Niðurstöður efnisorðaleitar

opinberar stofnanir


144. þing
  -> aðgangur að skjölum skv. 29. gr. laga um opinber skjalasöfn. 752. mál
  -> afskipti ráðuneytis af skipan stjórnarformanns fjármálafyrirtækis (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1045. mál
  -> almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.). 322. mál
  -> almannavarnir o.fl. (valdheimildir stjórnvalda o.fl.). 412. mál
  -> alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands). 579. mál
  -> 144 Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins
  <- 144 Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins
  -> áhrif fækkunar lögreglustjóra í Norðausturkjördæmi. 246. mál
  -> áhrif fækkunar sýslumanna í Norðausturkjördæmi. 245. mál
  -> 144 Bankasýsla ríkisins
  -> beiðni um mat Ríkisendurskoðunar á frumvarpi um Þróunarsamvinnustofnun (um fundarstjórn). B-753. mál
  -> breyting á lögum um Stjórnarráðið (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-347. mál
  -> efnalög (EES-reglur og eftirlit o.fl.). 690. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 61. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 62. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 63. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 64. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 65. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 66. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 67. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 68. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 69. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 70. mál
  -> eftirlitsstjórnvöld/eftirlitsaðilar. 71. mál
  -> eignarhlutar ríkisins og meðalvaxtakostnaður á lántökum. 607. mál
  -> embætti umboðsmanns aldraðra. 582. mál
  -> farmflutningar á landi (aukið eftirlit, starfsleyfi o.fl., EES-reglur). 503. mál
  -> farþegaflutningar á landi í atvinnuskyni (heildarlög, EES-reglur). 504. mál
  -> 144 Fiskistofa
  -> Fiskistofa o.fl. (gjaldskrárheimildir). 417. mál
  -> fjárhagsstaða RÚV (sérstök umræða). B-198. mál
  -> 144 Fjármálaeftirlitið
  -> fjármálastöðugleikaráð og kerfisáhættunefnd. 43. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 293. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 294. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 295. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 296. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 297. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 298. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 299. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 300. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 301. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 302. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 303. mál
  -> flutningsstyrkur til starfsmanna Fiskistofu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-58. mál
  -> flutningur Fiskistofu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-57. mál
  -> flutningur höfuðstöðva Fiskistofu. 414. mál
  -> flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar. 78. mál
  -> flutningur stofnana. 280. mál
  -> flutningur stofnana. 281. mál
  -> flutningur stofnana. 282. mál
  -> flutningur stofnana. 283. mál
  -> flutningur stofnana. 284. mál
  -> flutningur stofnana. 285. mál
  -> flutningur stofnana. 286. mál
  -> flutningur stofnana. 287. mál
  -> flutningur stofnana. 288. mál
  -> flutningur stofnana. 289. mál
  -> flutningur stofnana. 290. mál
  -> flutningur verkefna til sýslumanna. 548. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala búvöru o.fl. (umsjón og útgreiðsla beingreiðslna). 694. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 133. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 134. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 135. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 136. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 137. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 138. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 139. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 140. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 141. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 142. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 143. mál
  -> fulltrúar í starfshópum og nefndum á vegum ráðuneytisins og stofnana þess. 386. mál
  -> fulltrúar í starfshópum og nefndum á vegum ráðuneytisins og stofnana þess. 387. mál
  -> fulltrúar í starfshópum og nefndum á vegum ráðuneytisins og stofnana þess. 388. mál
  -> fulltrúar í starfshópum og nefndum á vegum ráðuneytisins og stofnana þess. 442. mál
  -> gjafir til ríkisstofnana. 130. mál
  -> greiðsla á söluandvirði ríkiseigna. 495. mál
  -> Haf- og vatnarannsóknir (heildarlög). 391. mál
  -> hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur). 5. mál
