653. mál
  -> norðurskautsmál 2014. 498. mál
  dh: norðurskautsmál 2014. 498. mál Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál
  -> norrænt merki fyrir sjálfbæra ferðamannastaði. 567. mál
  -> notkun plöntu-, sveppa- og skordýraeiturs. 147. mál
  -> orkuskipti í samgöngum samin af Grænu orkunni, samstarfsvettvangi um orkuskipti. 806. mál
  -> plastagnir. 332. mál
  -> plastpokanotkun. 166. mál
  -> plastúrgangur. 314. mál
  -> raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur). 305. mál
  -> rannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshaf. 545. mál
  -> ráðgjafarnefnd um verndun hella. 620. mál
  -> sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga). 392. mál
  -> samningur Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni. 655. mál
  -> samstarf við Færeyjar og Grænland um leiðir til að draga úr útblæstri brennisteins frá skipum. 479. mál
  -> skilgreining auðlinda. 184. mál
  -> skógrækt og landgræðsla. 630. mál
  -> staða friðlýsingar á svæðum og virkjunarkostum í verndarflokki. 394. mál
  -> staða svæða í verndarflokki (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-761. mál
  -> stefna í friðlýsingum. 658. mál
  -> stefna í loftslagsmálum. 794. mál
  -> stefna stjórnvalda um lagningu raflína. 321. mál
  -> stjórn vatnamála (gjaldtaka fyrir vatnsþjónustu, EES-reglur). 511. mál
  -> stofnun Hofsjökulsþjóðgarðs. 26. mál
  -> tekjur af sölu hreindýraveiðileyfa og framlög til hreindýrarannsókna. 45. mál
  -> umhverfismat vegna áforma um lagningu háspennulínu um Sprengisand. 360. mál
  -> umhverfismat vegna áforma um vegagerð á Sprengisandi. 359. mál
  -> umhverfismat vegna áforma um vegagerð á Sprengisandi. 441. mál
  -> umhverfisvitundarátakið Hreint land – fagurt land. 646. mál
  -> umræður um störf þingsins 15. apríl (störf þingsins). B-796. mál
  -> umræður um störf þingsins 24. mars (störf þingsins). B-746. mál
  -> umræður um störf þingsins 24. september (störf þingsins). B-73. mál
  -> umræður um störf þingsins 25. febrúar (störf þingsins). B-625. mál
  -> umræður um störf þingsins 26. febrúar (störf þingsins). B-626. mál
  -> umræður um störf þingsins 28. apríl (störf þingsins). B-864. mál
  -> umræður um störf þingsins 4. mars (störf þingsins). B-679. mál
  -> umræður um störf þingsins 5. maí (störf þingsins). B-897. mál
  -> uppbygging innviða fyrir ferðamenn til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum (heildarlög). 427. mál
  -> upplýsingar um loftmengun. 452. mál
  -> úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (aukin skilvirkni). 422. mál
  -> úrvinnslugjald (stjórn Úrvinnslusjóðs). 650. mál
  -> veiðireglur til verndar ísaldarurriða. 600. mál
  -> veiðiréttur í Þingvallavatni. 80. mál
  -> verkefnisstjórn rammaáætlunar. 656. mál
  -> vernd, velferð og veiðar villtra fugla og spendýra. 38. mál
  -> verndun Torfajökulssvæðis og fleiri svæða (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-778. mál
  -> visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur). 98. mál
  -> vistvæn ökutæki. 723. mál
  -> vistvænar bifreiðar og fordæmi ríkisins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1165. mál
  -> vörugjald (gjald á jarðstrengi). 36. mál
  -> þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta (nýting landsréttinda, óbyggðanefnd o.fl.). 703. mál