Niðurstöður efnisorðaleitar

fjárlög, ríkisreikningur


144. þing
  -> ADHD-teymi geðsviðs Landspítala. 247. mál
  -> aðgengi að fjárhagsupplýsingum ríkisins. 381. mál
  -> aðgerðaáætlun um loftslagsmál. 804. mál
  -> aðgerðir til að efla lítil og meðalstór fyrirtæki og fyrirtæki í tækni- og hugverkaiðnaði. 13. mál
  -> aðhald í efnahagsaðgerðum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1137. mál
  -> augasteinsaðgerðir. 716. mál
  -> aukin framlög til NATO. 277. mál
  -> aukinn stuðningur vegna tæknifrjóvgana. 238. mál
  -> áhrif fækkunar lögreglustjóra í Norðausturkjördæmi. 246. mál
  -> áhrif fækkunar sýslumanna í Norðausturkjördæmi. 245. mál
  -> áhrif þingmála á fjárhag sveitarfélaga. 326. mál
  -> áætluð hækkun bóta og launa í ríkisfjármálaáætlun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1139. mál
  -> áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2016–2019. 783. mál
  -> bifreiðahlunnindi ríkisstarfsmanna. 712. mál
  -> bifreiðakaup fyrir ráðherra. 746. mál
  -> birting gagna um endurreisn viðskiptabanka. 555. mál
  -> blóðprufur vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis eða fíkniefna. 640. mál
  -> byggingarkostnaður Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhúss. 706. mál
  -> efling heilbrigðisþjónustu, menntakerfis og velferðarþjónustu. 14. mál
  -> efling tónlistarnáms (samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.). 791. mál
  -> eftirlit með hvalveiðum. 172. mál
  -> eignarhlutar ríkisins og meðalvaxtakostnaður á lántökum. 607. mál
  -> endurgreiddur kostnaður vegna tannlækninga örorkulífeyrisþega. 714. mál
  -> endurgreiðslukröfur Fæðingarorlofssjóðs. 812. mál
  -> Farice ehf.. 631. mál
  -> ferðir forseta Íslands. 494. mál
  -> fjáraukalög 2014. 367. mál
  -> fjárframlög til rannsókna kynferðisbrota (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-245. mál
  -> fjárframlög til túlkasjóðs (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1046. mál
  -> fjárlög 2015. 1. mál
  -> fjármagn til verkefna sem ákveðin eru með þingsályktunum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-246. mál
  <- 144 fjármál
  -> fjármögnun aðgerða vegna kjarasamninga og skýrsla um skuldaleiðréttingu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1058. mál
  -> fjármögnun byggingar nýs Landspítala. 25. mál
  -> fjármögnun útgjalda til málefna fatlaðs fólks. 639. mál
  <- 144 fjárreiður ríkisins
  -> fjárveitingar til háskóla. 519. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 293. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 294. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 295. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 296. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 297. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 298. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 299. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 300. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 301. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 302. mál
  -> fjöldi opinberra starfa. 303. mál
  -> fjölmiðla- og lögfræðiráðgjöf vegna svokallaðs lekamáls. 613. mál
  -> flutningsstyrkur til starfsmanna Fiskistofu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-58. mál
  -> framhald uppbyggingar Landspítalans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-837. mál
  -> framhaldsfræðsla. 230. mál
  -> framhaldsskólar. 249. mál
  -> framkvæmd á samningi um gjaldfrjálsar tannlækningar barna. 189. mál
