Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar


144. þing
  -> aðgerðir í loftslagsmálum. 221. mál
  -> aðgerðir til að efla lítil og meðalstór fyrirtæki og fyrirtæki í tækni- og hugverkaiðnaði. 13. mál
  -> aðkoma ríkisins að lausn vinnudeilna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-907. mál
  -> áhrif þingmála á fjárhag sveitarfélaga. 326. mál
  -> ásakanir forsætisráðherra um trúnaðarbrest (um fundarstjórn). B-850. mál
  -> bráðaaðgerðir til að tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörum. 660. mál
  -> breytingar á skattkerfinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-935. mál
  -> breytingar á virðisaukaskatti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-329. mál
  -> búsetuland og greiðslur almannatrygginga til örorkulífeyrisþega. 601. mál
  -> byggingarsjóður Landspítala (heildarlög). 169. mál
  -> endurskoðun á samningi við Evrópusambandið um viðskipti með landbúnaðarvörur. 499. mál
  -> endurskoðun tvísköttunarsamninga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-182. mál
  -> farmflutningar á landi (aukið eftirlit, starfsleyfi o.fl., EES-reglur). 503. mál
  -> farþegaflutningar á landi í atvinnuskyni (heildarlög, EES-reglur). 504. mál
  -> fatlaðir nemendur í framhaldsskólum. 745. mál
  -> Fiskistofa o.fl. (gjaldskrárheimildir). 417. mál
  -> fjárfestingarsamningur við Thorsil ehf. um kísilmálmverksmiðju í Helguvík í Reykjanesbæ. 420. mál
  <- 144 fjármál
  -> fjármögnun aðgerða vegna kjarasamninga og skýrsla um skuldaleiðréttingu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1058. mál
  -> fjárþörf heilbrigðisþjónustu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-388. mál
  -> forsendur stöðugleikaskatts (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1267. mál
  -> framhaldsskólar (rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.). 214. mál
  -> fyrirvari stjórnarliða við fjárlagafrumvarpið (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-42. mál
  -> gagnaver og gagnahýsing (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-98. mál
  -> glufur í skattalögum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-607. mál
  -> hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur). 5. mál
  -> Hafrannsóknastofnun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-589. mál
  -> hagur heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-171. mál
  -> hagvöxtur og efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-386. mál
  -> Háskóli Íslands og innritunargjöld. 318. mál
  -> heimild skattrannsóknarstjóra til kaupa á erlendum gögnum um skattundanskot. 543. mál
  -> hlutafélög o.fl. (samþykktir). 12. mál
  -> hugmyndir um stöðugleikaskatt (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-835. mál
  -> hugmyndir um útgönguskatt (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-390. mál
  -> hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-99. mál
  -> hækkun virðisaukaskatts á matvæli (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-299. mál
  -> innflutningstollar á landbúnaðarvörum. 320. mál
  -> innflutningur á grænlensku kjöti. 200. mál
  -> innheimta útboðsgjalds vegna tollkvóta (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-732. mál
  -> innheimtur gistináttaskattur. 594. mál
  -> innleiðing tilskipunar um endurnot opinberra upplýsinga. 742. mál
  -> innviðir ferðaþjónustunnar, tekjuleiðir og gjaldtaka (sérstök umræða). B-75. mál
  -> ívilnanir í þágu dreifðra byggða. 538. mál
  -> ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög). 11. mál
  -> ívilnanir vegna nýfjárfestinga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-729. mál
  -> ívilnunarsamningur við Matorku (sérstök umræða). B-736. mál
  -> jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (jöfnunargjald). 107. mál
  -> kennitöluflakk (sérstök umræða). B-76. mál
  -> kjaradeilur og breyting á skattkerfi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-909. mál
  -> könnun á réttarstöðu með tilliti til gjaldtöku við náttúruvætti. 250. mál
  -> landbúnaðarmál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-691. mál
  -> launatengd gjöld. 493. mál
  -> loftslagsmál (EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki, Kyoto-bókunin). 424. mál
  -> lækkun tryggingagjalds vegna 60 ára og eldri. 682. mál
  -> lögfesting reglna um þunna eiginfjármögnun. 460. mál
  -> meðferð elds og varnir gegn gróðureldum (heildarlög, strangari reglur). 512. mál
  -> meðferð gagna um skattaskjól (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-763. mál
  -> mótun viðskiptastefnu Íslands. 23. mál
  -> náttúrupassi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-345. mál
  -> náttúrupassi (heildarlög). 455. mál
  -> náttúrupassi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-690. mál
  -> náttúrupassi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-911. mál
  -> náttúrupassi og almannaréttur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-346. mál
  -> náttúrupassi og gistináttagjald (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-507. mál
  -> neysluviðmið (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-151. mál
  -> niðurfelling aðflutningsgjalda af ódýrum vörum. 330. mál
  -> niðurfelling gjalda á vistvænt eldsneyti sem er framleitt innan lands. 653. mál
  -> nýting tekna af stöðugleikaskatti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1136. mál
  -> orkuskipti í samgöngum samin af Grænu orkunni, samstarfsvettvangi um orkuskipti. 806. mál
