Niðurstöður efnisorðaleitar

sveitarfélög


144. þing
  -> aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks (aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta). 454. mál
  -> aðgangur að skjölum skv. 29. gr. laga um opinber skjalasöfn. 752. mál
  -> afgreiðsla umhverfis- og samgöngunefndar á frumvarpi um Reykjavíkurflugvöll (um fundarstjórn). B-1070. mál
  -> almannavarnir o.fl. (valdheimildir stjórnvalda o.fl.). 412. mál
  -> áhrif þingmála á fjárhag sveitarfélaga. 326. mál
  -> bráðaaðgerðir til að tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörum. 660. mál
  -> byggðaáætlun og sóknaráætlanir (heildarlög). 693. mál
  -> byggðakvóti. 539. mál
  -> efling atvinnu og samfélags á Suðurnesjum. 384. mál
  -> efling tónlistarnáms (samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.). 791. mál
  -> farþegaflutningar á landi í atvinnuskyni (heildarlög, EES-reglur). 504. mál
  -> fatlaðir nemendur í framhaldsskólum. 745. mál
  -> félagsþjónusta sveitarfélaga (skilyrði fjárhagsaðstoðar). 416. mál
  -> fjárfestingarsamningur við Thorsil ehf. um kísilmálmverksmiðju í Helguvík í Reykjanesbæ. 420. mál
  -> fjárhagsstaða Reykjanesbæjar (sérstök umræða). B-605. mál
  -> fjármögnun útgjalda til málefna fatlaðs fólks. 639. mál
  -> flutningur heilbrigðisþjónustu til sveitarfélaga. 311. mál
  -> framhaldsskólar (rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.). 214. mál
  -> framtíðarfyrirkomulag notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar (sérstök umræða). B-532. mál
  -> fráveitumál. 232. mál
  -> húsnæðisbætur (heildarlög). 788. mál
  -> innheimtur gistináttaskattur. 594. mál
  -> innleiðing notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar. 252. mál
  -> innleiðing tilskipunar um endurnot opinberra upplýsinga. 742. mál
  -> ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög). 11. mál
  -> jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða). 74. mál
  -> landmælingar og grunnkortagerð (gjaldfrjáls landupplýsingagrunnur). 560. mál
  -> landsskipulagsstefna 2015–2026. 689. mál
  -> ljósleiðarar. 520. mál
  -> lóðir fyrir trú- og lífsskoðunarfélög. 225. mál
  -> lögræðislög (réttindi fatlaðs fólks, svipting lögræðis o.fl.). 687. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum (fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur). 53. mál
  -> málefni tónlistarmenntunar (sérstök umræða). B-280. mál
  -> menningarsamningar landshlutasamtakanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-180. mál
  -> miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara (heildarlög). 647. mál
  -> orlof húsmæðra (afnám laganna). 339. mál
  -> raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur). 305. mál
  -> ráðstafanir til að mæta kostnaði við umönnun og heilbrigðisþjónustu aldraðra. 592. mál
  -> ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi. 782. mál
  -> samhæfð framkvæmd stjórnvalda við að tryggja skilvirk úrræði fyrir þolendur kynferðisbrota. 445. mál
  -> skipulags- og mannvirkjamál á Reykjavíkurflugvelli (heildarlög, yfirstjórn og ábyrgð Alþingis). 361. mál
  -> skuldaþak sveitarfélaga. 508. mál
  -> staða hafna. 807. mál
  -> staða opinberra lífeyrissjóða. 591. mál
  -> stefna stjórnvalda um lagningu raflína. 321. mál
  -> stjórn vatnamála (gjaldtaka fyrir vatnsþjónustu, EES-reglur). 511. mál
  -> stytting bótatímabils atvinnuleysistrygginga. 343. mál
  -> sveitarfélög og eigendur sumarhúsa. 780. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars). 29. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði o.fl.). 366. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði). 574. mál
  -> umræður um störf þingsins 3. mars (störf þingsins). B-667. mál
  -> uppbygging innviða fyrir ferðamenn til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum (heildarlög). 427. mál
  -> upplýsingalög (kaup á vörum og þjónustu). 272. mál
  -> vegalög (gjaldtaka af umferð o.fl., EES-reglur). 157. mál
  -> veiðigjöld. 112. mál
  -> verndarsvæði í byggð (vernd sögulegra byggða, heildarlög). 629. mál
  -> vetrarþjónusta Vegagerðarinnar í Árneshreppi. 552. mál
  -> þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta (nýting landsréttinda, óbyggðanefnd o.fl.). 703. mál
  -> þjónusta við framhaldsskólanema sem þurfa mikla persónulega aðstoð á skólatíma. 744. mál
  -> örnefni (heildarlög). 403. mál
  -> öryggisbúnaður í bifreiðum fyrir fatlað fólk. 715. mál