  -> framkvæmd þingsályktunar um tjáningar- og upplýsingafrelsi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-440. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala búvöru o.fl. (umsjón og útgreiðsla beingreiðslna). 694. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 133. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 134. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 135. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 136. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 137. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 138. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 139. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 140. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 141. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 142. mál
  -> framlög ríkisaðila til félagasamtaka. 143. mál
  -> framlög til rannsókna í þágu ferðaþjónustu og iðnaðar. 313. mál
  -> framlög til rannsókna í þágu sjávarútvegs og landbúnaðar. 348. mál
  -> framtíð Hólaskóla – Háskólans á Hólum. 431. mál
  -> frumvörp um húsnæðismál og ríkisfjármálaáætlun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1014. mál
  -> fæðispeningar fanga. 129. mál
  -> gjafir til ríkisstofnana. 130. mál
  -> greiðsla á söluandvirði ríkiseigna. 495. mál
  -> greiðslur í tengslum við störf rannsóknarnefndar Alþingis um Íbúðalánasjóð o.fl.. 160. mál
  -> greiðslur í tengslum við störf rannsóknarnefndar Alþingis um fall íslensku bankanna 2008. 161. mál
  -> greiðslur í tengslum við störf rannsóknarnefndar Alþingis um fall sparisjóðanna. 162. mál
  -> greiðslur til upplýsingatæknifyrirtækja. 128. mál
  -> greiðslur úr ríkissjóði til lækkunar höfuðstóls verðtryggðra fasteignalána eða fasteignaveðlána. 273. mál
  -> greiðsluþátttaka sjúkratrygginga vegna heyrnartækja. 753. mál
  -> greiðsluþátttaka sjúkratrygginga vegna tannígræðslu. 754. mál
  -> greiðsluþátttaka sjúkratrygginga vegna tannlæknakostnaðar örorku- og ellilífeyrisþega. 755. mál
  -> greiðsluþátttökukerfi í lyfjakostnaði. 266. mál
  -> græna hagkerfið. 187. mál
  -> hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur). 5. mál
  -> hafrannsóknir. 534. mál
  -> Háskóli Íslands og innritunargjöld. 318. mál
  -> hjúkrunarheimilið Eyri á Ísafirði (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-247. mál
  -> Hlíðarskóli og stuðningur við verkefni grunnskóla. 398. mál
  -> húsaleiga ríkisstofnana á Akureyri. 83. mál
  -> húsnæðismál Landspítalans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-97. mál
  -> húsnæðismál Landspítalans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-254. mál
  -> hækkun taxta sérgreinalækna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-301. mál
  -> innheimta dómsekta. 730. mál
  -> innleiðing notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar. 252. mál
  -> jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða). 74. mál
  -> kaup ríkisins á Grímsstöðum á Fjöllum. 55. mál
  -> kostnaðaráætlun með nefndarálitum. 718. mál
  -> kostnaðarmat með frumvörpum (um fundarstjórn). B-583. mál
  -> kostnaður við fjölmiðlaráðgjöf fyrir lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu. 614. mál
  -> kostnaður við framkvæmd og kynningu á skuldaniðurfærslu verðtryggðra fasteignaveðlána. 484. mál
  -> kostnaður við leiðréttingu verðtryggðra námslána. 529. mál
  -> kostnaður við magabandsaðgerðir. 407. mál
  -> kostnaður við nýtt húsnæðisbótakerfi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1011. mál
  -> landvarsla. 173. mál
  -> launatengd gjöld. 493. mál
  -> lánveitingar Lánasjóðs íslenskra námsmanna til skólagjaldalána. 263. mál
  -> leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána (frádráttarliðir). 240. mál
  -> lokafjárlög 2013. 528. mál
  -> lækkun höfuðstóls verðtryggðra húsnæðislána. 809. mál
  -> mannréttindamiðuð fjárlagagerð. 721. mál
  -> málefni Aflsins á Akureyri (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-741. mál
  -> málefni Bankasýslunnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-441. mál
