Niðurstöður efnisorðaleitar

Evrópska efnahagssvæðið


144. þing
  -> almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.). 322. mál
  -> Ábyrgðasjóður launa (EES-reglur). 105. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 153/2014 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn (heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur). 515. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 173/2013 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur). 340. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 269/2014 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (markaðssetning og notkun forefna sprengiefna, EES-reglur). 608. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 29/2015 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi, EES-reglur). 632. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 75/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (ólöglegt skógarhögg og markaðssetning á timbri, EES-reglur). 425. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 88/2014 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, EES-reglur). 516. mál
  -> byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur). 54. mál
  -> dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim (leyfisveitingar og EES-reglur). 644. mál
  -> efnalög (EES-reglur og eftirlit o.fl.). 690. mál
  -> endurskoðun á samningi við Evrópusambandið um viðskipti með landbúnaðarvörur. 499. mál
  -> evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum (EES-reglur). 72. mál
  -> 144 Evrópska efnahagssvæðið
  <- 144 Evrópska efnahagssvæðið
  -> Evrópustefna ríkisstjórnarinnar. 810. mál
  -> farmflutningar á landi (aukið eftirlit, starfsleyfi o.fl., EES-reglur). 503. mál
  -> farþegaflutningar á landi í atvinnuskyni (heildarlög, EES-reglur). 504. mál
  -> fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur). 4. mál
  -> fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur). 571. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2014. 500. mál
  -> frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-reglur). 106. mál
  -> greiðsludráttur í verslunarviðskiptum (EES-reglur). 8. mál
  -> hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur). 5. mál
  -> heilbrigðisþjónusta (reglugerðarheimild, EES-reglur). 76. mál
  -> hækkun tollkvóta inn á markaði Evrópusambandsins. 199. mál
  -> höfundalög (EES-reglur, munaðarlaus verk). 700. mál
  -> höfundalög (EES-reglur, lengri verndartími hljóðrita). 701. mál
  -> höfundalög (einkaréttindi höfunda, samningskvaðir o.fl., EES-reglur). 702. mál
  -> innflutningsbann á hráu kjöti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-136. mál
  -> innleiðing tilskipunar um endurnot opinberra upplýsinga. 742. mál
  -> ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög). 11. mál
  -> jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (vörukaup og þjónusta, EES-reglur). 562. mál
  -> könnun á framkvæmd EES-samningsins. 260. mál
  -> loftslagsmál (EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki, Kyoto-bókunin). 424. mál
  -> lyfjalög (lyfjagát, EES-reglur). 645. mál
  -> lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur). 6. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum (fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur). 53. mál
  -> merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja (EES-reglur). 99. mál
  -> raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur). 305. mál
  -> Samgöngustofa og loftferðir (gjaldskrárheimildir og EES-reglur). 674. mál
  -> Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (uppfærsla kerfisins, EES-reglur). 376. mál
  -> siglingalög (bótaábyrgð farsala o.fl., EES-reglur). 672. mál
  -> sjúkratryggingar og lyfjalög (heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur). 636. mál
  -> slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög, EES-reglur). 402. mál
  -> umferðarlög (EES-reglur). 102. mál
  -> umræður um störf þingsins 15. október (störf þingsins). B-147. mál
  -> umræður um störf þingsins 17. febrúar (störf þingsins). B-598. mál
  -> umræður um störf þingsins 8. október (störf þingsins). B-125. mál
  -> undanþágur frá EES-gerðum. 593. mál
  -> vegalög (gjaldtaka af umferð o.fl., EES-reglur). 157. mál
  -> vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur). 154. mál
  -> vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur). 561. mál
  -> viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl. (breyting ýmissa laga, EES-reglur). 622. mál
  -> visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur). 98. mál
  -> vopnalög (skoteldar, EES-reglur). 673. mál