  -> 144 hafrannsóknastofnun
  -> húsaleiga ríkisstofnana á Akureyri. 83. mál
  -> innleiðing tilskipunar um endurnot opinberra upplýsinga. 742. mál
  -> kynbundinn launamunur á meðal starfsmanna ríkisins og fyrirtækja í opinberri eigu. 795. mál
  -> lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög). 183. mál
  -> 144 Landhelgisgæsla Íslands
  <- 144 Landhelgisgæsla Íslands
  -> 144 Landmælingar Íslands
  -> landmælingar og grunnkortagerð (gjaldfrjáls landupplýsingagrunnur). 560. mál
  -> 144 Landsvirkjun
  -> Landsvirkjun (eigendastefna). 400. mál
  -> loftslagsmál (EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki, Kyoto-bókunin). 424. mál
  -> lögræðislög (réttindi fatlaðs fólks, svipting lögræðis o.fl.). 687. mál
  -> lönd og veiðiréttur Landsvirkjunar við Þingvallavatn, Efra-Sog og Úlfljótsvatn. 231. mál
  -> mál stjórnarformanns Fjármálaeftirlitsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-243. mál
  -> málefni Bankasýslunnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-441. mál
  -> málefni Íslandspósts (sérstök umræða). B-797. mál
  -> meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum (brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd). 705. mál
  -> meðferð sakamála (embætti héraðssaksóknara). 103. mál
  -> Menntamálastofnun (heildarlög). 456. mál
  -> miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara (heildarlög). 647. mál
  -> niðurskurður til embættis sérstaks saksóknara (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-106. mál
  -> opinber fjármál (heildarlög). 206. mál
  -> Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (niðurlagning orkuráðs). 10. mál
  -> ósk um fund með stjórnarformanni Fjármálaeftirlitsins (um fundarstjórn). B-399. mál
  -> rekstrarkostnaður og rekstrartekjur ÁTVR. 347. mál
  -> rekstrarkostnaður Sjúkratrygginga Íslands. 175. mál
  -> rekstrarkostnaður stofnana, bótagreiðslur o.fl.. 170. mál
  -> réttindi og skyldur eldri borgara. 741. mál
  -> ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (heildarlög). 307. mál
  -> sala ríkiseigna, lækkun skulda ríkissjóðs og fjárfesting í innviðum. 323. mál
  -> sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga). 392. mál
  -> Samgöngustofa og loftferðir (gjaldskrárheimildir og EES-reglur). 674. mál
  -> 144 Seðlabanki Íslands
  -> Seðlabanki Íslands (eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar). 390. mál
  -> sérhæfð þjónustumiðstöð á sviði heilbrigðis- og félagsþjónustu (heildarlög). 257. mál
  -> siðareglur í stjórnsýslunni (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-520. mál
  -> sjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögreglu. 638. mál
  -> 144 Sjúkratryggingar Íslands
  -> skipan í stjórnir, ráð og nefndir á vegum ríkisins. 513. mál
  -> skipulag þróunarsamvinnu. 589. mál
  -> skógrækt og landgræðsla. 630. mál
  -> skuldauppgjör einstaklinga, félaga og fyrirtækja við fjármálastofnanir í meirihlutaeigu ríkisins. 816. mál
  -> skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2013. 799. mál
  -> starfsstöðvar lögreglustjóra í Norðausturkjördæmi. 234. mál
  -> starfsstöðvar og þjónusta sýslumanna í Norðausturkjördæmi. 233. mál
  -> starfsstöðvar og þjónusta sýslumanna í Suðurkjördæmi. 325. mál
  -> Stjórnarráð Íslands (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.). 434. mál
  -> stjórnir opinberra hlutafélaga. 540. mál
  <- 144 stjórnsýsla
  -> stofnun Hofsjökulsþjóðgarðs. 26. mál
  -> stofnun Landsiðaráðs. 483. mál
  -> störf og hlutverk fjölmiðlanefndar og endurskoðun laga um fjölmiðla. 491. mál
  -> söluandvirði ríkiseigna. 148. mál
  -> 144 Tryggingastofnun
  -> umboðsmaður skuldara (upplýsingaskylda og dagsektir). 159. mál
  -> umdæmi lögreglunnar á Höfn (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-419. mál
  -> umræður um störf þingsins 11. desember (störf þingsins). B-409. mál
  -> umræður um störf þingsins 16. desember (störf þingsins). B-457. mál
  -> umræður um störf þingsins 18. nóvember (störf þingsins). B-293. mál
  -> umræður um störf þingsins 23. júní (störf þingsins). B-1237. mál
  -> umræður um störf þingsins 3. júní (störf þingsins). B-1081. mál
  -> umræður um störf þingsins 3. mars (störf þingsins). B-667. mál
  -> umræður um störf þingsins 4. mars (störf þingsins). B-679. mál
  -> umræður um störf þingsins 5. maí (störf þingsins). B-897. mál
  -> úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (aukin skilvirkni). 422. mál
  -> úrskurðarnefnd velferðarmála (heildarlög). 207. mál
  -> 144 Veiðimálastofnun
  -> verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis). 17. mál
  -> vistvæn ökutæki. 723. mál
  -> yfirskattanefnd o.fl. (verkefni ríkistollanefndar o.fl.). 363. mál
  -> þátttaka íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi (heildarlög). 9. mál
  -> þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland. 695. mál