Niðurstöður efnisorðaleitar

viðurlög


144. þing
  <- 144 afbrot og refsingar
  -> almenn hegningarlög (afnám fangelsisrefsinga fyrir tjáningu skoðana). 395. mál
  -> almenn hegningarlög (bann við hefndarklámi). 436. mál
  -> almenn hegningarlög (nálgunarbann). 470. mál
  -> almenn hegningarlög (guðlast). 475. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 269/2014 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (markaðssetning og notkun forefna sprengiefna, EES-reglur). 608. mál
  -> byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur). 54. mál
  -> farmflutningar á landi (aukið eftirlit, starfsleyfi o.fl., EES-reglur). 503. mál
  -> farþegaflutningar á landi í atvinnuskyni (heildarlög, EES-reglur). 504. mál
  -> leiðsögumenn ferðamanna (heildarlög). 642. mál
  -> meðferð elds og varnir gegn gróðureldum (heildarlög, strangari reglur). 512. mál
  -> merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja (EES-reglur). 99. mál
  -> Rauði krossinn á Íslandi og merki Rauða krossins, hálfmánans og kristalsins (heildarlög). 243. mál
  -> sala fasteigna og skipa (heildarlög). 208. mál
  -> siglingalög (bótaábyrgð farsala o.fl., EES-reglur). 672. mál
  -> spilahallir (heildarlög). 153. mál
  -> umboðsmaður skuldara (upplýsingaskylda og dagsektir). 159. mál
  -> upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra (rangar upplýsingar veittar á Alþingi). 396. mál
  -> vegalög (gjaldtaka af umferð o.fl., EES-reglur). 157. mál
  -> vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur). 154. mál
  -> verndarsvæði í byggð (vernd sögulegra byggða, heildarlög). 629. mál
  -> verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis). 17. mál
  -> viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl. (breyting ýmissa laga, EES-reglur). 622. mál
  -> visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur). 98. mál
  -> vopnalög (skoteldar, EES-reglur). 673. mál
  -> þingsköp Alþingis og almenn hegningarlög (hagsmunaárekstrar alþingismanna). 666. mál