  -> rafræn skattkort. 316. mál
  -> ráðstafanir til að mæta kostnaði við umönnun og heilbrigðisþjónustu aldraðra. 592. mál
  -> ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi. 782. mál
  -> Ríkisútvarpið ohf. (útvarpsgjald). 341. mál
  -> Samgöngustofa og loftferðir (gjaldskrárheimildir og EES-reglur). 674. mál
  -> samkeppni á smásölumarkaði (sérstök umræða). B-747. mál
  -> sérhæfður íþróttabúnaður fyrir fatlaða íþróttamenn. 176. mál
  -> skattafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnu. 109. mál
  -> skattbreytingar og ávinningur launþega (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1042. mál
  -> skattstofnar, gjöld og markaðir tekjustofnar. 616. mál
  -> skattsvik (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-25. mál
  -> skuldaleiðrétting og staða ríkissjóðs (sérstök umræða). B-295. mál
  -> slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög, EES-reglur). 402. mál
  -> staðan á vinnumarkaði og kjör lág- og millitekjuhópa (sérstök umræða). B-571. mál
  -> stefna í efnahagsmálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1056. mál
  -> stjórn vatnamála (gjaldtaka fyrir vatnsþjónustu, EES-reglur). 511. mál
  -> stjórnarstefnan (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-610. mál
  -> stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (gildistími laganna o.fl.). 405. mál
  -> stöðugleikaskattur (heildarlög). 786. mál
  -> sykurskattur. 181. mál
  -> tekjur af strandveiðigjaldi. 490. mál
  -> tekjuskattur (gengishagnaður). 304. mál
  -> tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu). 306. mál
  -> tekjuskattur (húsnæðissparnaður). 634. mál
  -> tekjuskattur (álagningarskrár). 676. mál
  -> tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga). 356. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars). 29. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði o.fl.). 366. mál
  -> tollalög (sýnishorn verslunarvara). 251. mál
  -> tollamál á sviði landbúnaðar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-577. mál
  <- 144 tollar
  -> tollar af milliríkjaverslun við Japan. 79. mál
  -> tollar á franskar kartöflur. 606. mál
  -> tollar og matvæli. 727. mál
  -> tryggingagjaldsgreiðslur vegna fólks sem er 60 ára og eldra. 599. mál
  -> umræður um störf þingsins 1. júlí (störf þingsins). B-1286. mál
  -> umræður um störf þingsins 10. júní (störf þingsins). B-1152. mál
  -> umræður um störf þingsins 13. maí (störf þingsins). B-928. mál
  -> umræður um störf þingsins 14. apríl (störf þingsins). B-790. mál
  -> umræður um störf þingsins 15. apríl (störf þingsins). B-796. mál
  -> umræður um störf þingsins 15. október (störf þingsins). B-147. mál
  -> umræður um störf þingsins 16. desember (störf þingsins). B-457. mál
  -> umræður um störf þingsins 16. september (störf þingsins). B-32. mál
  -> umræður um störf þingsins 17. mars (störf þingsins). B-711. mál
  -> umræður um störf þingsins 17. september (störf þingsins). B-33. mál
  -> umræður um störf þingsins 19. nóvember (störf þingsins). B-311. mál
  -> umræður um störf þingsins 2. júní (störf þingsins). B-1074. mál
  -> umræður um störf þingsins 21. janúar (störf þingsins). B-496. mál
  -> umræður um störf þingsins 23. september (störf þingsins). B-70. mál
  -> umræður um störf þingsins 24. mars (störf þingsins). B-746. mál
  -> umræður um störf þingsins 24. september (störf þingsins). B-73. mál
  -> umræður um störf þingsins 25. mars (störf þingsins). B-755. mál
  -> umræður um störf þingsins 28. apríl (störf þingsins). B-864. mál
  -> umræður um störf þingsins 28. janúar (störf þingsins). B-531. mál
  -> umræður um störf þingsins 28. maí (störf þingsins). B-1031. mál
  -> umræður um störf þingsins 3. febrúar (störf þingsins). B-565. mál
  -> umræður um störf þingsins 30. júní (störf þingsins). B-1277. mál
  -> umræður um störf þingsins 4. desember (störf þingsins). B-369. mál
  -> umræður um störf þingsins 4. mars (störf þingsins). B-679. mál
  -> umræður um störf þingsins 5. júní (störf þingsins). B-1103. mál
  -> umræður um störf þingsins 8. desember (störf þingsins). B-380. mál
  -> umræður um störf þingsins 9. júní (störf þingsins). B-1147. mál
  -> upplýsingar um skattaskjól (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-330. mál
  -> útgáfa ópersónugreinanlegra upplýsinga um skattgreiðslur landsmanna. 468. mál
  -> vegalög (gjaldtaka af umferð o.fl., EES-reglur). 157. mál
  -> veiðigjöld. 112. mál
  -> veiðigjöld. 345. mál
  -> veiðigjöld (veiðigjald 2015--2018). 692. mál
  -> verðskerðingargjald af hrossakjöti. 708. mál
  -> verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis). 17. mál
  -> virðisaukaskattsgreiðslur einstaklinga. 124. mál
  -> virðisaukaskattsuppgjör heildverslana með lyf og lækningavörur. 182. mál
  -> virðisaukaskattur (endurbygging og viðhald kirkna). 41. mál
  -> virðisaukaskattur (undanþága og endurgreiðslur til íþróttafélaga). 411. mál
  -> virðisaukaskattur (útleiga veiðiréttar og sala veiðileyfa). 664. mál
  -> virðisaukaskattur af útleigu rafmagnsbíla. 49. mál
  -> virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar). 2. mál
  -> vörugjald (gjald á jarðstrengi). 36. mál
  -> vöruinnflutningur frá Kína eftir staðfestingu fríverslunarsamnings. 667. mál
  -> yfirfæranlegt tap við samruna Arion banka og AFLs sparisjóðs. 792. mál
  -> yfirskattanefnd o.fl. (verkefni ríkistollanefndar o.fl.). 363. mál
  -> ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015 (breyting ýmissa laga). 3. mál