  -> málefni Landspítalans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-170. mál
  -> meðferð einkamála o.fl. (aukin skilvirkni, einfaldari reglur). 605. mál
  -> meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum (brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd). 705. mál
  -> móttökustöð fyrir hælisleitendur. 784. mál
  -> mælendaskrá í Störfum þingsins, afgreiðsla fjárlaganefndar á frv. um opinber fjármál (um fundarstjórn). B-1110. mál
  -> námskostnaður. 374. mál
  -> neysluviðmið (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-151. mál
  -> niðurfærsla húsnæðislána samkvæmt 110%-leiðinni. 817. mál
  -> niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (full niðurgreiðsla vegna flutnings og dreifingar). 698. mál
  -> nýframkvæmdir í vegamálum. 565. mál
  -> nýting eyðijarða í ríkiseigu. 126. mál
  -> nýting tekna af stöðugleikaskatti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1136. mál
  -> opinber fjármál (heildarlög). 206. mál
  -> ráðstafanir til að mæta kostnaði við umönnun og heilbrigðisþjónustu aldraðra. 592. mál
  -> ráðstafanir vegna riðuveiki í sauðfé. 717. mál
  -> ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi. 782. mál
  -> rekstrarhalli Landspítalans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-298. mál
  -> rekstrarkostnaður Sjúkratrygginga Íslands. 175. mál
  -> rekstrarkostnaður stofnana, bótagreiðslur o.fl.. 170. mál
  -> rekstrarvandi Landspítalans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-320. mál
  -> rekstur Hlíðarskóla. 224. mál
  -> rekstur Hlíðarskóla. 357. mál
  -> rekstur Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhúss. 699. mál
  -> rekstur sjúkrahótels. 203. mál
  -> ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (heildarlög). 307. mál
  <- 144 ríkisfjármál
  -> ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016–2019. 688. mál
  <- 144 ríkisfjárreiður
  -> ríkisframlag til Helguvíkurhafnar. 268. mál
  -> ríkisframlag til Helguvíkurhafnar. 440. mál
  <- 144 ríkisreikningur
  -> sala á Ríkisútvarpinu eða einstökum eignum þess. 278. mál
  -> sala ríkiseigna, lækkun skulda ríkissjóðs og fjárfesting í innviðum. 323. mál
  -> sameining Iðnskólans í Hafnarfirði og Tækniskólans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1093. mál
  -> samhæfð framkvæmd stjórnvalda við að tryggja skilvirk úrræði fyrir þolendur kynferðisbrota. 218. mál
  -> samhæfð framkvæmd stjórnvalda við að tryggja skilvirk úrræði fyrir þolendur kynferðisbrota. 219. mál
  -> samhæfð framkvæmd stjórnvalda við að tryggja skilvirk úrræði fyrir þolendur kynferðisbrota. 220. mál
  -> samhæfð framkvæmd stjórnvalda við að tryggja skilvirk úrræði fyrir þolendur kynferðisbrota. 445. mál
  -> sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007 (bætur til nemenda Landakotsskóla). 576. mál
  -> Seðlabanki Íslands (eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar). 390. mál
  -> sérstakt framlag til húsaleigubóta. 719. mál
  -> skilyrðing fjárveitingar til háskóla. 522. mál
  -> skoðun á lagningu sæstrengs. 168. mál
  -> skuldaleiðrétting og staða ríkissjóðs (sérstök umræða). B-295. mál
  -> skýrslur Ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings 2011 og 2012. 578. mál
  -> slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög, EES-reglur). 402. mál
  -> sparnaður af sameiningu ráðuneyta. 171. mál
  -> staða A-deildar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. 590. mál
  -> staða opinberra lífeyrissjóða. 591. mál
  -> starfsemi Aflsins á Norðurlandi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-59. mál
  -> starfsemi Aflsins og fleiri samtaka (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-244. mál
  -> starfsstöðvar lögreglustjóra í Norðausturkjördæmi. 234. mál
  -> starfsstöðvar og þjónusta sýslumanna í Norðausturkjördæmi. 233. mál
  -> stefna í lánamálum ríkisins. 276. mál
  -> stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (gildistími laganna o.fl.). 405. mál
  -> stytting bótatímabils atvinnuleysistrygginga. 343. mál
  -> störf stýrihóps um framtíð Reykjavíkurflugvallar. 618. mál
  -> sykurskattur. 181. mál
  -> söluandvirði ríkiseigna. 148. mál
  -> takmörkun á greiðsluþátttöku sjúkratrygginga vegna lyfja. 820. mál
  -> tekjur af sölu hreindýraveiðileyfa og framlög til hreindýrarannsókna. 45. mál
  -> Túlkasjóður (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-284. mál
  -> túlkasjóður (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1044. mál
  -> umhverfismat vegna áforma um lagningu háspennulínu um Sprengisand. 360. mál
  -> umhverfismat vegna áforma um vegagerð á Sprengisandi. 359. mál
  -> umhverfismat vegna áforma um vegagerð á Sprengisandi. 441. mál
  -> umræður um störf þingsins 10. desember (störf þingsins). B-400. mál
  -> umræður um störf þingsins 10. júní (störf þingsins). B-1152. mál
  -> umræður um störf þingsins 11. desember (störf þingsins). B-409. mál
  -> umræður um störf þingsins 12. nóvember (störf þingsins). B-267. mál
  -> umræður um störf þingsins 16. desember (störf þingsins). B-457. mál
  -> umræður um störf þingsins 16. september (störf þingsins). B-32. mál
  -> umræður um störf þingsins 17. febrúar (störf þingsins). B-598. mál
  -> umræður um störf þingsins 17. mars (störf þingsins). B-711. mál
  -> umræður um störf þingsins 18. nóvember (störf þingsins). B-293. mál
  -> umræður um störf þingsins 19. nóvember (störf þingsins). B-311. mál
  -> umræður um störf þingsins 28. apríl (störf þingsins). B-864. mál
  -> umræður um störf þingsins 28. maí (störf þingsins). B-1031. mál
  -> umræður um störf þingsins 3. júní (störf þingsins). B-1081. mál
  -> umræður um störf þingsins 30. júní (störf þingsins). B-1277. mál
  -> umræður um störf þingsins 4. desember (störf þingsins). B-369. mál
  -> umræður um störf þingsins 5. júní (störf þingsins). B-1103. mál
  -> umræður um störf þingsins 8. október (störf þingsins). B-125. mál
  -> umræður um störf þingsins 9. júní (störf þingsins). B-1147. mál
  -> uppbygging hjúkrunarheimila. 312. mál
  -> uppbygging húsnæðis Landspítala. 557. mál
  -> uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (fjárheimild). 800. mál
  -> upplýsingalög (kaup á vörum og þjónustu). 272. mál
  -> utanlandsferðir. 758. mál
  -> utanlandsferðir. 759. mál
  -> utanlandsferðir. 760. mál
  -> utanlandsferðir. 761. mál
  -> utanlandsferðir. 762. mál
  -> utanlandsferðir. 763. mál
  -> utanlandsferðir. 764. mál
  -> utanlandsferðir. 765. mál
  -> utanlandsferðir. 766. mál
  -> utanlandsferðir. 767. mál
  -> úthlutun menningarstyrkja (sérstök umræða). B-146. mál
  -> vaxtagjöld ríkisins vegna lána til bjargar fjármálakerfinu. 362. mál
  -> veikleikar í framkvæmd fjárlaga fyrir árið 2014. 125. mál
  -> verðskerðingargjald af hrossakjöti. 708. mál
  -> verkefnið Nám er vinnandi vegur. 334. mál
  -> verkfall lækna (sérstök umræða). B-241. mál
  -> verktakakostnaður embættis sérstaks saksóknara. 328. mál
  -> vinnustaðanámssjóður. 309. mál
  -> virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar). 2. mál
  -> yfirlýsing um uppbyggingu heilbrigðiskerfisins. 486. mál
  -> yfirskattanefnd o.fl. (verkefni ríkistollanefndar o.fl.). 363. mál
  -> ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015 (breyting ýmissa laga). 3. mál
  -> þjónusta fyrir fólk með fíknivanda. 144. mál
  -> þjónusta við barnshafandi konur. 596. mál
  -> þjónusta við framhaldsskólanema sem þurfa mikla persónulega aðstoð á skólatíma. 744. mál
  -> þróunarsamvinna (sérstök umræða). B-328. mál
  -> æskulýðsstarf. 335. mál
  -> öldrunarstofnanir. 248. mál